Spreekuur / themapoli

Komt u naar een specifiek spreekuur of themapoli? Voor sommige spreekuren gelden bijzondere tijden. U vindt ze hier.

Spreekuur/themapoli Telefoonnummer Route
Astma adviespolikliniek 040 - 239 56 00 route 132

Op de astma adviespolikliniek stellen we vast of u wel of geen astma heeft. Dit doen we door provocatie onderzoek en een aansluitend gesprek met de longarts of een verpleegkundig specialist longgeneeskunde. Het advies dat uit dit poliklinische zorgtraject komt, koppelen we terug aan u en aan uw huisarts.

Een telefonische afspraak kunt u maken op werkdagen van 08.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.30 uur.

COPD adviespolikliniek 040 - 239 56 00 route 132

Op de COPD adviespolikliniek stellen we vast of u wel of niet COPD heeft. Dit doen we door middel van onderzoeken en een aansluitend gesprek met de longarts. Het advies dat uit dit poliklinische zorgtraject komt, koppelen we terug aan u en aan uw huisarts.

Een telefonische afspraak kunt u maken op werkdagen van 08.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.30 uur.

CPAP / OSAS spreekuur 040 - 239 56 00 route 132

In dit poliklinisch traject geven we informatie over OSAS en CPAP behandeling. CPAP is de afkorting voor Continues Positieve Airway Pressure. We zoeken het meest geschikte apparaat en masker uit, stellen het in en passen het aan. Het spreekuur vindt plaats in samenwerking met een CPAP-leverancier.

Spreekuur

Donderdag van 09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.30 uur.

SAAS poli 040 - 239 56 00 route 132

Op de SAAS poli komt u bij een verdenking op slaapapneu. Na een eerste intake door een gespecialiseerd longfunctie-assistent, doet u (thuis) een slaaponderzoek. De uitslag van deze slaapregistratie krijgt u een week later van de longarts.

Spreekuur

Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 08.30 tot 11.00 uur.

Sneldiagnostiek longcarcinoom 040 - 239 56 00 route 132

Als uw arts een afwijking vindt op de thoraxfoto (vlek op de long), kunt u bij onze longartsen terecht voor het sneltraject longcarcinoom. Binnen drie dagen kunnen wij u duidelijkheid geven over de mogelijke aandoening en een advies uitbrengen voor de behandeling. In die drie dagen doen wij onderzoeken en heeft u een gesprek met de longarts. Het traject start op maandag, respectievelijk woensdag tussen 09.00 en 09.30 uur, op woensdag, respectievelijk vrijdag kunnen wij u in de ochtend de uitslag geven.

Stoppen met roken polikliniek 040 - 239 56 00 route -

Wilt u stoppen met roken? Of heeft u geprobeerd te stoppen maar wil dit niet lukken? Wij kunnen u helpen door middel van een training in groepsverband en het inzetten van hulpmiddelen. Deze training is toegankelijk voor iedereen die wil stoppen met roken.

In sommige gevallen is het ook mogelijk om individuele begeleiding te krijgen.

Tijdens de maandelijkse informatie bijeenkomst kunt u meer informatie krijgen over tabaksverslaving en de diverse mogelijkheden van RookStop ondersteuning. U kunt aanmelden voor deze informatie bijeenkomst op werkdagen van 08.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.30 uur.

Spreekuur Longverpleegkundige 040 - 239 56 00 route -

Patienten met een (chronische) longaandoening kunnen terecht op het verpleegkundig spreekuur. Een gespecialiseerde longverpleegkundige kan u ondersteunen in het omgaan met de aandoening, voorzien van informatie, advies, instructie en praktische tips. Dit spreekuur is op verwijzing van de longarts.

Verpleegkundig spreekuur longkanker na een longoperatie 040 - 239 56 00 route 132

In dit spreekuur zien wij patienten die voor longkanker een longoperatie hebben ondergaan. De oncologieverpleegkundige bespreekt met u hoe het gaat en of u klachten heeft.

Spreekuur

Vrijdag van 13.30 tot 15.00 uur