Revalidatiegeneeskunde

De specialisten van revalidatiegeneeskunde richten zich op mensen die blijvend of dreigend blijvend beperkt zijn in hun houding- en/of bewegingsfuncties.

Over Revalidatiegeneeskunde

Kunt u door een beroerte of ongeval niet meer (goed) bewegen? Onze artsen van het specialisme Revalidatiegeneeskunde helpen u graag. Zij richten zich op mensen die blijvend of dreigend blijvend beperkt zijn in hun houding- en/of bewegingsfuncties. Denkt u aan beperkingen als gevolg van een beroerte of een ongeval. Oplossingen kunnen zijn: een doorverwijzing naar een revalidatiecentrum, het nemen van medicijnen, het gebruik van hulpmiddelen of het naleven van leefregels.

De revalidatieartsen in het Catharina Ziekenhuis werken veel samen met fysio- en ergotherapeuten en het revalidatiecentrum Blixembosch. Voor MS-patiënten werken de revalidatieartsen samen met de afdeling Neurologie.

Eerste afspraak

Door middel van gesprekken en onderzoeken achterhaalt de revalidatiearts wat er met u aan de hand is. U kunt alleen bij onze polikliniek terecht met een verwijzing van een specialist in het Catharina Ziekenhuis (bijvoorbeeld een neuroloog, orthopeed of cardioloog). U kunt telefonisch een afspraak met ons maken:

Bel de polikliniek Revalidatiegeneeskunde 040 - 239 94 00 (van 08.30 tot 16.30)

Behandelplan

Als de revalidatiearts over voldoende informatie beschikt, stelt hij samen met u een behandelplan op. In dit plan staat hoe uw beperking aangepakt wordt. Denk hierbij onder andere aan:

  • Een doorverwijzing naar een revalidatiecentrum, ergotherapeut of fysiotherapeut;
  • Het gebruik van hulpmiddelen (zoals een orthopedische schoen of een rolstoel;
  • Het nemen van medicatie;
  • Het naleven van adviezen en/of leefregels.

Meer informatie vindt u ook op www.revalidatie.nl

Actueel

Meer weten?

Heeft u een verwijzing van een arts? Maak dan een afspraak.