Intensive Care

Op onze moderne Intensive Care (IC) behandelen wij patiënten van wie één of meerdere belangrijke organen ernstig verstoord of bedreigd worden. Gespecialiseerde verpleegkundigen en intensivisten bieden hoogwaardige zorg voor onze patiënten.

Over Intensive Care

Op de Intensive Care (IC) behandelen wij patiënten van wie één of meerdere belangrijke organen ernstig verstoord of bedreigd worden. De patiënten krijgen een kortdurende ondersteuning van bijvoorbeeld de ademhaling of bloeddruk. Bij complexe problemen kan een langdurige, intensieve behandeling nodig zijn. De artsen en IC-verpleegkundigen bewaken de orgaanfuncties met apparatuur en begeleiding. Wanneer de toestand van een patiënt stabiel is, kan deze terugkeren naar een Medium Care of verpleegafdeling.

In 2011 is onze IC geheel vernieuwd. We beschikken over 35 bedden op één- en tweepersoonskamers. Door middel van een geavanceerd videosysteem worden de patiënten continu bewaakt. Het interieur van onze IC is in een huiselijke sfeer met tv en variabel licht, dit alles om het verblijf van de patiënt zo comfortabel mogelijk te maken. Soms is een patiënt zo ziek dat de arts of verpleegkundige familie en/of naasten adviseert om in de buurt te blijven. Dan zijn er voor de familie, vrienden en naasten familiekamers beschikbaar met internet, tv en eigen sanitaire voorzieningen.


Hoogste niveau

De Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC; deze vertegenwoordigt de Intensive Care geneeskunde in Nederland) erkent een indeling in drie IC-niveaus. Niveau III is het hoogste niveau, niveau I is een basisniveau. De IC van het Catharina Ziekenhuis voldoet aan de niveau III-eisen. Dit houdt in dat op onze afdeling veel patiënten komen met zeer gecompliceerde en zeer ernstige ziekten. Bij deze patiënten zijn tegelijkertijd meerdere vitale functies (zoals bloeddruk en ademhaling) verstoord. Het spreekt voor zich dat hiervoor voortdurend gespecialiseerde verpleegkundigen en intensivisten beschikbaar en aanwezig moeten zijn.

Deel uw ervaring

Het Catharina Ziekenhuis wil haar zorg continu verbeteren. Uw ervaring kan ons daarbij helpen. Was u tevreden of verliep iets juist niet naar verwachting? Dan horen we dat graag.

Vragenlijst Intensive Care (IC)
Vragenlijst Medium Care (MC)
Vragenlijst PACU

Meer informatie over onze Intensive Care vindt u in de patiëntenfolder Intensive Care. Patiënten op de Intensive Care krijgen verschillende onderzoeken en behandeling zoals bijvoorbeeld beademing of pijnbestrijding. Lees meer over deze onderzoeken en behandelingen.

PACU

De afdeling PACU (Post Anaesthetic Care Unit) is een onderdeel van de Intensive Care (IC) van het Catharina Ziekenhuis. Op de afdeling PACU vangen wij patiënten op die extra zorg en bewaking nodig hebben na een operatie. Zij blijven hier meestal maximaal 8 uur.

Wat gebeurt er op de PACU?

  • Na de operatie brengt de anesthesioloog de patiënt naar deze afdeling en geeft door wat er is gebeurd tijdens de operatie. Ook eventuele bijzonderheden worden vermeld.
  • De patiënt wordt vervolgens aangesloten op de bewaking en eventueel aan het beademingsapparaat.
  • De volgende uren houden verpleegkundigen de patiënt in de gaten of de patiënt wakker wordt of toch nog veel ondersteuning nodig heeft.
  • Als de patiënt stabiel is, goed wakker en in staat om zelf te ademen wordt het beademingsbuisje verwijderd.
  • Een aantal patiënten kan dezelfde dag terug naar de verpleegafdeling. Bij sommige patiënten is nog een extra nacht op de Intensive Care nodig.

Medium Care

In 2016 is onze Medium Care (MC) geheel vernieuwd. We beschikken over 8 bedden op één- en tweepersoonskamers. Het interieur van onze MC is in een huiselijke sfeer met tv en variabel licht, dit alles om het verblijf van de patiënt zo comfortabel mogelijk te maken. De afdeling MC is een onderdeel van de Intensive Care (IC) van het Catharina Ziekenhuis. Op de Medium Care verplegen we patiënten na een (langdurige) IC-opname. Hier bereiden we hen voor op overplaatsing naar een verpleegafdeling. Ook neemt de Medium Care patiënten op die kortdurend beademd moeten worden. Verder kunnen patiënten hier terechtkomen vanuit de operatiekamer, de verpleegafdeling of Spoedeisende Hulp.

Wat gebeurt er op de Medium Care?

Tijdens het verblijf op de Medium Care zijn we actief met patiënten bezig:

  • We voeren regelmatig controles uit. Voorbeelden zijn het meten van temperatuur, pols en bloeddruk. Om 7.00 uur vindt de dagelijkse bloedcontrole plaats. Indien nodig gebeurt dit vaker. Op medische indicatie wordt een hartfilm en/of röntgenfoto van hart en longen gemaakt.
  • Tijdens vaste medicatieronden brengt de verpleegkundige medicijnen rond.
  • Op vaste tijden worden maaltijden rondgebracht.
  • De dienstdoende verpleegkundige stimuleert de patiënt bij de lichamelijke verzorging of neemt deze indien nodig over. We streven naar zoveel mogelijk zelfstandigheid met betrekking tot de lichamelijke verzorging. Dit is een goede voorbereiding op overplaatsing naar de verpleegafdeling.
  • Wanneer de medische situatie het toelaat, halen we de patiënt uit bed. Samen lopen we kleine stukjes op de kamer of gang. We letten hierbij op de juiste ademhaling en we houden het hartritme in de gaten.

Op de Medium Care is er altijd een vaste verpleegkundige die gedurende zijn of haar dienst de zorg draagt voor één of twee patiënten. Een arts-assistent onderzoekt de patiënten op de Medium Care. Tijdens de visiteronden bespreekt deze zijn bevindingen met de verantwoordelijke intensivist (specialist op het gebied van Intensive Care).

Op de Medium Care maken we op sommige kamers gebruik van geuren en oliën om een aangename sfeer te bevorderen of onaangename geuren te neutraliseren. Tevens zijn er mogelijkheden om tv te kijken of muziek te luisteren om een ontspannen sfeer te creëren.

Nazorg

Een opname op een Intensive Care (IC) is een ingrijpende gebeurtenis voor u als patiënt én voor uw familie en naasten. Veel patiënten die langer dan een paar dagen op een IC hebben gelegen, kunnen daar nog lange tijd problemen van ondervinden. In het Catharina Ziekenhuis wordt daarom na een opname op de IC veel aandacht besteed aan nazorg.

Lichamelijke en psychische klachten

Het ziektebeeld, de noodzakelijke behandeling, medicatie die u hebt ontvangen en de IC-omgeving, kunnen zorgen voor lichamelijke en of psychische klachten. U kunt last hebben van een zwakke conditie, spier- en zenuwpijn, slechte eetlust, slaapproblemen, nachtmerries en flashbacks, angst of depressie. Ook kunt u snel geëmotioneerd zijn, stress voelen of geheugen- en concentratieproblemen ervaren. Deze klachten kunnen de kwaliteit van uw dagelijks leven beïnvloeden. Dit wordt het Post Intensive Care Syndroom (PICS) genoemd.

Hoe lang kunt last houden van klachten?

Hoe lang deze klachten aanhouden, hangt af van vele verschillende factoren zoals de aandoening en de tijdsperiode dat u op de IC opgenomen bent geweest. De wetenschap dat deze klachten niet uitzonderlijk zijn, maar onderdeel uitmaken van het herstelproces, kan u en uw naasten helpen om er beter mee om te gaan.

Dagboek bijhouden

De tijd dat uw partner of familielid op de IC ligt is erg intensief. De patiënt herinnert zich vaak niets of slechts weinig van wat er gebeurd is. De IC-opname wordt ook wel ervaren als een zwart gat, maar er kunnen ook vervelende herinneringen zijn of herinneringen die u niet begrijpt. Het bijhouden van een dagboek en/of het maken van foto’s kan deze leegte opvullen of bijdragen aan de verwerking van deze periode. Voor familieleden kan het dagboek prettig zijn om later nog eens terug te kunnen lezen wat er allemaal gebeurd is. U kunt bijvoorbeeld ook de e-mails bewaren waarmee u familie en vrienden op de hoogte hebt gehouden.

Meer informatie

Voor meer vragen of informatie over de nazorg na een opname kunt u contact opnemen met de afdeling Intensive Care.

Telefoonnummer Intensive Care 040 - 239 95 00

U kunt ook een e-mail sturen naar: nazorgic@catharinaziekenhuis.nl

Lees voor meer informatie over nazorg ook de patiëntenfolder Herstel na opname op de IC.

Relevante websites

Kijk voor meer informatie ook eens op één van deze websites:

Actueel

Meer weten?

Wilt u meer weten over deze afdeling? Bekijk dan de video’s of de patiëntenfolders van deze afdeling.