Ga direct naar:

Door een draagbare recorder uw hartslag voor een langere periode te laten meten, kunnen onze artsen van het Catharina Hart- en Vaatcentrum onderzoek doen naar een mogelijke hartritmestoornis. Dit noemen we een holteronderzoek.

Wat is een holteronderzoek?

Bij een holteronderzoek registreren we uw hartritme 24 of 48 uur onafgebroken met een draagbare recorder: de holter. De meetapparatuur legt de hartslag vast, waardoor onze ook hartspecialisten onregelmatigheden kunnen opsporen. Met het hartfilmpje dat door de recorder wordt gemaakt, krijgt uw arts een goed beeld van uw hartritme. Zo kunnen zij bijvoorbeeld vaststellen of u last heeft van een hartritmestoornis.

Waarom voeren we een holteronderzoek uit?

Met een holteronderzoek kunnen de hartspecialisten van het Catharina Ziekenhuis een goed beeld krijgen van uw hartritme over een langere periode. Ook kunnen onze artsen beoordelen of de medicijnen die u gebruikt voor uw hartritmestoornis goed werken en of er momenten zijn waarop uw hart te weinig zuurstof krijgt. In dat geval kunt u last hebben van angina pectoris (hartkramp).

Voor sommige patiënten is langdurige monitoring van het hartritme van cruciaal belang omdat we op die manier adequaat en nauwkeurig problemen kunnen vaststellen."

dr. Lukas Dekker Cardioloog

Ervaring met holteronderzoek

Ons team van cardiothoracaal chirurgen, cardiologen en anesthesiologen heeft veel ervaring in het uitvoeren van onderzoeken naar de werking van het hart. De cardiothoracaal chirurgen onderzoeken ook voortdurend welke technieken het beste zijn voor patiënten en staan bovendien bekend om hun expertise op het gebied van de behandeling van hartritmestoornissen.

Hoe verloopt een holteronderzoek?

De hartfunctielaborant plakt elektroden op uw ontblote borstkas. Deze elektroden worden aangesloten op de recorder. Het aansluiten van de holter duurt ongeveer 20 minuten. U krijgt een uitgebreide instructie over het gebruik van de holter. Als u de holter draagt, doet u de activiteiten die u normaal gesproken ook zou doen. U draagt de holter voor een periode van 24 of 48 uur. Een analist van ons ziekenhuis verwerkt daarna alle resultaten in de computer.

Na het holteronderzoek

Als duidelijk is geworden om welke hartritmestoornis het gaat, kan de specialist van het Catharina Hart- en Vaatcentrum kiezen uit verschillende behandmethoden, bijvoorbeeld:

Deel deze pagina