Indiening niet-WMO onderzoek

In opdracht van de Raad van Bestuur registreert en toetst de Lokale uitvoerbaarheidscommissie ook alle studies in het Catharina Ziekenhuis die niet onder de Wet Medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen vallen (de zogenaamde 'niet-WMO studies'). De commissie beoordeelt de uitvoerbaarheid van de studies en besteedt daarbij ook aandacht aan de bescherming van de privacy van patiënten. Toetsing van dergelijke onderzoeken vindt wekelijks plaats in een verkorte procedure. Een niet-WMO-studie mag alleen uitgevoerd worden in het Catharina Ziekenhuis, als hiervoor op basis van het advies van de Lokale uitvoerbaarheidscommissie goedkeuring is verleend door de Raad van Bestuur.

De Lokale uitvoerbaarheidscommissie toetst alleen de lokale uitvoerbaarheid van studies en doet geen uitspraak over de WMO-plichtigheid van een studie. De formele uitspraak of een studie WMO-plichtig is, dient uitgevoerd te worden door een erkende METC.

Indien een onderzoeker van het Catharina Ziekenhuis zelf een studie opzet en de WMO-plichtigheid wil laten beoordelen, dient hij/zij zijn onderzoeksprotocol voor te leggen aan MEC-U. Bekijk de indieningsprocedure op hun website.

Voor de lokale toetsing van niet-WMO-studies ontvangt de Lokale uitvoerbaarheidscommissie graag de volgende documenten:

De indiening van een nieuwe studie of amendement loopt vanaf 8 mei 2017 digitaal via het programma Study Management® (Cloud9, Research Manager, Deventer). Om een studie te kunnen indienen, hebben de indiener en eventueel ondersteunend personeel zoals een researchcoördinator een account nodig. Dit kunt u rechtstreeks via het systeem Research Manager aanvragen wanneer u met behulp van Internet Explorer naar de volgende website gaat: https://myresearchmanager.com/Catharina/.

Handleiding Study Management® voor de onderzoeker