Radiotherapie

Het Catharina Ziekenhuis heeft als één van de weinige ziekenhuizen in de regio een afdeling Radiotherapie. Per jaar komen op deze afdeling ongeveer 4.000 patiënten voor radiotherapie, dat we vaak 'bestraling' noemen. De afdeling is in het Catharina Kanker Instituut, waar op één locatie alle zorg voor patiënten met kanker is gebundeld.

Wat is radiotherapie?

Radiotherapie noemen we ook wel bestraling. De bedoeling van radiotherapie is de zieke cellen (het kankergezwel) onherstelbaar te beschadigen. Radiotherapie kunnen we op twee manieren toepassen: als uitwendige bestraling en als inwendige bestraling. Meestal bestralen we uitwendig. De voorlichtingsfilms geven een goed beeld van de behandelingen.

Radiotherapie in het Catharina Kanker Instituut

De afdeling Radiotherapie staat in het Catharina Ziekenhuis niet op zichzelf, maar is een onderdeel van het Catharina Kanker Instituut. Zorgverleners die gespecialiseerd zijn in kanker werken hier intensief met elkaar samen. De artsen delen met elkaar veel kennis en kunde en werken ook nauw samen met regionale huisartsen en medisch specialisten uit het hele land. Het kan zijn dat u naar het Catharina Kanker Instituut komt voor alle onderzoeken en de behandeling. Het kan ook zijn dat u vanuit een ander ziekenhuis wordt verwezen naar de afdeling Radiotherapie van het Catharina Ziekenhuis voor alleen de bestraling.

Bestraling met protonen

Protonentherapie (bestraling met protonen) is een nieuwe vorm van radiotherapie. Hierbij geven de geladen kerndeeltjes (protonen) bijna hun hele energie af in de tumor. Voor sommige patiënten is het gunstiger om met protonen bestraald te worden. De radiotherapeuten van het Catharina Ziekenhuis bekijken per patiënt of dit het geval is. Het Catharina Ziekenhuis werkt hiervoor samen met Maastro clinic in Maastricht.

Bestraling tijdens de operatie

Als één van de weinige ziekenhuizen in Nederland is het Catharina Ziekenhuis gespecialiseerd in Intra Operatieve Radiotherapie (IORT). Bij IORT kan de radiotherapeut tijdens de operatie een bestraling geven op de plaats waar de tumor is verwijderd. Hierdoor ontstaat zo min mogelijk schade aan de gezonde cellen. Het zijn meestal patiënten met endeldarmkanker of weke delen tumoren die voor deze behandeling in aanmerking komen. IORT is ook mogelijk bij sommige borstkankerpatiënten. Lees meer over de IORT-behandeling bij borstkanker.

Het eerste gesprek met de radiotherapeut was heel fijn. Dat gaf me meteen het gevoel dat ik heel welkom was in het Catharina Ziekenhuis.”

Jos Gevers uit Schijndel werd in het Catharina Ziekenhuis bestraald.

Verzorgingsgebied

Het verzorgingsgebied van de afdeling Radiotherapie is het oostelijke deel van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL): vooral Zuidoost Brabant en Noord Limburg. Dit gebied heeft ongeveer 1 miljoen inwoners. Het IKNL heeft de afdeling Radiotherapie van het Catharina Ziekenhuis aangesteld als consulent: de radiotherapeuten adviseren diverse ziekenhuizen in de regio. Ook hebben zij wekelijks spreekuur in een aantal ziekenhuizen die voor radiotherapie verwijzen naar het Catharina Ziekenhuis.


Patiënten waarderen afdeling Radiotherapie Catharina Ziekenhuis

De afdeling Radiotherapie van het Catharina Kanker Instituut behoort volgens patiënten tot de top drie van Nederland. Met name de deskundigheid van het personeel en de omgang met de laboranten worden zeer hoog gewaardeerd. Ook het feit dat patiënten steeds met dezelfde radiotherapeut te maken krijgen en inspraak hebben op het tijdstip van de bestralingsbehandelingen, wordt als bijzonder prettig ervaren. Dat blijkt uit de uitkomsten van de CQ-index (Consumer Quality Index) Radiotherapie; een vragenlijst waarin concrete patiëntenervaringen met zorg worden gemeten.

Deel uw ervaring

Het Catharina Ziekenhuis wil haar zorg continu verbeteren. Uw ervaring kan ons daarbij helpen. Was u tevreden of verliep iets juist niet naar verwachting? Dan horen we dat graag.

vragenlijst afdeling Radiotherapie


Heeft u vragen over de website van de afdeling Radiotherapie? Stuur een mailtje naar inforthwebsite@catharinaziekenhuis.nl

Zorg op 1 dag

Voor een bestraling die met spoed dient te worden toegepast, bieden wij de service om het gesprek met de radiotherapeut, de voorbereiding en de bestralingsbehandeling plaats te laten vinden op 1 dag.

Na het maken van een zogenaamde plannings-CT-scan, worden direct alle gegevens verwerkt en wordt voor u een bestralingsplan gemaakt. Dit kost wel aandacht en tijd. Houdt u er rekening mee dat u daarom een aantal uren op de afdeling Radiotherapie verblijft. Wij hebben hiervoor een speciale beddenruimte waar u kunt rusten, lezen en eventueel een lunch kunt nuttigen.

De afdeling Radiotherapie van het Catharina Ziekenhuis houdt zich aan de normen voor de wachttijden die de Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO) heeft opgesteld. De wachttijd is door de NVRO gedefinieerd als de tijd tussen uw aanmelddatum en de start van de behandeling (bestraling). Voor een spoedbestraling geldt een wachttijd van minder dan 24 uur.


Tevredenheidsonderzoek

Wij vinden het erg belangrijk dat de zorg van de afdeling Radiotherapie goed is en voldoet aan uw verwachtingen. Met schriftelijke of digitale patiënttevredenheidsonderzoeken en interviews vragen wij onze patiënten dan regelmatig naar hun mening.

Deel Uw Ervaring

Met een computerprogramma kunnen we de waardering van patiënten direct ontvangen en hier op reageren. Hierdoor krijgen we dagelijks inzicht in de ervaringen van onze patiënten waardoor we indien nodig direct verbeteracties in gang kunnen zetten. Onze patiënten krijgen tijdens de behandeling een flyer.

Via de website www.deeluwervaring.nl of door de QR-code op de flyer te scannen met een mobiel apparaat, kunt u uw positieve en/of minder positieve ervaring kwijt. Met deze ervaringen kunnen we de zorg voor onze patiënten nog verder verbeteren.

Kwaliteit

In het Catharina Ziekenhuis doen we er alles aan om goede en veilige zorg te bieden. Dit doen we onder andere door richtlijnen en protocollen te gebruiken. Ook gebruiken we goede voorbeelden van andere ziekenhuizen, trainen we onze medewerkers en gebruiken we diverse kwaliteits- en veiligheidssystemen.

Ondanks al deze maatregelen kan het toch voorkomen dat er iets mis gaat in onze zorgverlening. De zorg is mensenwerk en waar mensen werken, worden fouten gemaakt. Belangrijk is echter dat wij leren van incidenten en bijna-incidenten. Deze (bijna)incidenten worden gemeld  door onze medewerkers in een digitaal systeem. Alle meldingen worden geanalyseerd via de PRISMA methode. Hiermee kunnen we onderzoek doen naar de (combinaties van) oorzaken van een (bijna)incident. Zo kunnen we achterhalen waar nog zwakke plekken in onze zorgsystemen zitten. En kunnen we passende maatregelen nemen om onze zorg verder te verbeteren en nog veiliger te maken.

De afdeling Radiotherapie van het Catharina Ziekenhuis is ook lid van de PRISMA-RT vereniging. Dat is een landelijke vereniging van radiotherapie-instellingen die  samenwerken op het gebied van patiëntveiligheid.

Gedreven door het leven

Bevlogenheid en gedrevenheid zit in het DNA van de medewerkers van het Catharina Ziekenhuis. Gedrevenheid om het beste uit onszelf te halen en onze patiënt elke keer opnieuw de best mogelijke zorg te geven. Want gezondheid, en daarmee het leven zelf, is ons belangrijkste goed. Catharina Ziekenhuis, Gedreven door het leven.

4000

Patiënten per jaar

Op de afdeling Radiotherapie van het Catharina Kanker Instituut worden jaarlijks ongeveer 4000 patiënten behandeld.

80 %

Van de patiënten komt van andere ziekenhuizen

Zo'n 80 % van de 4000 patiënten die per jaar in het Catharina Kanker Instituut worden bestraald is doorverwezen vanuit een ander ziekenhuis.

Actueel

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit specialisme, een specifieke behandeling of onderzoek? Bekijk dan de video’s of de patiëntenfolders van dit specialisme. Heeft u vragen over uw afspraak? Neem dan contact op.