Meldingen na start onderzoek

Na de toestemming van de Raad van Bestuur voor de start van de studie dient de Lokale uitvoerbaarheidscommissie op de hoogte gebracht te worden van:

  • de startdatum van de studie in het Catharina Ziekenhuis;
  • de voortgang van de studie in het Catharina Ziekenhuis (inhoudelijke en financiële verantwoording);
  • de einddatum van de studie in het Catharina Ziekenhuis;
  • wijzigingen in het onderzoek, die van invloed zijn op de proefpersonenverzekering (bijvoorbeeld wijziging van het aantal proefpersonen in het Catharina Ziekenhuis of wijziging van de studieduur);
  • amendementen en/of overige relevante wijzigingen. Het amendement dient eerst voorgelegd te worden aan de erkende METC. Het amendement inclusief de goedkeuringsbrief van de erkende METC moet ingediend te worden bij de Lokale uitvoerbaarheidscommissie.

Wanneer het een studie betreft die al in Study Management® is ingediend, dienen bovenstaande meldingen ook in Study Management® te gebeuren.
Wanneer een studie nog niet in Study Management® is ingediend, dient te melding via e-mail aan ons toegestuurd te worden.