Thoracoscopie

Longgeneeskunde

Bij dit onderzoek bekijkt de arts met een kijkbuis (thoracoscoop) de longen en de binnenkant van de borstwand. Dit onderzoek wordt toegepast als er vocht tussen de longbladen aanwezig is, bij een klaplong of als er andere afwijkingen in de longen of op het borstvlies zijn geconstateerd na een CT-scan of röntgenfoto.

Voor een thoracoscopie is een opname in het ziekenhuis noodzakelijk omdat u na afloop van dit onderzoek een drain heeft. Een drain is een slangetje dat de borstholte ingaat dat wondvocht of overtollige lucht afvoert om de long weer te laten ontplooien. Meer informatie over het onderzoek leest u in de folder.

Deel deze pagina