Over Longgeneeskunde

Ook mensen die willen stoppen met roken kunnen bij het specialisme Longgeneeskunde terecht. Onze longartsen zijn gespecialiseerd in de behandeling van longkanker, slaapgerelateerde ademhalingsproblemen, astma/ COPD en allergologie en desensibilisatie (ongevoelig maken voor een stof).


Sneldiagnostiek longkanker

Binnen het specialisme Longgeneeskunde is specifieke kennis aanwezig voor de diagnostiek en de behandeling van longkanker. Onze ervaren longartsen en longchirurgen doen moeilijke oncologische chirurgie en endoscopische ingrepen. Ook de sneldiagnostiek bij een afwijkende thoraxfoto (vlek op de long) is bijzonder in onze regio. Binnen drie dagen heeft u duidelijkheid over de mogelijke aandoening en de behandeling die hiervoor nodig is. De longartsen maken deel uit van het Catharina Kanker Instituut.


Slaapapneu

Bij slaapapneu treden tijdens de slaap adempauzes op. Apneu betekent 'pauze'. Door het optreden van apneus kunnen dalingen van het zuurstofgehalte in het bloed ontstaan. De slaapkwaliteit kan hierdoor achteruit gaan. Patiënten ervaren dan klachten zoals vermoeidheid, slaperigheid en snurken. Enkele adempauzes tijdens de slaap zijn normaal. We spreken pas van een slaapapneusyndroom als iemand klachten heeft en er meer dan vijf adempauzes of zuurstofdalingen tijdens de slaap optreden. Onze longartsen bieden verschillende mogelijkheden om slaapapneu effectief te behandelen. Eén van de methoden is de behandeling met CPAP (Continuous Possitive Airway Pressure). Bij deze behandeling slaapt de patiënt met een masker op het gelaat. Door dit masker wordt lucht geblazen, waardoor de keelholte open blijft en zuurstoftekorten worden voorkomen.

De patiënt met slaapapneu krijgt voorlichting en begeleiding in het speciale CPAP spreekuur. Recent onderzoek heeft uitgewezen dat er door begeleiding van ons slaapteam goede resultaten worden bereikt in de therapietrouw van patiënten. De longartsen werken nauw samen met de KNO-artsen om de diagnose te stellen en de juiste behandeling in te zetten.


Astma/COPD

De longartsen bieden volledige zorg aan patiënten met astma/COPD. Als er onduidelijkheid is over de diagnose, kan de huisarts u verwijzen naar een speciaal spreekuur: de longarts stelt op diezelfde dag een diagnose. U weet snel waar u aan toe bent. Het behandelplan dat vervolgens wordt opgesteld, gaat direct naar uw huisarts.

Longaanval en COPD

In samenwerking met het Longfonds heeft het Catharina Ziekenhuis een video gemaakt over een longaanval. Veel mensen met COPD ondernemen geen actie bij een longaanval, terwijl dit wél noodzakelijk is. U kunt zelf veel doen om het risico op een longaanval te verkleinen en ziekenhuisopname te voorkomen. Met het longaanval actieplan leert u de signalen herkennen en weet u wat u moet doen.


Allergologie en desensibilisatie

De longartsen kunnen uitgebreid allergologisch onderzoek doen en zijn gespecialiseerd in desensibilisatie: een techniek om u ongevoelig te maken voor een bepaalde stof, bijvoorbeeld stoffen die u inademt (zoals gras en boompollen). Hooikoorts kan hiermee bestreden worden. Met deze behandeling kan de arts u ook ongevoelig maken voor de effecten van steken van wespen en bijen.

Deel uw ervaring

Het Catharina Ziekenhuis wil haar zorg continu verbeteren. Uw ervaring kan ons daarbij helpen. Was u tevreden of verliep iets juist niet naar verwachting? Dan horen we dat graag.

Vragenlijst polikliniek Longgeneeskunde
Vragenlijst verpleegafdeling Longgeneeskunde


Catharina Ziekenhuis geeft openheid over zorg bij longkankerWat zijn de effecten van een behandeling op de kwaliteit van leven en de levensverwachting? Het Catharina Ziekenhuis presenteert binnen Santeon, het samenwerkingsverband tussen zeven topklinische opleidingsziekenhuizen, sinds februari 2014 de uitkomstindicatoren voor behandeling van prostaat- en longkanker. Met deze uitkomstindicatoren komt informatie beschikbaar over de effecten van een behandeling voor patiënten. Wat is het risico op complicaties, hoe lang leeft de patiënt na behandeling en wat is de kwaliteit van leven? Essentiële informatie voor patiënten, verwijzers, zorgverzekeraars en ook voor de ziekenhuizen zelf.

Uniek is dat de Santeon ziekenhuizen op deze manier openheid geven over hun behandelingsmethoden en resultaten. We stellen de patiënt centraal, en dus is dit soort informatie belangrijker dan de meeste procesindicatoren, zoals wachttijden en doorlooptijden. Deze informatie is verwerkt in het Santeon-boek Zorg voor Uitkomst.


Samenwerking

Samenwerking met Expertisecentrum Interstitiële Longziekten

De longartsen van het Catharina Ziekenhuis werken sinds kort samen met het Expertisecentrum voor Interstitiële Longziekten van het St. Antonius Ziekenhuis Utrecht/Nieuwegein. Hierdoor kunnen patiënten in de regio met zeldzame en complexe longziekten ook in het Catharina Ziekenhuis worden behandeld.

Wat zijn interstitiële longziekten?

Interstitiële longziekten (ILD) is een verzamelnaam voor een breed spectrum aan longziekten die met de ruimte tussen de longblaasjes en de bloedvaten (interstitium) te maken hebben. Ook de longblaasjes, bloedvaten, luchtwegen en het longvlies kunnen hierbij betrokken zijn. Deze longziekten, waaronder longfibrose en sarcoïdose, komen niet vaak voor: jaarlijks komen er ongeveer 2.000 sarcoïdose patiënten bij en wordt er bij ongeveer 1000 patiënten een vorm van longfibrose ontdekt.

Specialisatie in zeldzame longaandoeningen

Het Expertisecentrum van het St. Antonius Ziekenhuis is gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van zeldzame longaandoeningen, zoals sarcoïdose en longfibrose. Het centrum doet ook wetenschappelijk onderzoek en verzorgt opleidingen en onderwijs.

'Waardevolle samenwerking'

“Het Catharina Ziekenhuis is voor deze ziektebeelden een satellietlocatie van het St. Antonius Ziekenhuis. Via een videoverbinding kunnen we gebruikmaken van de expertise van onze collega’s van het St. Antonius Ziekenhuis”, zegt Eveline Schakenraad, longarts van het Catharina Ziekenhuis.

De samenwerking met de longartsen van het Catharina Ziekenhuis is ook waardevol voor het Expertisecentrum voor Interstitiële Longziekten van het St. Antonius Ziekenhuis omdat zij gebruik kunnen maken van extra wetenschappelijke onderzoeks- en opleidingscapaciteit vanuit het Catharina Ziekenhuis.

Jan Grutters, longarts in het St. Antonius Ziekenhuis en hoogleraar Interstitiële Longziekten: ”Dit is een belangrijke stap op weg naar een landelijk ILD Netwerk, waarin zorg, opleiding en research voor deze zeldzame ziekten beter kan worden gecoördineerd.”

Actueel

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit specialisme, een specifieke behandeling of onderzoek? Bekijk dan de video’s of de patiëntenfolders van dit specialisme. Wilt u graag persoonlijk advies van één onze specialisten? Maak dan een afspraak.