Naar de polikliniek

Polikliniek Telefoonnummer Route
Anesthesiologie & Pijngeneeskunde 040 - 239 85 00 route 371
Apotheek 040 - 239 91 00 route 051
Borstkankercentrum 040 - 239 66 00 route 217
Cardiologie 040 - 239 70 00 route 111
Cardiothoracale chirurgie 040 - 239 86 80 route 112
Catharina Hart- en Vaatcentrum 040 - 239 70 00 route 111
Catharina Kanker Instituut 040 - 239 66 22 route 217
Chirurgie 040 - 239 71 50 route 120
Dermatologie 040 - 239 72 70 route 138
Diëtetiek 040 - 239 88 69 route 081
Ethiek & Zin 040 - 239 91 11 route 434
Fysiotherapie 040 - 239 84 20 route 253
Geriatrie 040 - 239 91 50 route 056
Gynaecologie 040 - 239 93 00 route 077
Hart- en Vaatcentrum 040 - 239 70 00 route 111
Hematologie 040 - 239 70 00 route 111
Hiv-behandelcentrum 040 - 239 59 00 route 081
Huidkankercentrum 040 - 239 72 70 route 138
Intensive Care 040 - 239 95 00 route 348
Inwendige geneeskunde 040 - 239 59 00 route 081
IVF centrum 040 - 239 81 90 route 077
Kanker Instituut 040 - 239 66 22 route 217
Keel-, Neus- en Oorheelkunde 040 - 239 71 30 route 093
Kindergeneeskunde 040 - 239 92 00 route 058
Klinische fysica 040 - 239 99 60 route 525
Laboratorium 040 - 239 86 12 route 428
Logopedie 040 - 239 91 11 route 093
Longgeneeskunde 040 - 239 56 00 route 132
Maag-, Darm- en Leverziekten 040 - 239 97 50 route 420
Medische microbiologie 040 - 888 81 00 route 185
Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie 040 - 239 70 30 route 092
Neurologie 040 - 239 94 00 route 086
Nierziekten 040 - 239 59 00 route 102
Nucleaire geneeskunde 040 - 239 86 00 route 166
Obesitascentrum 040 - 239 98 50 route 278
Oogheelkunde 040 - 239 72 00 route 095
Orthopedie 040 - 239 71 80 route 117
Pathologie 088 – 444 22 00 route 185
Pijngeneeskunde 040 - 239 85 00 route 371
Plastische chirurgie 040 - 239 71 20 route 136
Podotherapie 040 - 239 84 28 route 422
Psychiatrie 040 - 239 90 00 route 530
Psychologie, medische (kind & jeugd) 040 - 239 92 00 route 058
Psychologie, medische (volwassenen) 040 - 239 90 00 route 530
Radiologie 040 - 239 85 65 route 375
Radiologie / MRI 040 - 239 60 99 route 167
Radiotherapie 040 - 239 64 00 route 231
Revalidatiegeneeskunde 040 - 239 94 00 route 086
Spoedeisende Hulp / Spoedpost 088 - 876 5151 route 387
Urologie 040 - 239 70 40 route 127
Urologisch Behandelcentrum 040 - 239 70 40 route 127
Vaatchirurgie/Vaatlab 040 - 239 71 50 route 120
Verloskunde 040 - 239 93 00 route 077

Uw afspraak

Een afspraak maken

Voor een afspraak op één van onze poliklinieken kunt u bellen naar de betreffende polikliniek of afdeling. Tussen 08.30 en 16.30 uur zijn onze poliklinieken telefonisch bereikbaar. In het overzicht vindt u de telefoonnummers van alle poliklinieken en afdelingen. De openingstijden staan op de pagina 'Afspraak en contact' onder elk(e) specialisme/afdeling. Wij kunnen u nog sneller van dienst zijn als u tijdens het bellen bij de hand hebt:

 • uw verwijsbrief of zorgdomeinnummer (indien beschikbaar)
 • uw volledige (geboorte)naam
 • uw geboortedatum
 • uw adres en telefoonnummer
 • de naam van uw huisarts en apotheek

Afspraakherinnering via sms-bericht

Als u een afspraak heeft gemaakt bij een polikliniek of functieafdeling kunt u twee werkdagen voorafgaand aan de afspraak een sms-herinnering ontvangen. In dit bericht staat de datum vermeld waarop de afspraak plaatsvindt. Het tijdstip waarop u zich meldt, vindt u op uw afsprakenoverzicht of in MijnCatharina.

Wilt u een sms-herinnering ontvangen? Geef uw mobiele telefoonnummer door bij de balie van de polikliniek of bij de patiëntenregistratie in de centrale hal.

Afspraak annuleren

Als u verhinderd bent wilt u dan uiterlijk 24 uur van tevoren uw afspraak telefonisch annuleren. Wij willen op dit tijdstip graag iemand anders helpen. Dank u wel!

Hulphonden

U bent met uw hulphond (of hulphond in opleiding) van harte welkom in het Catharina Ziekenhuis. Uw hond moet wel herkenbaar zijn als hulphond (of hulphond in opleiding). Dit kan bijvoorbeeld door een dekje van de Stichting Hulphond, de KNGF Geleidehonden of een andere gecertificeerde opleiding voor Hulphonden. Er zijn ruimten in het ziekenhuis waar ook hulphonden niet binnen mogen in verband met de hygiëne.

Wilt u met een hulphond op bezoek bij een patiënt op een verpleegafdeling? Overlegt u dit dan altijd van tevoren met het personeel op deze afdeling. Het kan zijn dat u in verband met verminderde weerstand van de patiënt(en) een afdeling niet mag betreden met uw hulphond.

Betalen van ziekenhuiszorg

Let erop dat u zelf verantwoordelijk bent voor de kosten van uw behandeling. Zorgverzekeraars vergoeden een groot deel van de kosten van ziekenhuiszorg, u betaalt echter altijd een eigen risico. Heeft u zorg nodig die niet onder de basisverzekering valt, dan kan het zijn dat u een deel van de rekening zelf moet betalen, afhankelijk van uw aanvullende verzekering. Kijk op de website van uw zorgverzekeraar met welke ziekenhuizen uw zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten. Kijk ook in uw polisvoorwaarden of de kosten van uw behandeling worden vergoed.  

Wijzigingen gegevens doorgeven

Verhuist u of wijzigt uw telefoonnummer, huisarts, apotheek of zorgverzekering? Geef dit door aan onze Patiëntenregistratie (route 050) in de centrale hal van het ziekenhuis of bel 040 - 239 54 00. Als u een adreswijziging wilt doorgeven kunt u ook gebruik maken van het digitale formulier adreswijziging. Een wijziging in uw medicijngebruik? Bespreek dit tijdens uw afspraak met de zorgverlener.

Voorbereiden

Als u zich goed wilt voorbereiden op uw polikliniekbezoek, leest u deze informatie dan goed door. In de folders Polikliniekboekje en Polikliniekboekje Kindergeneeskunde vindt u uitgebreidere informatie over het polikliniekbezoek.

Wat neemt u mee?

 • Een geldig identiteitsbewijs (identiteitskaart, paspoort, rijbewijs of verblijfsvergunning).
 • Een geldig verzekeringsbewijs of -pasje.
 • Een verwijsbrief van uw huisarts of medisch specialist. Als u geen verwijsbrief meeneemt, loopt u het risico dat u de ziekenhuisrekening zelf moet betalen.
 • Het overzicht van de door u gebruikte medicijnen (op te vragen bij uw apotheek).
 • Uw afsprakenkaart of afspraakbevestiging (bij een vervolgafspraak).
 • Uw leesbril, als u die heeft.
 • Ingevulde vragenlijsten (indien u deze van ons heeft ontvangen).
 • Heeft u een afspraak op de polikliniek Kindergeneeskunde? Neem dan ook het groeiboekje van uw kind mee.
 • U krijgt een patiëntenpas. Breng deze pas bij elk bezoek mee.

Kom op tijd!

Wij waarderen het enorm als u op tijd aanwezig bent. Zo kunnen wij voorkomen dat wachttijden ontstaan of oplopen. Komt u voor het eerst in het Catharina Ziekenhuis? Neem dan de tijd om voor uw afspraak de patiëntenregistratie (route 050) in de centrale hal te bezoeken. Zij kunnen voor u een patiëntenpas maken. 

Vragen aan de medisch specialist

Uw medische vragen kunt u stellen aan de medisch specialist. Om er zeker van te zijn dat u niets vergeet, adviseren we u de vragen van tevoren op te schrijven. Ook is het belangrijk dat u het aangeeft als u eerder ziek bent geweest en/ of medische behandelingen heeft ondergaan. Meer tips en adviezen vindt u in de Gesprekswijzer.

Catharina Ziekenhuis = rookvrij

Vanaf 1 november 2019 is het Catharina Ziekenhuis volledig rookvrij. Dit geldt niet alleen voor onze gebouwen, ons hele terrein is rookvrij.

Wij willen de gezondheid van onze patiënten en medewerkers verbeteren. Daarom zorgen we ervoor dat onze patiënten, bezoekers en medewerkers niet in aanraking hoeven te komen met roken. Ook ondersteunen we medewerkers en patiënten bij het stoppen met roken.

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. In ons ziekenhuis worden studenten geneeskunde (co-assistenten) en artsen die zich (willen) specialiseren (een AIOS, ANIOS of HAIO) opgeleid. Hetzelfde geldt voor verpleegkundigen en verzorgenden met verschillende opleidings- en deskundigheidsniveau’s. Ook leiden we in ons ziekenhuis paramedici (zoals fysiotherapeuten, diëtisten en laboranten) op. Dit betekent dat u door één of meerdere personen onderzocht en behandeld wordt. U kunt zelf beslissen of u hieraan uw medewerking verleent. 

Bent u opgenomen geweest in een ander ziekenhuis?

Als u de afgelopen zes maanden opgenomen bent geweest in een ander ziekenhuis of in een verpleeg- of verzorgingshuis, meldt u dit dan bij één van onze medewerkers. Ook als dat in het buitenland was of wanneer u in een boerenbedrijf werkt. Het is mogelijk dat u drager bent van de ziekenhuisbacterie MRSA. Als u dit op tijd meldt, kunnen wij direct de nodige voorzorgsmaatregelen treffen en voorkomen we verspreiding van de bacterie in het ziekenhuis. Meer informatie leest u in de folders MRSA en MRSA Positief wat nu?

Raadpleging Landelijk Schakelpunt (LSP)

Via het Landelijk Schakelpunt (LSP) kunnen medische gegevens tussen zorgverleners worden uitgewisseld. Voor uw bezoek aan de polikliniek of uw opname, raadpleegt de apotheek dit LSP om een overzicht te krijgen van alle medicatie die u gebruikt. Apotheken en huisartsen die zijn aangesloten op het LSP vragen u altijd of u deze informatie wil delen via dit LSP.

Bij een spoedopname of bezoek aan de Spoedeisende Hulp (SEH) wordt dit zo snel mogelijk tijdens uw opname of  bezoek aan de SEH gedaan. Op deze manier heeft uw behandelaar snel een indruk van de medicatie die u in uw thuissituatie gebruikt. Zo kan de behandelaar u op de beste manier behandelen.

Wij kunnen uw gegevens bij het LSP alleen opvragen als u ons ziekenhuis al eerder hebt bezocht en u bent ingeschreven in onze patiëntenregistratie.

Patiëntenpas

Bij uw eerste bezoek aan het Catharina Ziekenhuis laat u een patiëntenpas maken bij de Patiëntenregistratie (route 050) in de centrale hal van het ziekenhuis. Dat kan op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur. Neemt u hiervoor een geldig identiteitsbewijs mee (bij voorkeur uw paspoort).

Waarom de patiëntenpas?

U hebt de patiëntenpas nodig bij elk bezoek aan het Catharina Ziekenhuis. Met de pas meldt u zich in de toekomst aan bij de aanmeldzuil op de polikliniek of de functieafdeling. 

Wat staat er op de patiëntenpas?

Op de patiëntenpas staan uw voorletters en achternaam, geboortedatum, de geldigheidsduur, uw patiëntnummer, uw persoonlijke barcode en uw foto. De geldigheidsduur is gekoppeld aan de geldigheidsduur van het legitimatiebewijs. De foto scannen we (via de chip) uit uw legitimatiebewijs. Met uw toestemming plaatsen we de foto op de pas en koppelen we deze ook aan uw elektronische patiëntendossier binnen het Catharina Ziekenhuis. Dat is veilig omdat het de kans op het verwisselen van dossiers en de verwisseling van patiënten verkleint.

Bloedprikken

Om een goede diagnose te kunnen stellen, moet de zorgverlener uw bloed, urine, ontlasting of sperma onderzoeken. Uw medisch specialist, huisarts, verloskundige of een andere zorgverlener, verwijst u dan naar het Algemeen Klinisch Laboratorium van het Catharina Ziekenhuis. Op de webpagina's van dat specialisme, vindt u meer informatie over hoe het bloedprikken precies in het werk gaat.