24-uurs bloeddrukmeting

Catharina Hart- en Vaatcentrum

Met een 24-uurs bloeddrukmeting krijgt de cardioloog van het Catharina Hart- en Vaatcentrum inzicht in de bloeddrukwisselingen tijdens uw dagelijkse activiteiten. De cardioloog kan u daardoor de juiste medicatie voorschrijven en de beste behandeling geven.

Wat is bloeddruk?

Bij iedere hartslag wordt bloed vanuit uw hart door uw lichaam gepompt. De bloeddruk is de druk die het bloed hierbij op de bloedvaten uitoefent. Deze bloeddruk verschilt van persoon tot persoon en zelfs van moment tot moment.

Uw bloeddruk geeft informatie over uw lichamelijke conditie. Hoge bloeddruk is een risicofactor voor bijvoorbeeld een hartinfarct, herseninfarct, boezemfibrilleren of hartfalen.

Hoe wordt een 24-uurs bloeddrukmeting uitgevoerd?

U krijgt een bloeddrukmeterband om uw arm. Het aansluiten van de bloeddrukmeter gebeurt op de polikliniek en duurt ongeveer 15 minuten.

Aan deze band zit met een slangetje een apparaat, de bloeddrukmeter. Deze speciale meter registreert een hele dag en nacht uw bloeddruk. De bloeddruk kan gedurende de dag erg wisselen. Uw medicatie, activiteiten en emoties hebben invloed op uw bloeddruk.

Overdag wordt de bloeddruk iedere twintig minuten gemeten en vanaf 23.00 uur 's avonds is dat één keer per uur. De bloeddrukband pompt bij het meten automatisch op en wordt na de meting automatisch weer leeggelaten. De uitslagen van de metingen worden automatisch opgeslagen.

Verschil met een gewone bloeddrukmeting

Een ‘gewone’ bloeddrukmeting geeft een momentopname, waarbij de uitslag door omstandigheden een vertekend beeld kan geven. Bij een 24-uurs bloeddrukmeting wordt op verschillende momenten gemeten.

Reden voor een 24-uurs bloeddrukmeting

Voor uw cardioloog is het belangrijk inzicht te krijgen in bloeddrukwisselingen tijdens uw dagelijkse bezigheden. Zo kan uw arts de juiste medicatie voorschrijven en de beste behandeling geven.

Tips bij een 24-uurs bloeddrukmeting

  • Draag loszittende kleding.
  • Voer tijdens de 24 uur zoveel mogelijk uw normale beziggheden uit. 
  • De bloeddrukmeter mag niet nat worden. U kunt daarom niet douchen of baden. U mag zich wel aan de wastafel wassen.
  • U  mag het kastje tijdens het slapen op uw nachtkastje leggen of onder uw kussen. Belangrijk is dat de slang niet knikt of afgekneld wordt.

Deel deze pagina