Kindergeneeskunde

Kindergeneeskunde is een breed specialisme. We behandelen ziektes, maar ook groei- en ontwikkelingsstoornissen. Kinderen van 0 tot 18 jaar kunnen bij ons terecht. Ook hebben we verschillende kinderpoli's.

Over Kindergeneeskunde

Moet uw kind naar het ziekenhuis? Wij bieden uitgebreide zorg aan kinderen waarbij voorlichting een belangrijk onderdeel is. Wij zetten ons in om het ziekenhuisbezoek soepel en zorgeloos te laten verlopen. Ook betrekken we u als ouder/verzorger zoveel mogelijk bij de zorg. De Kinderafdeling is onderdeel van het Vrouw Kind Centrum, een samenwerking tussen de afdelingen Vewrloskunde, Couveuseafdeling en de Kinderafdeling. Ouders kunnen altijd bij hun kind blijven slapen. Zo bieden we uw kind een veilige omgeving.

Kindergeneeskunde is een breed specialisme. We behandelen ziektes, maar ook groei- en ontwikkelingsstoornissen. Kinderen van 0 tot 18 jaar kunnen bij ons terecht. Ons ziekenhuis heeft een aantal speciale kinderpoli's zoals de plas- en poeppoli, een allergiepoli en een poli voor alcohol en jeugd. Hier vindt u meer informatie over de poliklinieken van de afdeling Kindergeneeskunde. De specialisten van de afdeling Kindergeneeskunde werken veel samen met andere specialisten in ons ziekenhuis zoals bijvoorbeeld urologen, psychologen, dermatologen, KNO-artsen en diëtisten. In ons ziekenhuis is ook een speciaal kinderdiabetesteam actief.

Twee Smileys

Stichting Kind en Ziekenhuis kent Smileys toe aan ziekenhuizen die zich positief onderscheiden door hun voorzieningen voor kind en ouders. Ons ziekenhuis heeft maarliefst twee Smileys! Deze Smileys zijn voor de kinderafdeling en voor de kraamafdeling. Meer informatie vindt u bij onze accreditaties en keurmerken.


Samenwerking met Prinses Máxima Centrum

Het Catharina Ziekenhuis is één van de geselecteerde ziekenhuizen dat een samenwerkingsovereenkomst heeft met het Prinses Máxima Centrum op het gebied van shared care.

Wat is shared care?

Shared care houdt in dat de complexe kinderoncologische zorg geconcentreerd wordt in het Prinses Máxima Centrum in Utrecht en de minder complexe delen van de zorg dichtbij huis plaats kunnen vinden in ziekenhuizen verspreid over het hele land.

In de samenwerkingsovereenkomsten zijn afspraken vastgelegd over onder andere doorverwijzingen, behandelrichtlijnen, de inhoud van de zorg, opleiding en het waarborgen van kwaliteit en continuïteit.


Een kijkje op de kinderafdeling van het Catharina Ziekenhuis

Merijn (6) is één van de patiënten met kanker die regelmatig in het Catharina Ziekenhuis moet zijn voor zijn behandeling. Hij geeft in deze video een rondleiding op de afdeling. Daarmee krijg je een beeld van de afdeling en van de mensen die er werken.

Kinderdiabetesteam

Diabetes Mellitus is een endocriene stoornis waarbij er door de alvleesklier onvoldoende of geen insuline wordt gemaakt. Insuline is een hormoon dat een grote rol speelt in de suiker- en energiehuishouding in het lichaam. Kinderen en jongeren met diabetes krijgen bijna allemaal insuline toegediend via insuline-injecties of een insulinepomp.

Dagtaak

Kinderen/jongeren en hun ouders moeten veel investeren om de glucosewaarden van hun bloed binnen aanvaardbare grenzen te krijgen. Het lijkt dan ook wel of ze er naast hun school/studie een dagtaak bij gekregen hebben. Om kinderen/jongeren hierbij te ondersteunen kunnen zij een beroep doen op het kinderdiabetesteam.

Wat doen wij?

Het kinderdiabetesteam begeleidt kinderen, jongeren en hun ouders/verzorgers, zodat zij zich goed kunnen aanpassen aan de eisen die deze chronische ziekte stelt. Om ervoor te zorgen dat uw kind zo goed mogelijk kan omgaan met diabetes, werken verschillende mensen mee in het kinderdiabetesteam. Het team bestaat uit kinderartsen, kinderdiabetesverpleegkundigen, diëtistes, klinisch psycholoog en maatschappelijk werker.

Bereikbaarheid Kinderdiabetesteam

Tijdens kantooruren is het kinderdiabetesteam bereikbaar via de kinderdiabetesverpleegkundige op telefoonnummer 040 - 239 92 45, bij voorkeur tijdens het telefonische spreekuur van 10.00 - 11.00 uur.

Het kinderdiabetesteam heeft een 24 uurs bereikbaarheid.
Buiten kantooruren is altijd een kinderarts met diabeteservaring bereikbaar via de centrale van het ziekenhuis 040 - 239 91 11.

Ook kunt u een email sturen naar: kinderdiabetesteam@catharinaziekenhuis.nl

Kidz&ko

Het kinderdiabetesteam van ons ziekenhuis maakt deel uit van Stichting Kidz&ko. Dit is een samenwerkingsverband tussen de kinderdiabetesteams van zes ziekenhuizen in Zuidoost-Brabant. Samen proberen wij de kinderdiabeteszorg te verbeteren door gezamenlijke activiteiten, overleg, protocollen en onderzoek.

Bekijk voor informatie ook de website van Kidz&ko.

Interessante links

Kinderwebsite

Op onze speciale kinderwebsite staat allerlei praktische informatie voor kinderen die voor een onderzoek of opname in ons ziekenhuis komen.

Poep- en plaspoli

Zindelijk worden is een leerproces dat meestal vanzelf gaat. Meestal, want er zijn ook situaties waarbij het geen vanzelfsprekendheid is. Bijvoorbeeld als een kind van 6 jaar of ouder nog regelmatig overdag of in de nacht nat is, regelmatig een blaasontsteking heeft, regelmatig ontlasting in het ondergoed heeft of moeizaam kan plassen of poepen. Dit kan een grote impact hebben op het leven van uw kind en uw gezin. Blijf er niet mee rondlopen: in veel gevallen is er iets aan te doen.

Binnen het Catharina Ziekenhuis is er een gespecialiseerd team voor kinderen met poep- en/of plasproblemen. Op de polikliniek Kindergeneeskunde werken de kinderarts en gespecialiseerd verpleegkundige nauw samen om in een korte tijd tot een diagnose en passend behandelplan te komen. Indien nodig wordt er binnen onze polikliniek samengewerkt met een kinderpsycholoog, uroloog en pedagogisch medewerker. Soms is het nodig een kinderbekkenbodemfysiotherapeut erbij te betrekken. In dat geval wordt een verwijzing geregeld.

Werkwijze

Op de poep- en plaspoli bieden wij optimale zorg aan u en uw kind met poep- en/of plasproblemen. De aanpak van het probleem is breed georiënteerd want het gaat altijd om een kind als persoon maar ook in relatie met ouders en omgeving. Lichamelijke, psychosociale, emotionele en opvoedkundige aspecten kunnen aan de orde komen. U en uw kind worden actief betrokken bij de aanpak van de poep- en/of plasproblemen door middel van oefeningen en afspraken voor thuis. Soms wordt er gekozen voor speltherapie. Ook reiken wij u adviezen en tips aan voor thuis.

Informatiemateriaal

Voor meer informatie kunt u hier de folder over de poeppoli downloaden.

Boekjes over poep

Veel kinderen vinden het lezen over poep erg leuk. Deze boekjes kunt u hiervoor bijvoorbeeld gebruiken:

  • Over een kleine mol die wil weten wie er op zijn kop gepoept heeft. Wener Holzwarth en Wolf Erlbruch
  • Liselotje op het potje. Marianne Busser en Ron Schröder
  • Het poepboek. Pernilla Stalfelt

Actueel

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit specialisme, een specifieke behandeling of onderzoek? Bekijk dan de video’s of de patiëntenfolders van dit specialisme. Wilt u graag persoonlijk advies van één onze specialisten? Maak dan een afspraak.