Operatie

Als u geopereerd wordt u in het Catharina Ziekenhuis bent u in goede handen. Wij hebben veiligheid zeer hoog in het vaandel staan en onze operatiekamers zijn zeer modern en voorzien van de nieuwste apparatuur. Onze medisch specialisten en verpleegkundigen bereiden u bovendien zo goed mogelijk voor op de operatie.

Kleine of grote operatie

U komt naar het ziekenhuis voor een relatief kleine operatie of voor een grote operatie. Bij een kleine operatie is korte verpleegkundige zorg nodig na de behandeling. Wij helpen u dan op de OK-dagbehandeling. Wordt u geopereerd bij Kleine Chirurgische ingrepen, dan mag u als alles goed verloopt direct na de operatie weer naar huis. Is het nodig dat u na de ingreep nog even op de uitslaapkamer (recovery) verblijft, dan helpen wij u op Dagbehandeling H2.

Het kan ook zijn dat u nog wat langer verpleegkundige zorg nodig heeft, bijvoorbeeld één of twee dagen. Dan verblijft u op de afdeling Kortverblijf & dagverpleging. Uw behandelend arts bespreekt met u hoe en waar de behandeling gaat plaatsvinden.

Komt u voor een grote operatie naar het Catharina Ziekenhuis, dan helpen wij u op de Operatiekamers. Lees meer over een grote operatie.

Deel uw ervaring

Het Catharina Ziekenhuis wil haar zorg continu verbeteren. Uw ervaring kan ons daarbij helpen. Was u tevreden of verliep iets juist niet naar verwachting? Dan horen we dat heel graag.

Vragenlijst Operatiekamers Dagbehandeling
(2e etage)

Kleine operatie

Behandelingen en operaties waarbij slechts korte verpleegkundige nazorg nodig is, vinden plaats op de OK-dagbehandeling. U wordt geholpen bij Kleine Chirurgische Ingrepen (KCI) als u na de behandeling direct naar huis mag. De Dagbehandeling H2 is er voor patiënten die na de ingreep nog een korte tijd op de uitslaapkamer (recovery) verblijven. De volgende specialismen voeren kleine operaties uit in dagbehandeling:

Naast algemene informatie over het specialisme, vindt u op deze pagina’s informatie en patiëntenfolders over specifieke operaties en behandelingen.


Voorbereiding op de operatie

Als een gesprek nodig is met de anesthesioloog heeft u voor de operatie een afspraak op de polikliniek Pre-Operatieve Screening (PPOS). Hier krijgt u alle informatie rondom de operatie. Ook over nuchter zijn en het eventueel doorgaan of stoppen van uw eigen medicatie. Er is schriftelijke informatie beschikbaar in onze patiëntenfolders, maar het kan zijn dat deze informatie afwijkt van uw persoonlijke situatie. Op de PPOS brengen we ook uw algemene gezondheidstoestand in kaart. Als het nodig is doen we een lichamelijk onderzoek. Vragen stellen staat natuurlijk vrij.


Kleine Chirurgische Ingrepen

Wanneer u een operatie ondergaat onder plaatselijke verdoving, komt u bij Kleine Chirurgische Ingrepen (KCI). Op het afgesproken tijdstip meldt u zich bij de balie van de OK-dagbehandeling, route 415. U kunt plaatsnemen in de wachtruimte van route 395. Een medewerker haalt u op. Als u nog vragen hebt kunt u deze uiteraard stellen. In de behandelkamer krijgt u de plaatselijke verdoving toegediend. Daarna starten we met de behandeling.

Als alles goed verloopt mag u na de operatie direct naar huis. Wij raden u ten zeerste aan om een begeleider mee te nemen. Na de operatie bent u minder fit dan ervoor en zelf naar huis rijden is niet veilig. Uw begeleider kan op u wachten in de wachtruimte of een telefoonnummer achterlaten. Wij nemen dan telefonisch contact op als u klaar bent.


Dagbehandeling H2

De Dagbehandeling H2 is er voor patiënten die na de operatie nog een korte tijd op de uitslaapkamer (recovery) verblijven. Uiteraard wordt u voor uw opname ook geïnformeerd door uw behandelend arts of een andere zorgverlener.


Kortverblijf & dagverpleging

Het kan ook zijn dat u nog wat langer verpleegkundige zorg nodig hebt, bijvoorbeeld één of twee dagen. Dan verblijft u op de afdeling Kortverblijf & Dagverpleging. Voor uw behandeling bespreekt uw specialist met u hoe de behandeling gaat verlopen.


Een begeleider meenemen

Het is erg belangrijk om op de dag van de operatie een begeleider mee te nemen. Na de operatie bent u minder fit dan ervoor en zelf naar huis rijden is niet veilig. Uw begeleider kan op u wachten in de wachtruimte. Hij of zij kan een telefoonnummer achterlaten, wij nemen dan telefonisch contact op als u klaar bent. Als een kind geopereerd wordt, mag één ouder bij het kind blijven tot het inleiden van de operatie. Na de operatie mag de ouder op de uitslaapkamer zijn als het het kind wakker wordt. Het is niet wenselijk om te wisselen van ouder. Wij begrijpen heel goed dat u beide graag bij het kind bent, maar we willen op de OK ook graag zoveel mogelijk rust en privacy bieden aan andere patiënten.

Grote operatie

Als u geopereerd wordt u in het Catharina Ziekenhuis bent u in goede handen. Wij hebben veiligheid zeer hoog in het vaandel staan en onze operatiekamers zijn zeer modern en voorzien van de meest geavanceerde apparatuur. Onze medisch specialisten en verpleegkundigen bereiden u bovendien zo goed mogelijk voor op de operatie.

Pre-Operatieve Screening

Als een gesprek nodig is met de anesthesioloog heeft u voor de operatie een afspraak op de Polikliniek Pre-Operatieve Screening (PPOS). De anesthesioloog geeft u informatie over de operatie, de wijze van verdoving en pijnbestrijding. Er bestaan namelijk veel verschillende soorten verdoving of anesthesie. Ook uw algemene gezondheidstoestand brengen we tijdens deze afspraak in kaart. Als het nodig is doen we een lichamelijk onderzoek. Vragen stellen staat uiteraard vrij.

Voorbereiden op de operatie

De voorbereidingsruimte

Als u wordt geopereerd dan wordt u van de verpleegafdeling naar het operatiekamercomplex gebracht. In de voorbereidingsruimte vinden onder andere de volgende handelingen plaats:

 • De medewerker van de voorbereidingsruimte controleert uw gegevens.
 • U krijgt een infuusnaald waaraan een infuus (vloeistof) wordt aangesloten.
 • Als u een ruggenprik (epidurale verdoving) krijgt of een zenuwblokkade van de arm of het been (plexusanesthesie), dan krijgt u die hier. Als u een andere vorm van pijnbestrijding krijgt, kan het zijn dat deze niet plaatsvindt in de voorbereidingsruimte.
 • U wacht in de voorbereidingsruimte tot een medewerker van de Operatiekamers u komt halen.

Naar de operatiekamer

Na het nogmaals controleren van uw gegevens wordt u naar de operatiekamer gereden. Hier vinden de volgende handelingen plaats:

 • U wordt gevraagd over te stappen naar de operatietafel. Als dat nodig is helpen wij u hierbij.
 • U wordt aangesloten op de diverse bewakingssystemen.
 • Via het infuus worden medicijnen voor de verdoving toegediend.
 • Als het nodig is wordt zodra u slaapt een buisje in uw keel geplaatst.
 • De operatie begint.

Na de operatie

In de laatste fase van de operatie begint de anesthesioloog met de zogenaamde uitleiding. U kunt aan het einde van de operatie weer op eigen kracht ademen. Ook kijkt de anesthesioloog of alle vitale functies en reflexen in orde zijn en of u aanspreekbaar bent. Vanaf de operatietafel gaat u in een schoon bed naar de uitslaapkamer (recovery). Ook hier is bij uw bedapparatuur aanwezig om uw lichaamsfuncties te controleren. Speciaal opgeleide verpleegkundigen houden u voortdurend in de gaten. Alle noodzakelijke controles na de operatie vinden plaats in de uitslaapkamer.

Als uw toestand stabiel is bekijkt de anesthesioloog samen met de verpleegkundige van de uitslaapkamer of u naar de afdeling kunt. Voordat u teruggaat neemt de afdelingsverpleegkundige met de medewerker van de uitslaapkamer door wat er nog moet gebeuren.

Pijnbestrijding na de operatie

In het Catharina Ziekenhuis is een team actief onder de naam 'Algemene pijnservice'. Dit team bestaat uit anesthesiemedewerkers en verpleegkundigen van de uitslaapkamer (recovery) en staat onder leiding van een anesthesioloog. Na een operatie of behandeling kunt u pijn ervaren of misselijk zijn. De Algemene pijnservice doet er alles aan om dit te behandelen, zodat de pijn voor u te verdragen is. Het is belangrijk dat u hen laat weten of u pijn ervaart en of de pijnmedicatie voldoende helpt. Hierdoor kunnen we de pijnmedicatie op tijd aanpassen als dat nodig is. Op de verpleegafdeling meet de verpleegkundige ook uw pijn, gedurende het herstel.

Bloedmanagement

In het Catharina Ziekenhuis is een techniek ontwikkeld om patiënten die geopereerd worden met hun eigen bloed te behandelen. Dit noemen we bloedmanagement. Hierdoor hoeft veel minder donorbloed te worden gegeven, waardoor het risico van complicaties kleiner is. Verder kan door een speciale bewerking het eigen bloed van de patiënt worden gebruikt om bij diezelfde patiënt de wondgenezing en/of botgroei te versnellen. Meer informatie leest u in de folder Bloedmanagement.

Kinderen voorbereiden op een operatie

Voor de meeste kinderen is een operatie heel spannend. Het is daarom belangrijk om uw kind goed voor te bereiden. Kinderen die goed voorbereid zijn, zijn minder angstig en voelen na de ingreep minder pijn. Wij helpen u graag bij de voorbereiding en geven u enkele tips.

Voorbereiding

Wat kunt u thuis al doen?

Vertel uw kind eerlijk wat er gaat gebeuren en dat het pijn of verdriet kan hebben. Jonge kinderen kunt u uitleg geven in de vorm van een spel, bijvoorbeeld met een dokterssetje. Ook kunt u een boek voorlezen. Uw kind kan ondanks een goede voorbereiding toch nog bang zijn. Maak duidelijk dat u uw kind begrijpt en dat het zijn angst mag uiten.

Kinderwebsite

Neem ook een kijkje op de kinderwebsite van het Catharina Ziekenhuis. Hier kunt u met uw kind informatie vinden over verschillende onderzoeken en apparaten.

Kennismaken met de afdeling

Weet u zélf wat er met uw kind gaat gebeuren voor, tijdens en na de operatie? Uw kind heeft namelijk behoefte aan uw steun. U kunt deze steun geven door uw kind te vertellen wat er gaat gebeuren. De kinderafdeling helpt u hier graag bij. Kinderen en hun ouders kunnen vooraf kennis komen maken op de afdeling. U proeft sfeer, krijgt dan informatie over het verblijf en ontmoet enkele medewerkers.

Nuchter zijn

Uw kind moet een aantal uren voor de operatie nuchter blijven. Dat wil zeggen dat het niets mag eten en drinken. Uw kind ervaart dat misschien als een straf. Leg uit dat een tijdje niets drinken of eten helpt om spugen na de operatie te voorkomen.

Medicatie

Voor de operatie krijgt uw kind een premedicatie in de vorm van een drankje. Hiervan wordt uw kind wat meer ontspannen en slaperig. Daarnaast geven we uw kind een paracetamol-zetpil. Die helpt alvast tegen de pijn na de operatie.

Pyjama van het ziekenhuis

Uw kind krijgt voor de operatie een pyjamajas van het ziekenhuis aan. Neemt u ook gerust een pyjama mee voor na de operatie.

Meegaan naar de operatie

We stellen het op prijs als één ouder aanwezig is als we met de narcose beginnen. De inleiding tot de narcose duurt enkele minuten. Stimuleer uw kind om naar de anesthesioloog te luisteren en praat rustig tegen uw kind. Gebruik de eigen woorden van het kind en houd de hand vast. Als u benoemt en vertaalt wat er gebeurt, helpt u uw kind om de situatie onder controle te krijgen. Als uw kind onder narcose gaat, kan het de ogen wegdraaien. Dit ziet er vaak vervelend uit maar is een normale reactie.Na de operatie mag u op de uitslaapkamer zijn bij uw kind. Het is niet wenselijk om te wisselen van ouder. Wij begrijpen heel goed dat u beide graag bij het kind bent, maar we willen op de Operatiekamers ook graag zoveel mogelijk rust en privacy bieden aan andere patiënten.

Voorbereidingskoffertje

De vereniging Kind en Ziekenhuis heeft een voorbereidingskoffertje ontwikkeld. Dit koffertje helpt ouders bij de voorbereiding. Het voorbereidingskoffertje is gevuld met prentboeken, speelgoed en diverse ziekenhuisspullen zoals een narcosekapje en operatiekamerkleding. Ook is een fotoboek toegevoegd zodat het kind ziet hoe het Catharina Ziekenhuis eruit ziet. Op die manier raakt uw kind vertrouwd met wat er gaat gebeuren. Wilt u het koffertje lenen? Bel dan met onze kinderafdeling op telefoonnummer 040 - 239 82 00.

Een spoedoperatie

Wanneer we uw kind onverwacht moeten opereren, heeft u uw kind niet kunnen voorbereiden. Op de kinderafdeling probeert een pedagogische medewerker of een verpleegkundige uw kind alsnog voor te bereiden op de operatie. Het is belangrijk om uw kind tijdens de opname te laten weten wat er aan de hand is. Vertel waarom een bepaald onderzoek of een operatie heeft plaatsgevonden en wat uw kind verder in het ziekenhuis kan verwachten.


Na de operatie

Na de operatie brengen we uw kind naar de uitslaapkamer (recovery). De narcose werkt dan nog. We vragen u om op de uitslaapkamer te wachten tot uw kind wakker wordt. Uw kind ziet u dan meteen als het wakker wordt. Kinderen kunnen na de operatie wat slaperig en/of misselijk zijn. Ze zien soms wat bleek en hebben over het algemeen dorst. Uw kind mag meteen proberen iets te drinken. Op de uitslaapkamer controleren we continu de vitale functies van uw kind. Als de gezondheidstoestand van uw kind stabiel is en het voldoende wakker is, dan lichten we de verpleegkundige van de Kinderafdeling in. Die komt uw kind ophalen. U en uw kind verblijven dan op de Kinderafdeling, totdat uw kind weer mee naar huis mag.

Blijven slapen

Als uw kind in het ziekenhuis moet overnachten, kan één van de ouders naast het kind slapen. Hierover leest u meer in de folder Kinderafdeling.


Naar huis

Het hangt van de soort operatie af wanneer uw kind naar huis mag. Is uw kind in dagopname geopereerd? Dan mag het meestal naar huis als het:

 • goed wakker is
 • iets gedronken heeft
 • niet misselijk is
 • geplast heeft
 • wanneer de situatie voldoende stabiel is

Soms wil de arts uw kind eerst nog even zien of in ieder geval op de hoogte gesteld worden, voordat uw kind naar huis gaat. Als u naar huis gaat, geeft de verpleegkundige u richtlijnen mee over eventuele medicijnen, een dieet, verzorging en beweging. Ook hoort u wanneer uw kind voor controle verwacht wordt. Als er thuis onverwacht problemen ontstaan die met de operatie te maken hebben, kunt u onze kinderafdeling dag en nacht bereiken op telefoonnummer 040 - 239 82 48.