Hyperventilatietest

Longgeneeskunde

Met een hyperventilatietest kan achterhaald worden of bepaalde klachten het gevolg zijn van hyperventilatie. De patiënt ademt bij dit onderzoek op verschillende tempo’s door een ademmasker. Aan de hand van het herstel van de ademhaling en de klachten tijdens het onderzoek kan een longfunctieanalist vaststellen of hyperventilatie de oorzaak ervan is. Meer informatie leest u in de folder.

Deel deze pagina