Psychiatrie

Ervaart u angst, aanhoudend piekeren, ernstige somberheid of verwardheid of wantrouwen naar andere mensen? Herhalen deze klachten zich? Loopt u hierdoor vast in uw opleiding, werk en privéleven? Misschien is er sprake van een psychiatrische aandoening.

Over Psychiatrie

De psychiaters, klinisch psychologen, therapeuten en verpleegkundigen van het specialisme Psychiatrie kunnen u helpen bij psychische en psychiatrische problemen. Samen met u de klachten wegnemen of draaglijker maken staat hierbij voorop.

Wat doen wij?

Bij het specialisme Psychiatrie onderzoeken en behandelen de zorgverleners mensen met uiteenlopende ernstige psychische en psychiatrische problemen. We zijn gespecialiseerd in de behandeling van mensen met ernstige stemmingsproblematiek (vooral depressie en manisch-depressieve stoornissen), lichamelijk onvoldoende verklaarde klachten en ernstige eetstoornissen. Psychiatrische aandoeningen in combinatie met lichamelijke ziektes (en omgekeerd) hebben speciale aandacht. Ook mensen met angststoornissen, dwangstoornissen, psychoses en persoonlijkheidsproblematiek worden behandeld. De zorgverleners hechten er veel waarde aan om partners, gezins- en familieleden te betrekken bij de behandeling. Naast individuele en groepsbehandeling, zijn er mogelijkheden voor gezins- en relatietherapie.

Op verzoek van andere specialismen is onderzoek en behandeling ook mogelijk voor mensen die op andere verpleegafdelingen in het Catharina Ziekenhuis zijn opgenomen. Ook werkt het specialisme Psychiatrie van het Catharina Ziekenhuis nauw samen met de geheugenpolikliniek, de pijnpolikliniek en de polikliniek voor zwangerschap en psychiatrie (POP-poli). Het specialisme Psychiatrie als afdeling wordt ook wel 'PAAZ' genoemd: Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis.

Kwaliteitsstatuut

Vanaf 1 januari 2017 zijn alle zorgaanbieders in de curatieve GGZ onder zorgverzekeringswet verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Het statuut borgt dat de zorgaanbieder bewerkstelligt dat de juiste hulp op de juiste plaats en door de juiste zorgprofessional binnen een professioneel en kwalitatief verantwoord netwerk wordt geleverd. De zorgaanbieder bevordert daarmee gepaste zorg.

 

Deel uw ervaring

Het Catharina Ziekenhuis wil haar zorg continu verbeteren. Uw ervaring kan ons daarbij helpen. Was u tevreden of verliep iets juist niet naar verwachting? Dan horen we dat graag.

Vragenlijst polikliniek Psychiatrie
Vragenlijst afdeling Psychiatrie

Actueel

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit specialisme, een specifieke behandeling of onderzoek? Bekijk dan de video’s of de patiëntenfolders van dit specialisme. Wilt u graag persoonlijk advies van één onze specialisten? Maak dan een afspraak.