Bij een hartinfarct (een vorm van coronairlijden) krijgt een deel van de hartspier geen zuurstof. De oorzaak hiervan is kransslagadervernauwing. Bij een hartinfarct of hartaanval wordt de bloedtoevoer in de kransslagader helemaal afgesloten.

Wat is een hartinfarct?

De hartspier trekt bij een hartinfarct niet meer samen en blokkeert. Het gedeelte dat niet meer samentrekt, sterft langzaam af. Op die plek ontstaat een litteken. Bij een hartinfarct kunt u last hebben van een drukkende pijn op de borst, maar de klachten verschillen per persoon.

Onze artsen kunnen u na een hartinfarct onder andere behandelen met medicijnen, bypass operatie of door te dotteren.

Als u een acuut hartinfarct heeft, is de tijd die u in het Catharina Ziekenhuis als patiënt doorbrengt, van ambulance tot het moment dat het vat open wordt gemaakt, de kortste in Nederland."

dr. Tim Simmers Cardioloog

Wat is de oorzaak van een hartinfarct?

Als het bloed door een vernauwing in uw aders niet goed kan doorstromen, krijgt uw hart te weinig zuurstof. Deze vernauwing kan veroorzaakt worden door aderverkalking (athesclerose) in de kransslagaders. Er blijft dan veel opgehoopt vet achter in de vaatwand van de ader. De wand wordt steeds dikker en de aders worden nauwer.

Athesclerose is een vorm van arteriosclerose. Dat is de verzamelnaam voor drie aandoeningen waarbij de wanden van de slagaders verdikt zijn en hun elasticiteit verliezen.

Deze factoren verhogen de kans op een hartinfarct:

  • Hoge bloeddruk (hypertensie);
  • Roken;
  • Te hoog cholesterol;
  • Diabetes (suikerziekte).

De operatie is perfect verlopen. Ik had voor de bypass operatie een onprettig gevoel in mijn borst, dat is nu helemaal weg.”

Gerard van Nunspeet uit Udenhout onderging in het Catharina Hart- en Vaatcentrum een bypass operatie 

Onderzoeken naar een hartinfarct

Deze onderzoeken kunnen de hartspecialisten van het Catharina Ziekenhuis uitvoeren om bij u een hartinfarct vast te stellen:

  • Hartfilmpje (ECG): Onze artsen kijken tijdens dit onderzoek of er een hartinfarct zichtbaar is op een hartfilmpje.
  • Bloedonderzoek: Met een bloedonderzoek wordt onderzocht of er afvalstoffen in het bloed aanwezig zijn die wijzen op een hartinfarct.
  • CT-scan: Met een CT-scan is de arts in staat om afwijkingen beter in beeld te krijgen. 
  • Echocardiogram: Een onderzoek van het hart met gebruik van ultra-geluidsgolven.
  • Inspanningstest: Met een inspanningstest krijgen de specialisten van het Catharina Hart- en Vaatcentrum meer informatie over de werking van uw hart.
  • Foto van hart en longen: Een röntgenfoto die we ook wel een thoraxfoto noemen.

Hartinfarct, hartaanval of hartstilstand?

Wat is het verschil tussen een hartinfarct, hartaanval en een hartstilstand?

Een hartinfarct is eigenlijk een ander woord voor een hartaanval. Een hartinfarct kan leiden tot een hartstilstand, maar dit is niet altijd het geval. Het hart kan ook tot stilstand komen door ademhalingsproblemen die ontstaan door verdrinking, een ontsteking van het hart (myocarditis), een zieke hartspier (cardiomyopathie), hartfalen of bij een elektriciteitsongeval.

Wereldprimeur: hart plaatselijk gekoeld met innovatieve methode

Onze cardiologen slaagden er in 2018 in om voor het eerst ter wereld bij mensen het hart plaatselijk te koelen tijdens een hartinfarct. Door een deel van het hart vóór en na het dotteren te koelen kan volgens de cardiologen de schade van het hartinfarct mogelijk worden beperkt en een aanzienlijke gezondheidswinst worden behaald. Deze innovatieve procedure is samen met wetenschappers van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en LifeTec Group in Eindhoven ontwikkeld. Lees verder

Zorg voor mensen met hartinfarct verbeteren

Het Catharina Ziekenhuis is één van de elf ziekenhuizen die samen de handen ineen hebben geslagen om de zorg voor de patiënt met een hartinfarct te verbeteren. Brabantse patiënten krijgen voortaan overal dezelfde medicatie bij een hartinfarct. Dit vergroot de medicatieveiligheid. Om medicatiefouten te voorkomen, kiezen de elf ziekenhuizen voor één geneesmiddel in de hele provincie.

Deel deze pagina