Obesitascentrum

Heeft u ernstig overgewicht? En lukt het niet om zelf of met hulp van anderen af te vallen? Het Catharina Obesitascentrum kan u helpen. De obesitas kliniek behandelt en begeleidt al bijna 30 jaar mensen met ernstig overgewicht.

Over het Obesitascentrum

De behandeling van mensen met (ernstig) overgewicht vraagt expertise en kennis van zeer hoog niveau. Betrokkenheid van gekwalificeerde zorgverleners uit verschillende disciplines is essentieel om de vaak kwetsbare obesitaspatiënt de beste zorg te geven. Het doel is herstel van uw gezondheid met een uitgebreid programma, rondom een bariatrische (maagverkleinende) operatie.

In het Catharina Obesitascentrum helpt het obesitasteam ruim duizend patiënten per jaar om van het overgewicht af te komen. De obesitas kliniek behoort daarmee tot één van de grootste van Nederland. In het Catharina Ziekenhuis worden al bijna 30 jaar patiënten met overgewicht geholpen.

In de obesitas kliniek werken twee ervaringsdeskundigen. Ik ben er daar één van. Ik weet precies wat patiënten doormaken. Vaak is mijn verhaal een stimulans en daar ben ik blij mee.”

Marieke Kools, obesitasverpleegkunde, onderging in 2010 een gastric bypass (maagomleiding) in het Catharina Ziekenhuis en viel meer dan 50 kilo af. Bekijk haar video


Het Catharina Obesitascentrum biedt volwassenen een compleet zorgtraject van vijf jaar bestaande uit een screening, een eventueel voortraject, de operatie en het natraject. De bariatrische zorg gaat in het Catharina Ziekenhuis dus verder dan alleen de operatie.

Tijdens uw hele traject wordt u intensief begeleid door een team van bariatrisch chirurgen, plastisch chirurgen, nurse practitioners, medisch psychologen, obesitasverpleegkundigen, diëtisten en fysiotherapeuten. Ook endocrinologen, MDL- artsen, anesthesiologen, radiologen en intensivisten zijn bij het zorgtraject betrokken. In onze obesitas kliniek werken twee ervaringsdeskundigen. Naast individuele begeleiding is er begeleiding in groepsverband.

In het Catharina Obesitascentrum voeren we verschillende maagverkleinende operaties uit:


Het Catharina Ziekenhuis is in Nederland ook een groot expertisecentrum voor patiënten die na een maagverkleining veel overhangend vetschort van de buik hebben. Zij kunnen in het ziekenhuis terecht voor een lower body lift of buikwandcorrectie.

Specialisaties

Het Catharina Obesitascentrum is gespecialiseerd in revisiechirurgie, ook wel redochirurgie genoemd. Dit is een hersteloperatie als een maagverkleinende operatie is gefaald. Als een patiënt na een operatie bijvoorbeeld klachten heeft zoals regelmatig overgeven of het niet verdragen van voedsel kan een hersteloperatie nodig zijn. Er kan ook sprake zijn van onvoldoende gewichtsafname of juist gewichtstoename. Een voorbeeld van revisiechirurgie is de maagband omzetten naar een gastric bypass. Patiënten die elders zijn geopereerd waarbij niet het gewenste resultaat is bereikt worden vaak naar het Catharina Obesitascentrum doorgestuurd voor een revisie.

Deel uw ervaring

Het Catharina Ziekenhuis wil haar zorg continu verbeteren. Uw ervaring kan ons daarbij helpen. Was u tevreden of verliep iets juist niet naar verwachting? Dan horen we dat graag.

Vragenlijst Obesitascentrum


Bent u een verwijzer?

Wilt u patiënten verwijzen naar het Obesitascentrum van het Catharina Ziekenhuis? Op de webpagina voor de verwijzer vindt u antwoorden op veelgestelde vragen van verwijzers, zoals hoe u een patiënt verwijst, welke medische gegevens nodig zijn en wanneer wij een bariatrische ingreep afraden.


Klaar met de Kilo's

Brigitte Brands uit Best is een jaar lang door een cameraploeg gevolgd voor de 8-delige serie Klaar met de Kilo’s. Al haar afspraken in het Catharina Obesitas Centrum zijn vastgelegd, zodat er een duidelijk en eerlijk beeld is ontstaan over de zorg die in het centrum wordt geleverd. Haar strijd tegen haar overgewicht is online terug te kijken in de 8-delige videoserie.

Brigitte is gefilmd tijdens de intake, het gesprek met de psycholoog, de fysiotherapeut en de diëtiste. De camera was er ook vlak voor, tijdens en na haar operatie. De psychische problemen, de lichamelijke ongemakken en de spanning voor de operatie, niets blijft onbesproken.

Brigitte en het ziekenhuis willen zo een eerlijk beeld geven van de behandeling.

Bekijk de hele serie hier!


TV-serie Dik Tevreden

In 2014 zijn vier patiënten van het Catharina Obesitas Centrum een jaar lang gevolgd. Ook deze serie is online terug te kijken.

Meer informatie over de tv-serie Dik Tevreden

Bepatient

Bepatient

Bent u patiënt van het Catharina Obesitascentrum? Log dan in op Bepatient.

Ga naar Bepatient

Ons Zorgtraject

Obesitas is meer dan een ziekte. U bent op het punt gekomen om er iets aan te doen, voor uw toekomst. In ons ziekenhuis kunnen wij u ondersteunen. Goede voorbereiding, de juiste keuze voor welk type operatie en minimaal 5 jaar begeleiding helpen u af te vallen en gezonder te worden. In deze drie video’s vertellen onze deskundigen u er alles over. Wij ondersteunen en zijn er voor u.

Aanmelden voor een afspraak

Aanmelden voor het Catharina Obesitascentrum kan met een verwijsbrief van de huisarts of medische specialist. Om een afspraak te maken belt u naar het Catharina Obesitascentrum: 040 - 239 98 50. 


De eerste afspraak

Tijdens de eerste afspraak bezoekt u een informatieve bijeenkomst waarbij onder andere een bariatrisch chirurg, een medisch psycholoog en een verpleegkundige voorlichting geven over het zorgtraject in het Catharina Obesitascentrum. Aansluitend vertelt een medewerker van de polikliniek hoe het traject verloopt.  

Na de voorlichtingsbijeenkomst geeft u zelf aan of u wil starten met het behandeltraject in de obesitas kliniek van het Catharina Ziekenhuis.  


De screening

Twee weken later heeft u de screening in het ziekenhuis. Thuis heeft u dan al (digitaal) enkele vragenlijsten ingevuld, die tijdens de screening besproken worden. 

Tijdens de screening doorlopen we met u een aantal stappen. Dit duurt ongeveer 1 dagdeel:

  • U volgt een voorlichtingsbijeenkomst van ongeveer een uur. Een obesitasverpleegkundige, een diëtiste en een fysiotherapeut geven deze voorlichting;
  • Aanvullend volgt een persoonlijk intakegesprek met een obesitasverpleegkundige, een diëtiste, een medisch psycholoog en een fysiotherapeut;
  • Er wordt bij u bloed geprikt om tekorten in vitaminen en mineralen te bepalen.

Na uw screening vindt een overleg tussen de betrokken zorgverleners plaats. De uitslag van de screening wordt besproken in een multidisciplinair overleg. Als u voor een operatie in aanmerking komt bespreekt de chirurg met u uw behandelplan.


Eventueel voortraject / voorbereiding

Als uit de screening blijkt dat u vóór de operatie aanvullende psychologische en/of dieetbegeleiding nodig heeft, dan zal de chirurg u een voortraject adviseren om de kans op een succesvolle behandeling te vergroten. U volgt dan een traject bij een medisch psycholoog en/of een diëtiste. 

Vaak zijn mensen teleurgesteld nadat ze van de chirurg hebben gehoord dat er een psychologisch voortraject wordt gestart. Maar wanneer u beter bent voorbereid en zelfinzicht heeft, is de kans groter dat uw gedrag blijvend verandert en u een gezond gewicht behoudt na de operatie.

In een psychologisch voortraject werken wij samen met u aan het verminderen van de risicofactoren die het uiteindelijke effect van de operatie negatief kunnen beïnvloeden. U leest hier meer over in de folder 'Psychologie en bariatrie'.

De diëtiste helpt u onder meer met het aanleren van een goed eetpatroon en om dieetadviezen in de praktijk te brengen.

Heeft u dit voortraject succesvol doorlopen, dan volgt een gesprek bij één van de chirurgen. Deze chirurg bespreekt het vervolg met u en plant samen met u de operatiedatum. 


Het behandelplan

Na het positieve besluit over uw operatie heeft u een afspraak met één van de bariatrisch chirurgen. Hij maakt samen met u het definitieve zorgplan. Het is aan te bevelen om zelf vragen te stellen en/of de eigen voorkeur voor uw maagverkleinende operatie duidelijk te maken zodat de chirurg u de voor- en nadelen goed kan uitleggen en u volledig achter uw behandeling staat.

Als besloten wordt om te opereren komt u dezelfde dag nog op de wachtlijst voor een operatie. U gaat ook meteen door naar de pre- operatieve polikliniek van het specialisme Anesthesiologie. Hier bespreekt de anesthesioloog met u de narcose. Ook krijgt u dezelfde dag nog informatie over de operatie en over de voorbereiding in een groepsvoorlichting.


De operatie

Er zijn verschillende operaties die tot doel hebben het gewicht te verlagen en daarmee de bijbehorende ziektes te behandelen. In het Catharina Obesitascentrum gaat de voorkeur uit naar de gastric sleeve en de gastric bypass. Ook zijn de bariatrisch chirurgen gespecialiseerd in het omzetten van een eerdere operatie, zoals een maagband die onvoldoende resultaat heeft gegeven. Of na een gastric sleeve een SADI, voor patiënten met een heel hoog start BMI. Dit noemen we revisiechirurgie.


Als u een operatie voor overgewicht - een zogenoemde bariatrische operatie - moet ondergaan, wordt u op de dag van de operatie opgenomen op de pre-operatieve opname unit. Maar wat staat u eigenlijk te wachten als u het ziekenhuis binnenkomt? En hoe zit het met de pijnbestrijding, narcose en zuurstofmasker? In deze video leggen we stap voor stap uit hoe de operatiedag - van binnenkomst in het ziekenhuis tot na de operatie - er uitziet.


Direct na de operatie

De meeste patiënten doorlopen voor de operatie het volgende schema: nuchter op de operatiedag in het ziekenhuis arriveren, na de operatie naar de afdeling Kortverblijf en Dagverpleging en meestal na 1 dag weer naar huis. Dat is alleen als er zich geen problemen hebben voorgedaan. Bij ernstige complicaties, zoals een lekkage, kan de opnameduur langer worden.


Zorgtraject van vijf jaar

Het zorgtraject duurt vijf jaar. Gedurende die vijf jaar zijn er verschillende controlemomenten in het Catharina Ziekenhuis. Het eerste jaar is deze begeleiding intensief. Eén keer per 3 maanden is er een begeleidingsmoment in groepsverband en in dat jaar komt u ook individueel een aantal keren terug bij diverse behandelaars en zorgprofessionals. Zij kijken met u wat nodig is. Tijdens de controlemomenten vinden ook onderzoeken plaats zoals bloedcontrole, gewichtcontrole en lichamelijk onderzoek. Ook bespreekt u met de zorgprofessionals uw gezondheidstoestand.

Na het eerste jaar

Na het eerste intensieve jaar neemt het aantal afspraken wat af. U wordt nog gezien door een diëtiste, de chirurg en de obesitasverpleegkundige. De medisch psycholoog ziet u alleen als dat nog nodig is. Het hangt af van de noodzaak en uw behoefte.

Regie door de chirurg

U wordt behandeld door een multidisciplinair team van wie de zorgverleners allemaal gespecialiseerd zijn in obesitas. Dit betekent dat u niet bij ieder bezoek een chirurg ziet. De chirurg houdt wel de regie over uw totale zorgtraject.

Kwaliteit van zorg

Met ruim 1.000 behandelingen per jaar behoort het Catharina Obesitascentrum tot één van de drie grootste obesitascentra van Nederland. In de regio is het Catharina Ziekenhuis het enige gespecialiseerde centrum. Zes chirurgen zijn gespecialiseerd in het operatief behandelen van mensen met overgewicht.

Het Catharina Ziekenhuis is erkend als Centre of Excellence (COE) voor overgewicht. Het internationale keurmerk geeft aan dat in het ziekenhuis de beste zorg wordt verleend aan patiënten met overgewicht. De kwaliteit van zorg voor patiënten met overgewicht in het ziekenhuis is extern getoetst door een internationale audit van de EAC-BS, de European Accreditation Council for Bariatric Surgery.

Het Catharina Ziekenhuis heeft als derde Nederlandse ziekenhuis dit keurmerk gekregen; een bevestiging dat het Catharina Obesitascentrum tot de top van Nederland behoort als het gaat om de behandeling van patiënten met obesitas.

Door de jarenlange ervaring is de kwaliteit van de zorg steeds verder gestegen en veel veiliger geworden. Met name de multidisciplinaire benadering leidt aantoonbaar tot betere resultaten. Het Catharina Obesitascentrum voldoet aan alle criteria voor de behandeling van overgewicht.

Hoe vaak wordt een operatie uitgevoerd?
2017 2018 2019 (t/m juli)
Gastric Sleeve 231 280 218
Gastric Bypass 566 495 233
Revisie 191 156 67
Totaal 990 932 527

Actueel

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit specialisme, een specifieke behandeling of onderzoek? Bekijk dan de video’s of de patiëntenfolders van dit specialisme. Wilt u graag persoonlijk advies van één onze specialisten? Maak dan een afspraak.