Diëtetiek

Tijdens opname in het ziekenhuis of na een bezoek aan de specialist op de polikliniek, kan advies van een diëtist nodig zijn. Bijvoorbeeld na een operatie of bij een chronische aandoening zoals kanker of hart- en vaatziekten, is voeding erg belangrijk.

Aangesteld

15-06-2016

Specialisme(n) / afdeling(en)

Aandachtsgebied(en)

  • Cardio thoracale chirurgie
  • Cardiologie - Bariatrische chirurgie

Opleidingen & ervaringen

  • Voeding & Diëtetiek, Haagse Hogeschool te 's Gravenhage

Lidmaatschappen

  • Nederlandse Vereniging voor Diëtisten (NVD)

Talen

Nederlands, Engels, Spaans

Overzicht specialisten Diëtetiek