Aneurysma van de buikslagader

Catharina Hart- en Vaatcentrum

Een aneurysma is een plaatselijke verwijding van een slagader. Normaal gesproken heeft de buikslagader een doorsnede van ongeveer twee centimeter. Is de doorsnede meer dan drie centimeter, dan spreken we van een verwijding. Onze vaatchirurgen hebben veel ervaring met het behandelen van een aneurysma van de buikslagader.

Conservatieve behandeling van een aneurysma van de buikslagader

In het Catharina Ziekenhuis wordt altijd afgewogen of de kans op een scheur (ruptuur) opweegt tegen het operatierisico. Zolang de diameter van de verwijding minder is dan 55 mm bij mannen of 50 mm bij vrouwen, is de kans op een ruptuur klein. De voordelen van een operatie wegen dan niet op tegen de nadelen. In dit geval wordt gekozen voor een 'conservatieve behandeling'. Dit zijn alle behandelingen zonder te opereren.

Vanzelfsprekend wordt iedere patiënt met een aneurysma regelmatig gecontroleerd op onze polikliniek Vaatchirurgie met echografische controle onderzoeken.

Beperken van risicofactoren

Er zijn helaas geen medicijnen tegen vaatziekten. Wel zijn er medicijnen die de kans op complicaties van vaatziekten en medicijnen verminderen door de aanwezige risicofactoren (zoals een hoge bloeddruk, hoog cholesterol, suikerziekte, etc.) te behandelen. Dit zijn onder andere een plaatjesremmer ('kinderaspirientje'), een cholesterolverlager en/of één of meerdere bloeddrukverlager(s). Naast behandeling met medicijnen is het belangrijk niet te roken. Dit is namelijk de belangrijkste risicofactor voor vaatlijden. Ook is het belangrijk gezond te eten en regelmatig te bewegen.

Met een verwijding in de buikslagader is het mogelijk gewoon alles te doen. Het is nooit bewezen dat door welke vorm van lichamelijke inspanning dan ook, de kans op een ruptuur (scheur) toeneemt. De verwijding scheurt alleen door druk van binnenuit.


Operatie bij een aneurysma van de buikslagader

Patiënten met een verwijding van de slagader komen regelmatig bij onze gespecialiseerde vaatchirurgen op controle. Wanneer de doorsnede van de verwijding meer is dan dan 55 mm bij mannen of 50 mm bij vrouwen, en/of de verwijding sneller groeit dan gebruikelijk, wordt een operatie overwogen. Maar ook dan geldt nog steeds dat het risico van de ingreep moet worden afgewogen tegen het risico van de ziekte (in dit geval een ruptuur van het aneurysma).

De vaatchirurgen van het Catharina Hart- en Vaatcentrum kunnen een aneurysma van de buikslagader met verschillende operatietechnieken behandelen:

Inhechten van een buis-/broekprothese

Bij deze operatietechniek wordt de verwijding in de buikslagader vervangen door een kunststof bloedvat: een vaatprothese. De buik wordt geopend, zodat de buikslagader aan beide zijden van de verwijding kan worden afgeklemd. De verwijding wordt opengeknipt, waarna een prothese in de verwijding wordt gelegd. Deze prothese wordt boven en onder de verwijding aan de buikslagader gehecht. De nog aanwezige vaatwand wordt om de prothese heen gelegd.

Als de verwijding beperkt blijft tot de buikslagader, dan wordt er gesproken over een buisprothese. Naast de verwijding in de buikslagader kan ook een verwijding in de bekkenslagader(s) ontstaan. In dit geval wordt de vaatprothese aangesloten op de bekken- of liesslagaders. Deze vaatprothese wordt dan een broekprothese of bifurcatieprothese genoemd, omdat deze twee ‘broekspijpen’ heeft. 

Stentgraft operatie

Bij een stentgraft operatie wordt een stentgraft (ook wel endoprothese genoemd) tot in de gezonde aorta, boven het aneurysma geschoven. Een stentgraft is een stent die bedekt is met prothesemateriaal die niet bloeddoorlatend is. Het zorgt ervoor dat het bloed alleen door de stentgraft kan.

Met een sneetje in de lies worden beide liesslagaders vrijgelegd. Via deze liesslagader wordt de stentgraft in opgevouwen toestand opgeschoven tot in de slagader.

Een stengraft operatie is niet bij alle patiënten mogelijk en bovendien ingewikkeld. Ik durf te stellen dat wij de techniek na jarenlange ervaring zeer goed onder de knie hebben en zelfs elke keer weer verfijnen. De patiënt moet na de operatie een zorgeloos leven kunnen leiden, daar gaan wij voor."

prof. dr. Joep Teijink Vaatchirurg 
Animaties van een stentgraft operatie

Animatie 1: standaard EVAR-procedure

Animatie 1: Standaard EVAR-procedure

In deze animatie is te zien hoe een standaard EVAR-procedure wordt uitgevoerd. EVAR staat voor EndoVascular Aneurysm Repair. Voor deze procedure wordt gekozen als een aneurysma in de buikslagader is ontdekt. De vaatchirurg schuift via de liesader een stent (ook wel endoprothese genoemd) in de buikslagader om te voorkomen dat de slagader verder uitrekt of scheurt. Door de prothese wordt de bloedvatwand verstevigd.

Animatie 2: IBD-prothese

Animatie 2: IBD-prothese

Als er in de buikslagader te weinig ruimte is om een stent aan de onderkant te verankeren, wordt een IBD-prothese gebruikt. IBD staat voor Iliac Branch Device. In deze animatie is te zien hoe de IBD-prothese met zijpootje wordt verankerd aan de slagaders.

Animatie 3: Gefenestreerde stent

Animatie 3: Gefenestreerde stent

Een gefenestreerde stent wordt geplaatst als er te weinig plaats is onder de nierslagaders voor de prothese om zich te verankeren. In dit geval begint de prothese hoger en zijn er openingen in de prothese nodig om de doorbloeding van de nierslagaders of darmslagaders hogerop open te houden. In deze openingen komen dan aparte stents om de slagader open te houden.

Pionier in Nederland

Het Catharina Ziekenhuis behoort tot de pioniers in Nederland op het gebied van de stentgraft operatie voor aneurysma's. De eerste stentgraft werd al geïmplanteerd in 1997. Inmiddels is het Catharina Ziekenhuis het grootste endovasculaire expertisecentrum van Nederland.

Deel deze pagina

Reacties op deze behandeling (3)

plaats reactie

Mandy Van de Kerkhof

Waardering

Mijn ervaringen zijn een stuk minder rooskleurig. Mijn vader is in juni 2019 hier geopereerd aan een aneurysma van de buikaorta (AAA), 70 mm. En gestorven, met de guide zijn ze per ongeluk door de slagader gegaan. Iatrogeen door guide, zoals de vaatchirurg het mooi omschrijft. Volgens het dossier is dit pas 4,5 uur naderhand gezien en nog een 2,5 uur later pas geopereerd. Wij, nabestaanden, vinden het heel jammer dat ons verlies wordt bemoeilijkt door het gebrek aan nazorg. Hier vallen nog heel wat punten te behalen. Reactie Catharina Ziekenhuis: Dank voor het delen van uw ervaring. Wij betreuren het dat u deze ervaring heeft. U kunt deze ervaring bespreekbaar maken met onze klachtenfunctionaris. De contactgegevens vindt u op https://www.catharinaziekenhuis.nl/patient/paginas/47-compliment-klacht-of-suggestie.html. We wensen u veel sterkte toe met het verwerken van het verlies van uw vader.

Jacques van Deijck

Waardering

Kwam in 2003 met loeiende sirene vanuit een ander ziekenhuis met een lekkend aneurysma bij dr. Cuypers op de operatietafel. Door hem en zijn team kon ik door het oog van de naald kruipen. Het was op het nippertje. Daarvoor ben ik hem nog altijd heel dankbaar. Het leven is VERRUKKULUK.!!!!

Jacques Melis Vaartje

Op 22 juni 2011 ben ik door vaatchirurg dr. Cuypers geopereerd voor het plaatsen van een broekstent tot boven de afslag naar de nieren. Tijdens die operatie stopte mijn hart. Ik weet daar natuurlijk niets meer van maar door vakkundig ingrijpen van het operatieteam, ging mijn hart weer zijn werk doen. Al met al, ik ben blij dat ik door alle vakkundige mensen in het Catharina weer zo geweldig op de been ben geholpen. DANK daarvoor.

Plaats ook uw reactie

Aanhef

Indien u bij ons bent behandeld, hoe waardeert u onze zorg?

Waardering