Angiografie/interventieradiologie

Catharina Hart- en Vaatcentrum

Angiografie/interventieradiologie

De interventie radiologie is een speciale afdeling binnen de radiologie. De interventie radioloog voert minimaal invasieve ingrepen uit door een kleine opening in de huid te maken. Via deze opening kunnen diverse, zeer specialistische materialen worden ingebracht in het lichaam. Tijdens deze procedures wordt de radioloog geassisteerd door een team van gespecialiseerde laboranten.

In de interventie radiologie wordt gebruik gemaakt van verschillende beeldvormende technieken die de ingreep ondersteunen. Met behulp van röntgendoorlichting, echografie of CT, vaak in combinatie met een jodiumhoudend contrastmiddel, is het mogelijk om diverse verschillende structuren in beeld te brengen en om alle materialen op de juiste plek te krijgen. De meeste behandelingen worden onder lokale verdoving uitgevoerd, bij enkele behandelingen wordt er een roesje toegediend. Soms is er een dagopname nodig.

Veel voorkomende behandelingen van de bloedvaten:

  • Dotteren: het open maken van een vernauwd bloedvat door middel van het blazen van een ballon
  • Stent plaatsen: het open maken van een vernauwd bloedvat door het plaatsen van een klein buisje
  • Emboliseren: het afsluiten van een bloedvat
  • Trombolyse behandeling: wanneer een bloedstolsel een bloedvat afsluit, wordt er door middel van een catheter een stolseloplossend medicijn op de plek van het stolsel gegeven
  • Trombectomie: het verwijderen van een stolsel op de plek waar het bloedvat afgesloten wordt. Dit gebeurt vaak bij een stolsel in de hersenen (herseninfarct)

Er worden ook diverse behandelingen uitgevoerd die niet aan de bloedvaten zijn gerelateerd, maar waarbij de interventieradioloog wel in het lichaam moet zijn.

Voorbeelden zijn:

  • Het plaatsen van drains: er wordt via een kleine opening in de huid een slangetje ingebracht om een teveel aan vocht te laten draineren
  • RFA: het verhitten van tumoren, waardoor tumorcellen kapot gaan, via Radio Frequente Ablatie

In het Catharina ziekenhuis beschikken we over moderne apparatuur en materialen. De interventie radiologen zijn betrokken bij nieuwe ontwikkelingen en het implementeren van nieuwe methoden en technieken.
Meer informatie over de verschillende onderzoeken/behandelingen vindt u in de patiënt folders.

Deel deze pagina