Aneurysma van de lichaamsslagader in de borstholte

Catharina Hart- en Vaatcentrum

Ga direct naar:

Door slagaderverkalking kan een aneurysma ontstaan. Een aneurysma is een plaatselijke verwijding van een slagader. De vaatchirurgen van het Catharina Hart- en Vaatcentrum hebben veel ervaring met het behandelen van een verwijding in de slagader. Onze vaatchrirugen doen veel onderzoek naar nieuwe behandeltechnieken en staan internationaal bekend om hun expertise.

Oorzaak van een aneurysma in de borstholte

Een aneurysma is een plaatselijke verwijding van een slagader. Deze verwijding kan in elke slagader voorkomen. De verwijding van de grote lichaamsslagader (aorta) in de borstholte ontstaat door een zwakke plek in de wand van een bloedvat en groeit geleidelijk. Op de plaats van de verwijding is de vaatwand uitgerekt en dunner geworden. Een verwijding van de aorta in de borstholte kan plaatsvinden in het stijgende deel van de aorta en in het dalende deel van de aorta in de borstholte.

Wie voert de behandeling uit?

  • Als het aneurysma in het stijgende deel van de aorta zit, zal de behandeling door één van onze hartchirurgen worden uitgevoerd omdat het aneurysma dan heel dicht bij het hart zit.
  • Ook als het aneurysma in de aortaboog is gelegen, gebeurt de behandeling door de hartchirurg. Soms doet de hartchirurg dit samen met de vaatchirurg.
  • Bij een aneurysma in het dalende gedeelte van de aorta in de borstkas gebeurt de behandeling door de vaatchirurg.

Klachten bij een aneurysma in de borstholte

Een aneurysma in de borstholte geeft in principe geen klachten, zodat de meeste mensen zich er niet bewust van zijn dat ze een aneurysma hebben. Meestal wordt een verwijding dan ook bij toeval ontdekt, bijvoorbeeld tijdens een ander (medisch) onderzoek.

Als er klachten zijn, zijn dat meestal:

  • kortademigheid (als het aneurysma tegen een tak van de luchtpijp drukt)
  • heesheid bij druk op het strottenhoofd
  • slikproblemen en/of pijn in de rug

Een scheur (ruptuur) van het aneurysma geeft andere klachten, namelijk:

  • hevige pijn in de borstkas of tussen de schouderbladen 
  • een shock als gevolg van de pijn. Verschijnselen van een shock zijn onder meer een snelle pols, lage bloeddruk, bleke klamme huid, angstig zijn, suf zijn of bewusteloosheid
Hans Meyers uit Heerlen

We voelden ons direct op ons gemak in het Catharina Ziekenhuis. Dat komt door de huiselijke sfeer op de afdeling en de opvallende gastvrijheid van de medewerkers. Koffie, thee en een koekje staan altijd klaar en je wordt niet alleen vriendelijk, maar ook op persoonlijke wijze ontvangen. Dat lijken misschien futiliteiten, maar dat zijn het niet. De medewerkers zijn altijd bereid om een stapje extra voor je te doen."

De echtgenote van Hans Meyers uit Heerlen is onder behandeling van de vaatchirurgen van het Catharina Hart- en Vaatcentrum

Diagnose van een aneurysma in de borstholte

Er bestaan verschillende onderzoeken waarmee de specialisten van het Catharina Hart- en Vaatcentrum kunnen vaststellen of een patiënt een aneurysma in de borstholte heeft:

Thoraxfoto

Een aneurysma wordt regelmatig per toeval vastgesteld op een röntgenfoto van het hart en de longen: een thoraxfoto. Op deze foto is het alleen mogelijk vast te stellen dat er iets aan de hand is, maar het is niet mogelijk de diameter van de eventuele verwijding te meten.

CT-scan

Eén van de methodes om de diameter van de verwijding te meten is een CT-scan. Bij een CT-scan maakt een computer meerdere opnames van dwarsdoorsneden van de slagaderen. Hiermee kan de verwijding nauwkeurig in beeld worden gebracht. Dit is belangrijk om de ligging van de verwijding ten opzichte van de zijtakken van de slagader in beeld te brengen, waardoor de behandelmogelijkheden bepaald kunnen worden.

CT-scan met contrastvloeistof (CTA)

Om de aorta goed zichtbaar te maken, is het in de meeste gevallen noodzakelijk om een CT-scan met contrastvloeistof te maken. We spuiten dan contrastvloeistof in een bloedvat. We noemen de CT dan een CTA (de A van angiografie).

Behandeling

Een aneurysma in de borstholte wordt soms behandeld met een operatie. Ook zijn er medicijnen om de kans op complicaties van vaatziekten te verminderen en medicijnen om de risicofactoren (zoals een hoge bloeddruk, hoog cholesterol, suikerziekte, etc.) te behandelen.

Lees verder over de behandelmogelijkheden

Deel deze pagina