Nierziekten

De afdeling Nierziekten van het Catharina Ziekenhuis en het Dialysecentrum Deurne van het Elkerliek ziekenhuis is met meer dan 200 patiënten in 2014 het op één na grootste landelijke centrum waar zorg voor nierziekten wordt geboden.

Over Nierziekten

De afdeling Nierziekten van het Catharina Ziekenhuis en het Dialysecentrum Deurne van het Elkerliek ziekenhuis is met meer dan 200 patiënten in 2014 het op één na grootste landelijke centrum waar zorg voor nierziekten wordt geboden. Patiënten met nierfalen kunnen hier terecht voor onderzoek en behandeling van ziekten van de nieren en nierfalen. Maar ook voor een nierfunctie vervangende therapie zoals een dialyse (zuiveren van bloed) en de voorbereiding en/of begeleiding van een niertransplantatie.

Samenwerking Elkerliek ziekenhuis / Catharina Ziekenhuis

Het Elkerliek ziekenhuis en het Catharina Ziekenhuis werken al sinds 2009 samen om de nierpatiënten uit deze regio optimaal te kunnen begeleiden. Patiënten uit de regio Nijmegen/ Venray / Deurne kunnen naar het Dialysecentrum in Deurne. Patiënten uit de regio Eindhoven kunnen terecht op de afdeling Nierziekten in het Catharina Ziekenhuis.

De behandeling van patiënten met nierfalen is erop gericht om zolang mogelijk te voorkomen dat er gedialyseerd moet worden. Patiënten worden intensief begeleid door verschillende specialisten van de Multidisciplinaire Nierfalen Polikliniek. Als de nieren minder dan 15 procent werken dan volgt een behandeling die de werking van de nieren overneemt. 

Op de afdeling Nierziekten worden verschillende vormen van nierfunctie vervangende therapie aangeboden:

In het Catharina Ziekenhuis is de afdeling Nierziekten in 2013 verhuisd naar een nieuwe plek in het ziekenhuis. Alle zorg voor mensen met nierfalen vindt plaats op deze afdeling. De nieuwe afdeling voldoet aan alle normen en is één van de meest moderne dialyseafdelingen van Nederland.

Wij werken in deze regio zeer intensief samen met de huisartsen. We hebben onze werkwijzen heel erg goed op elkaar afgestemd. Dat komt de patiëntenzorg ten goede."

dr. Konings internist-nefroloog

Patiënttevredenheidsonderzoek

Patiënten van de afdeling Nierziekten zijn zeer tevreden over de geleverde zorg. Dat blijkt uit recente patiënttevredenheidsonderzoeken. De scores schommelen tussen 8 en 8,7. Met name de tevredenheid over de zorgprofessionals en de beleving van het ziekenhuis als geheel scoren hoog.

Deel uw ervaring

Het Catharina Ziekenhuis wil haar zorg continu verbeteren. Uw ervaring kan ons daarbij helpen. Was u tevreden of verliep iets juist niet naar verwachting? Dan horen we dat graag.

Vragenlijst Nierfalenpoli

Kennisinstituut

Naast behandelcentrum is de afdeling Nierziekten ook een kennisinstituut. Door middel van kwalitatief hoogwaardig onderzoek, een goede opleiding en onderlinge kennisuitwisseling kan de patiënt altijd rekenen op de beste zorg volgens de laatste richtlijnen. De afdeling is lid van de MONDO research groep, waar ook het Academisch ziekenhuis Maastricht deel van uitmaakt. Dit is een internationale research groep, die door middel van het delen van wereldwijde patiëntendata- en gegevens ons in de gelegenheid stelt onze zorg effectiever en efficiënter te maken.

Kwaliteit van zorg

De afdeling Nierziekten is continu bezig om de kwaliteit van de zorg te verbeteren door middel van (het meewerken aan) onderzoeken.

De afdeling Nierziekten heeft een HKZ-certificaat. HKZ staat voor stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector; een toonaangevend kwaliteitsinstituut in de zorgsector. Er wordt kwalitatief goede zorg geleverd door deskundig personeel en de medewerkers willen deze zorg continu verbeteren. Met dit certificaat toont de afdeling Nierziekten aan te voldoen aan de normen die door dialysepatiënten, dialyseverpleegkundigen, nefrologen en zorgverzekeraars zijn vastgesteld. Het certificaat is van toepassing op het uitvoeren van alle vormen van nierfunctie vervangende therapie. Meer informatie staat op www.hkz.nl.

Landelijke NFN-richtlijnen

De afdeling Nierziekten werkt volgens de landelijke NFN-richtlijnen; Nederlandse federatie voor Nefrologie (zorg voor nierziekten). De NFN heeft het doel om de kwaliteit te handhaven en ontwikkeling van de klinische en experimentele nefrologie te bevorderen.

Nierpatiëntenvereniging

Leven met nierfalen grijpt diep in op het persoonlijk leven en het maatschappelijk functioneren van een patiënt en zijn/haar omgeving. Daarom is er de nierpatiëntenvereniging van het Catharina Ziekenhuis en Elkerliek ziekenhuis: Regionale Nierpatiëntenvereniging NefroN. U kunt hier terecht voor lotgenotencontact, informatie, ontspanningsactiviteiten en behartiging van uw belangen.


Nierpatiënten en hun partner met een patiëntrelatie tot het Catharina Ziekenhuis en het Elkerliek ziekenhuis kunnen lid worden van de vereniging. Ook als u getransplanteerd bent, kunt u lid blijven. De vereniging bestaat uit ongeveer 180 leden.

Ik loop vier nachten lang een halve marathon.”

Janneke Bresser, secretaris van de nierpatiëntenvereniging, dialyseert thuis 5 nachten in de week.

Doelstelling vereniging

Het belangrijkste doel van de vereniging is om nierpatiënten met elkaar in contact te laten komen. Daarnaast geeft de vereniging informatie en voorlichting aan nierpatiënten. Ook behartigt het de belangen van de nierpatiënten. Hierbij vormt de vereniging een schakel tussen de patiënt, de dialyseafdeling van het ziekenhuis, regionale dialysecentra en de landelijke patëntenvereniging.

De Nierpatiëntenvereniging Catharina Ziekenhuis/Elkerliek ziekenhuis is financieel afhankelijk van donaties en giften. De leden betalen een zeer geringe contributie, omdat de patiëntenvereniging geen financiële drempel wil opwerpen. Dit om te voorkomen dat mensen hierdoor afzien van het lidmaatschap.

Onderscheiding voor nierpatiënt

Voor zijn jarenlange inzet voor de Nierpatiëntenvereniging Catharina Ziekenhuis/Elkerliek ziekenhuis heeft Theo van Keulen van de gemeente Eindhoven de gemeentelijke onderscheiding gekregen. Wethouder Yasin Torunoglu speldde de versierselen op tijdens een bijeenkomst van de vereniging. Van Keulen was in 1989 mede-oprichter en heeft zich 25 jaar intensief ingezet voor de belangen van de nierpatiënten in het Catharina Ziekenhuis en het Elkerliek ziekenhuis. Hij was onder meer actief als penningmeester, ledenadministrator en activiteitencoördinator.

Jan van Keulen Catharina Ziekenhuis Theo van Keulen (65) heeft zondag 22 maart 2015 een gemeentelijke onderscheiding ontvangen.

Landelijke Nierpatiëntenvereniging NVN

Van de contributie draagt de vereniging een deel af aan de landelijke Nierpatiëntenvereniging (NVN) waardoor iedereen ook lid is van de NVN en het blad 'Wisselwerking' ontvangt.

Meer informatie

Meer informatie over de Nierpatiëntenvereniging Catharina Ziekenhuis/Elkerliek ziekenhuis vindt u op de website van de vereniging: www.ncz-eindhoven.nl.

Actueel

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit specialisme, een specifieke behandeling of onderzoek? Bekijk dan de video’s of de patiëntenfolders van dit specialisme. Wilt u graag persoonlijk advies van één onze specialisten? Maak dan een afspraak.