Psychologie, medische (kind & jeugd)

Bij de afdeling Medische psychologie kind & jeugd kunnen kinderen en hun ouder(s)/ verzorger(s) terecht voor psychologische begeleiding, onderzoek en behandeling die samenhangt met een lopende behandeling bij een (kinder)arts in ons ziekenhuis.

Over Medische psychologie (kind & jeugd)

De afdeling Medische psychologie kind & jeugd werkt vanuit een oplossingsgerichte houding. Een goede samenwerking met onze verwijzers, het kind en diens ouders/ verzorgers vinden we erg belangrijk.

U kunt bij de kinderpsycholoog van de afdeling Medische psychologie kind & jeugd terecht als er bij uw kind sprake is van:

  • verwerkings- en aanpassingsproblemen door een lichamelijke ziekte, operatie, ongeval of andere ingrijpende medische gebeurtenis;
  • bij (vermoeden van) ontwikkelingsproblemen en/of slaap-, voedings- en regulatieproblemen bij zeer jonge kinderen (0-3 jaar).
  • somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten, waaronder bijvoorbeeld hoofdpijn-, buikpijn- of vermoeidheidsklachten.
  • problemen met poepen (obstipatie, fecale incontinentie, angst voor poepen).

Onze kinderspychologen houden ook spreekuur in de kinderdiabetespoli, hoofdpijnpoli en de plas- en poeppoli binnen Kindergeneeskunde. Lees meer over onze werkwijze en ons hulpaanbod in de folder psychologische zorg voor kinderen en jeugdigen.

Samen met de maatschappelijk werker en de pedagogisch hulpverleners, vormen wij voor de klinisch opgenomen kinderen en jongeren het PsychoSociaalTeam (PST) op de verpleegafdeling Kindergeneeskunde. Waar nodig ondersteunen we patiënten, hun ouders/verzorgers en medewerkers op psychologisch gebied.

Actueel

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit specialisme, een specifieke behandeling of onderzoek? Bekijk dan de video’s of de patiëntenfolders van dit specialisme. Wilt u graag persoonlijk advies van één onze specialisten? Maak dan een afspraak.