Hiv-infectie

Inwendige geneeskunde

Hiv-behandelcentrum

Het Catharina Ziekenhuis is door de overheid aangewezen als één van de vijfentwintig centrumziekenhuizen gespecialiseerd in zorg voor mensen met een hiv-infectie. Met ruim 700 patiënten is het Catharina Ziekenhuis een van de grotere erkende behandelcentra in Nederland. Het hiv-behandelcentrum is een apart onderdeel binnen de vakgroep Inwendige geneeskunde. Het behandelteam heeft veel ervaring in de begeleiding en de behandeling van patiënten met een hiv-infectie.

Of lees onze veelgestelde vragen.


Kwaliteitscertificaat voor zorg hiv-patiënten

Het Catharina Ziekenhuis heeft in 2019 wederom voor drie jaar het kwaliteitscertificaat van Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ) ontvangen. Dit keurmerk toont aan dat de zorg in het ziekenhuis van een hoog niveau is en dat er voortdurend wordt gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg voor hiv-patiënten.


Het hiv-behandelteam

Het hiv-behandelteam houdt zich voornamelijk bezig met de directe behandeling van patiënten. Dit doet het team door topklinische zorg te bieden met betrekking tot de behandeling van hiv. Ook biedt het behandelteam optimale psychosociale ondersteuning aan mensen met hiv. Het team screent structureel op de aanwezigheid van risicofactoren voor ziekten die vaker voorkomen bij hiv.

Het behandelteam draagt haar kennis uit aan diverse beroepsgroepen binnen en buiten het ziekenhuis, maar ook aan patiënten(verenigingen). Wij dragen vanuit maatschappelijk oogpunt bij aan de preventie van het overdragen van hiv door voorlichting, behandeling van seks-/prikaccidenten met een kuur met hiv-remmers (PEP-behandeling) en door het organiseren van een breed scala aan patiëntgerichte bijeenkomsten. Daarnaast zijn wij te consulteren door de GGD en huisartsen omtrent de preventieve behandeling van hiv middels PrEP. Indien de GGD en de huisarts niet kunnen voorzien in een PrEP behandelingen, kunnen patiënten eventueel bij ons terecht.

behandelaarfunctie
Mw. dr. H.S.M. Ammerlaan internist-infectioloog
Mw. drs. M. Pronk internist-infectioloog
Mw. E.S. de Munnik, MSc verpleegkundig specialist
Dhr. D.N.J. van den Bersselaar Verpleegkundig specialist in opleiding.

Bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek

Het Hiv-behandelcentrum levert een bijdrage aan onderzoek van de Stichting Hiv Monitoring (SHM). SHM verzamelt, analyseert en rapporteert anoniem over data van mensen met hiv in Nederland. Deze gegevens worden verzameld voor wetenschappelijke doeleinden. Het onderzoek van SHM leidt tot adviezen aan behandelaars, patiënten, overheid en de zorg. Meer informatie: www.hiv-monitoring.nl

Ook is het behandelcentrum actief met het initiëren van en deelnemen aan wetenschappelijk (medisch/verpleegkundig) onderzoeken waaronder ‘Beter bespreekbaar maken van seksualiteit onder hiv-patiënten’. Dit gebeurt vaak in samenwerking met andere hiv-behandelcentra in Nederland.


Hiv-spreekuur

Als u van de huisarts, medisch specialist of bijvoorbeeld de GGD te horen krijgt dat u hiv-positief getest bent, neemt hij of zij contact op met de polikliniek Inwendige geneeskunde van het Catharina Ziekenhuis. Er wordt een afspraak met u gemaakt voor een intakegesprek. Dit kan vaak al de volgende dag, maar wordt in ieder geval gepland binnen 3 dagen (inclusief weekenddagen).


Eerste bezoek aan de arts en verpleegkundig specialist

Tijdens de eerste afspraak geeft de verpleegkundig specialist uitgebreid informatie over de diagnose hiv. U krijgt een bloedonderzoek, waarbij de zorgverleners kijken naar uw algehele gezondheid, de afweer, het aantal virusdeeltjes, andere bijkomende infectieziekten en de gevoeligheid van het virus voor eventuele therapie.

Het eerste bezoek bij de medisch specialist (internist) is, als de gezondheid dat toelaat, ongeveer 2 weken later. Het gesprek duurt 30 minuten. De internist neemt met u uw medische voorgeschiedenis en medicatiegebruik door. Hij krijgt door middel van vragen en lichamelijk onderzoek een indruk van uw lichamelijke conditie. De internist bespreekt met u de bevindingen en de eventuele consequenties op de behandeling.

In het vervolg wordt u tijdens de spreekuren door gezien door de internist-infectioloog of de verpleegkundig specialist (gewoonlijk om en om). Zowel de internist-infectioloog als de verpleegkundig specialist zijn verantwoordelijk voor de medische behandeling.


PrEP

Het hiv-behandelcentrum van het Catharina Ziekenhuis biedt uw huisarts de mogelijkheid met ons te overleggen op het moment dat u de wens heeft PrEP te gebruiken. PrEP is een medicamenteuze behandeling ter voorkoming van infectie met hiv voor hoog risico contact. Mocht uw huisarts onvoldoende ervaring hebben met PrEP en dit liever niet voorschrijven, dan kunt u zich wenden tot de GGD. Op de website van de GGD vindt u meer informatie over het PrEP-programma bij de GGD.
Voor PrEP-zorg wordt de “HIV Pre-expositie profylaxe (PrEP) richtlijn Nederland” van de NVHB aangehouden. In de richtlijn die uw huisarts gebruikt, de NHG Standaard omtrent het soa consult, wordt ook verwezen naar deze richtlijn.

Mocht u ook niet bij de GGD terecht kunnen, dan kunnen zij met u kijken naar andere oplossingen. Mogelijk is dit een andere huisarts die voldoende ervaring heeft met PrEP. Ook kan het zijn dat ze u verwijzen naar ons hiv-behandelcentrum. Helaas zullen de kosten dan, door het verbruiken van uw eigen risico en een hogere prijs voor de PrEP dan via de GGD, aanzienlijk hoger liggen.

Controle van bloeduitslagen tijdens het gebruik van PrEP is essentieel. Daarom zullen wij slechts beperkte recepten uitschrijven. Ook verstrekken wij geen nieuw recept op het moment dat u zich van controles onthoudt.

Op termijn is het de bedoeling alle PrEP-zorg over te dragen aan de huisarts en de GGD.


Privacy

Het hiv-behandelcentrum van het Catharina Ziekenhuis heeft geen specifieke hiv-spreekuren. U maakt een afspraak op de polikliniek Inwendige geneeskunde waar u in alle privacy uw behandeling kunt ondergaan.


Toegangstijden

Infectieziekten 0 weken
Verpleegkundig specialist 0-3 dagen
Internist-infectioloog

2-4 weken (indien nodig 0-2 weken)

Websites samenwerkende partners

Bekijk voor meer informatie ook één van de volgende websites:


Agenda

Het HIV-behandelteam organiseert jaarlijks terugkerende activiteiten om het onderlinge patiëntencontact te bevorderen en informatie uit te wisselen. Raadpleeg de agenda voor een actueel overzicht.

Naar het agendaoverzicht

Deel deze pagina