Coschappen

Ben je coassistent? Op deze pagina lees je wat de coschappen bij de verschillende specialisme inhouden, wat wij van jou verwachten en wat je van ons mag verwachten. Kijk ook even op de speciale pagina Coassistent/semi-arts. Daar vind je meer informatie die voor jou nuttig kan zijn, zoals ons cursusaanbod en praktische informatie waarvan het goed is te weten voordat je aan je coschap begint.

Beschouwend

Coschap Cardiologie

onderdeel van cluster Beschouwend

Clustercoördinatoren

Dr. P.J.E.J. (Pablo) van de Berg, internist-intensivist en mevrouw dr. M.M. (Mirjam) Oosterwerff, internist-endocrinoloog

Contactpersonen coschap Cardiologie

Je eerste werkdag

Je begint op je eerste werkdag om 08.00 uur bij de overdracht in de multipurpose ruimte, gebouw V-1, route 60.

Programma/rooster

Week 1-3 van je coschap:

Je bent werkzaam op de verpleegafdeling Cardiologie. Daar werk je in de naaste omgeving van één van beide assistenten van deze afdeling (steeds dezelfde persoon). 's Morgens loop je de visite mee, 's middags. In de middag neem je van 1 of 2 patiënten de anamnese op en voer je lichamelijk onderzoek uit. Aan het einde van de middag bespreek je jouw bevindingen met de arts-assistent. We vragen je een lijstje bij te houden van de patiënten, van wie een volledige status is gemaakt. Dit lijstje lever je aan het einde van jouw coschap in bij dr. J.M. (Jan-Melle) van Dantzig (begeleider coassistenten).

Week 4:

In deze week werk je op de verpleegafdeling CCU (hartbewaking)/de afdeling Eerste Hart Hulp (EHH). Daar werk je samen met de arts-assistent van deze afdelingen.

Week 5:

In week 5 maak je kennis met de diverse cardiologische onderzoek- en behandeltechnieken:

Cardiologische onderzoek- en behandeltechnieken
maandagochtend:

Echocardiografie, Hartfunctieafdeling

maandagmiddag: Elektrofysiologie (EFO), Hartcatheterisatie- kamer (HCK)
dinsdagochtend: Diagnostische hartcatherisaties, Hartcatheterisatie- kamer (HCK) dinsdagmiddag: Polikliniek
woensdagochtend: Fietsergometrieën (event. met MIBI-spect) woensdagmiddag: Percutane Coronair Interventies (PCI), Hartcatheterisatie- kamer (HCK)
donderdagochtend: Meekijken bij open hartoperatie    
vrijdagochtend: Meelopen met de visite op de Hartbewaking (CCU)/diagnostische hartcatheterisaties vrijdagmiddag: Polikliniek

Week 6:

Deze week ben je werkzaam op de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) en EHH, waar je samenwerkt met de dienstdoende arts-assistent.

Wat verwachten wij van jou?

 • Je hebt aantoonbare interesse in de cardiologie.
 • Je bent een doorzetter, stressbestendig en neemt initiatieven. Ook kun je goed samenwerken in teamverband.
 • Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel en gevoel voor het werken in een organisatie.
 • Je bent in staat zorgvuldig te organiseren en plannen.
 • Je neemt deel aan alle opleidingsmomenten voor de arts-assistenten.
 • Voorbereiding op je stage via het boek 'D. Dubin: Snelle interpretatie van ECG’s - ISBN 9789035219014'.

Wat mag je van ons verwachten?

 • Aan het begin van je coschap is er een entreegesprek met je begeleider. Jouw persoonlijke leerdoelen en afspraken over de voortgang worden hierin besproken en vastgelegd.
 • In overleg kan het rooster op basis van jouw individuele wensen en/of behoeften worden aangepast.

Duur van het coschap

Het coschap Cardiologie duurt in totaal 6 weken.

Diensten

Je werkt 2 keer een avonddienst van 17.30 - 22.00 uur.

Wat te doen bij afwezigheid?

Onverwachte afwezigheid dien je voor 08.00 uur telefonisch door te geven aan de dienstdoende assistent, bereikbaar via het dienstsein cardiologie via het centrale telefoonnummer van het Catharina Ziekenhuis: 040 - 239 91 11. Je dient je afwezigheid ook via e-mail door te geven aan Monique van den Broek, opleidingscoördinator: monique.vd.broek@catharinaziekenhuis.nl.

Samenstelling maatschap

 • Aantal medisch specialisten: 14
 • Aantal fellows/chefs/promovendi: 7
 • Aantal AIOS': 7
 • Aantal ANIOS': 6

Scroll naar boven


Coschap Dermatologie

onderdeel van cluster Beschouwend

Clustercoördinatoren

P.J.E.J. (Pablo) van de Berg, internist-intensivist en mevrouw dr. M.M. (Mirjam) Oosterwerff, internist-endocrinoloog

Contactpersonen coschap Dermatologie

Prof. dr. P.M. (Peter) Steijlen, dermatoloog

Je eerste werkdag

Op de eerste dag van dit klinische deel van je coschap meld je jezelf om 08.30 uur bij het secretariaat Dermatologie.

Programma/rooster

De opzet van het vierdejaars coschap is als volgt: het grootste deel van het theoretisch onderwijs vindt plaats in het azM, het praktische/klinische deel vindt plaats in het Catharina Ziekenhuis. Je wordt gekoppeld aan een ANIOS en krijgt een korte rondleiding op de polikliniek Dermatologie. Vervolgens krijg je uitleg over de werkzaamheden, voornamelijk op de polikliniek. Het klinische programma bestaat uit het meelopen met de spreekuren van de dermatoloog/ANIOS, maar daarnaast assisteer je ook bij kleine chirurgische ingrepen en consulten. Alle nieuwe patiënten worden besproken tijdens het spreekuur of direct aansluitend aan het spreekuur. Je neemt zelfstandig anamnese/onderzoek af bij de patiënt. De werkzaamheden op de polikliniek lopen van 08.30 tot 12.00 uur en van 13.15 tot 16.30 uur. Aansluitend hierop vindt de dagelijkse overdracht plaats.

Wat verwachten wij van jou?

Het klinische programma is erop gericht dat je in dit 5-weekse coschap veel patiënten en ziektebeelden ziet. Je kiest in de eerste week een patiënt die je zelf interviewt en je werkt dit in de rest van het coschap uit tot een verslag. Aspecten die in dit verslag aan bod moeten komen: de klachten van de patiënt, de verwachtingen van de patiënt, voorgeschiedenis/medicatie, lichamelijk onderzoek, aanvullende diagnostiek, differentiële diagnose, behandeling, follow-up en psychosociale aspecten van de patiënt.

Wat mag je van ons verwachten?

Beoordeling vindt plaats op basis van de verrichte werkzaamheden op de polikliniek en het gemaakte verslag.

Duur van het coschap

Het coschap Dermatologie duurt 5 weken.

Diensten

Er worden uitsluitend gewerkt met bereikbaarheidsdiensten. Er wordt niet van je verwacht dat je diensten draait.

Wat te doen bij afwezigheid?

Afwezigheid meld je bij het secretariaat Dermatologie, bereikbaar via telefoonnummer 040 - 239 72 70. Je contactpersoon is mevrouw M. van den Boogaard of mevrouw L. van Leemput.

Samenstelling maatschap

 • Aantal medisch specialisten: 9
 • Aantal AIOS': 0
 • Aantal ANIOS': 4

Scroll naar boven


Coschap Inwendige geneeskunde/MDL

onderdeel van cluster Beschouwend

Clustercoördinatoren/contactpersonen

Dr. P.J.E.J. (Pablo) van de Berg, internist-intensivist en mevrouw dr. M.M. (Mirjam) Oosterwerff, internist-endocrinoloog

Je eerste werkdag

Je meldt je op dinsdagochtend om 08.30 uur bij dr. Oosterwerff op de polikliniek Inwendige geneeskunde. Na een korte kennismaking en introductie word je voorgesteld aan de collega's van de afdeling, waaronder je werkplekbegeleider gedurende deze stage. Door hen word je verder rondgeleid. Daarna haal je een witte jas en badge bij de Servicedesk van het Catharina Ziekenhuis.

Programma/rooster

Het programma bestaat uit 2 keer 6 weken op één van de inwendige afdelingen: de eerste 6 weken op Algemene Inwendige geneeskunde + Nefrologie of + Infectieziekten, Oncologie, Maag- Darm- en Leverziekten, consulten/buitengewesten Inwendige geneeskunde of Geriatrie. De tweede 6 weken op: Intensive Care, Medium Care, Cardiologie, Longgeneeskunde of SEH. Het is niet mogelijk gedurende je coschap te veranderen van afdeling. Per afdeling word je aan een werkplekbegeleider (arts-assistent of specialist) gekoppeld.

Wat verwachten wij van jou?

Wij verwachten van jou professioneel gedrag en een proactieve werkhouding om je kennis en vaardigheden zelf te ontwikkelen. Je neemt actief deel aan de patiëntenzorg en de grote visites op je afdeling. Je wordt geacht alle besprekingen, overdrachten en de onderwijsmomenten van de afdeling Inwendige geneeskunde te volgen.

De onderwijs- en overdrachtsmomenten zien er als volgt uit:

Dag(deel)TijdSoort onderwijs- en/of overdrachtsmoment
Elke ochtend 08.15-09.00 uur Overdracht nacht-dagdienst, inclusief onderwijs (overdrachtsruimte interne geneeskunde)
Elke middag, behalve donderdag 17.00-17.30 uur Overdracht dag-avonddienst (overdrachtsruimte interne geneeskunde)
Maandag, 1e en 3e van de maand 16.00-17.00 uur Ziekenhuisbreed coassistentenonderwijs, programma staat op Intranet
Dinsdag 08.30-09.00 uur Röntgenbespreking (Afdeling Radiologie)
Dinsdag, om de week 17.30-18.00 uur Bespreking interne geneeskunde-MDL-chirurgie (overdrachtsruimte interne geneeskunde)
Woensdag 12.30-13.30 uur Klinische les (overdrachtsruimte interne geneeskunde)
14.00-15.00 uur Coassistentenonderwijs: Case Based Discussion (CBD), overdrachtsruimte interne geneeskunde
17.30-18.00 uur Patiëntenbespreking, overdrachtsruimte interne geneeskunde
Donderdag 12.30-13.30 uur Heilig Uur, locatie wordt via intranet bekendgemaakt
16.00-18.00 uur Onderwijs inclusief overdracht, overdrachtsruimte interne geneeskunde
2e donderdag van de maand 18.00-20.00 uur Refereeravond Interne geneeskunde, programma intern bekend
Vrijdag 08.30-08.45 uur Critical Appraisal of a Topic (CAT) door coassistent, volgens rooster

Coassistenten op de andere stageplekken volgen het onderwijs dat op die stageplekken wordt gegeven.

Je dient jezelf te laten beoordelen door de afdelingsassistenten en internisten, dit wordt vastgelegd. Het aantal benodigde beoordelingen is terug te vinden in Epass als checklist.

Wat mag je van ons verwachten?

Het Catharina Ziekenhuis biedt je een goede leeromgeving, de afdeling Inwendige geneeskunde is erkend door de RGS-KNMG voor de 4-jarige opleiding tot internist. Er zijn veel onderwijsmomenten, wij zijn graag jouw leermeester voor de Inwendige geneeskunde.

Duur van het coschap

Het coschap Inwendige geneeskunde/MDL duurt 12 weken.

Diensten

Wij verwachten van jou dat je minimaal 2 diensten meeloopt met de assistent inwendige geneeskunde die op die avond dienst heeft. Meer diensten mag, met een maximum van 6. In de overdrachtsruimte op de polikliniek Interne geneeskunde is een inschrijflijst voor diensten aanwezig.

Wat te doen bij afwezigheid?

Bij onverwachte afwezigheid of ziekte meld je bij het secretariaat van de Interne geneeskunde: 040 - 239 95 00.

Samenstelling maatschap

 • Aantal medisch specialisten: 27
 • Aantal AIOS': 20
 • Aantal ANIOS': 5

Scroll naar bovenCoschap Klinische geriatrie vanuit de opleiding in Maastricht

onderdeel van cluster Beschouwend

De informatie op deze pagina is voor coassistenten vanuit de opleiding in Maastricht. Voor coassistenten die de opleiding in Nijmegen volgen, wijkt het programma af.

Clustercoördinatoren

Dr. P.J.E.J. (Pablo) van de Berg, internist-intensivist en mevrouw dr. M.M. (Mirjam) Oosterwerff, internist-endocrinoloog

Contactpersoon coschap Klinische geriatrie

Drs. S. (Simone) Verhaar, klinisch geriater

Je eerste werkdag

Je meldt je op dinsdagochtend om 08.30 uur bij dr. Oosterwerff op de polikliniek Inwendige geneeskunde. Na een korte kennismaking word je naar de polikliniek Geriatrie gebracht voor een korte introductie en kennismaking. Daarna haal je een witte jas en badge af bij de Servicedesk van het Catharina Ziekenhuis en loop je mee op de afdeling Geriatrie.

Programma/rooster

Week 1 t/m 3 werk je op de afdeling Geriatrie. Je maakt kennis met de werkwijze van de klinisch geriaters en kijkt mee bij opnames, familiegesprekken, multidisciplinair overleg (MDO). Week 4 t/m 6 werk je op de dagkliniek Geriatrie, waarbij je kennismaakt met het Geheugenonderzoekcentrum (GOC), MDOG en het Mobiliteitonderzoekscentrum (MOC).

Wat verwachten wij van jou?

Wij verwachten van jou een positieve en proactieve werkhouding en ten aanzien van de onderwijsactiviteiten een actieve leerhouding.

Specifieke leerdoelen:

 • Je oefent je in anamnese en heteroanamnese in de geriatrische praktijk.
 • Je bekwaamt je in het uitoefenen van het lichamelijk onderzoek bij de oudere patiënt in brede zin.
 • Je bekwaamt je in het opstellen van de differentiaal diagnostiek bij ouderen patiënten.
 • Je krijgt meer zicht op geriatrische syndromen zoals vallen, hartfalen, parkinson, pijnklachten, incontinentie, dementie, delier, depressie, psychosen.
 • Je krijgt meer zicht op de ethische dilemma's die geriatrische patiënten met zich meebrengen.

Jouw taken en verantwoordelijkheden:

 • Werken onder supervisie van een van de afdelings-AIOS.
 • Opnames in overleg met de afdelings-AIOS/ANIOS.
 • Presenteren van patiënten tijdens (grote) visites en MDO.
 • Presentatie van opgenomen patiënten tijdens de overdracht.
 • Laboratorium- en röntgenonderzoek bij opgenomen patiënten aanvragen.
 • Beleid maken, consultaanvraag en familiegesprekken: dit gaat altijd in overleg met AIOS en supervisor.
 • Klinische vaardigheden: infusen, bloedgas, bloedkweekafname, Mini-mental State Examination (MMSE), Geriatric Depression Scale (GDS) en klok teken testen.

Wat mag je van ons verwachten?

Drs. S. (Simone) Verhaar is sinds 2016 de opleider van coassistenten. Zij is verantwoordelijk voor onder meer:

 • Het voeren van het introductiegesprek, tussentijdse- en eindgesprekken.
 • Stagerooster, soms een individueel rooster.
 • Eerstverantwoordelijke en aanspreekpunt bij problemen betreffende de stage.
 • Onderhouden van de contacten met regionale en landelijke gremia betreffende de ontwikkelingen.
 • Lid van de Commissie Medisch Onderwijs (CMO) in ons ziekenhuis.
 • Ontwikkelen en implementeren van nieuwe kwaliteitsinstrumenten.

Duur van het coschap

Het coschap Klinische geriatrie duurt 6 weken.

Diensten

Binnen het coschap Klinische geriatrie draai je geen diensten. Je maakt kennis met diensten bij het coschap Inwendige geneeskunde/MDL.

Wat te doen bij afwezigheid?

Graag melden bij Simone Verhaar via telefoonnummer 040 - 239 91 50.

Samenstelling maatschap

 • Aantal medisch specialisten: 6
 • Aantal AIOS': 1
 • Aantal ANIOS': 4

Scroll naar boven


Coschap Klinische geriatrie vanuit de opleiding in Nijmegen

De informatie op deze pagina is voor coassistenten vanuit de Radboud Universiteit. Voor coassistenten die de opleiding aan de Universiteit Maastricht volgen, wijkt het programma af.

Algemeen

Dit stagewerkplan is een aanvulling op het hoofdstuk 'Coassistentschap Ouderenzorg' in de 'Praktijkgids Coassistentschappen' (uitgave Dienst Onderwijs – en Studentzaken, UMC st. Radboud, postbus 9101, 6500 HB Nijmegen) en bevat vooral een aantal praktische aandachtspunten voor het coschap ouderenzorg in de genoemde stageplaats. Wat we vragen is een actieve houding, stel veel vragen en haal zoveel mogelijk uit het coschap als er in zit.

Contactpersoon coschap Klinische geriatrie

Drs. A. (Anne) Jacobs, klinisch geriater, klinisch farmacoloog

Adresgegevens

Afdeling Geriatrie, Catharina Ziekenhuis Eindhoven Michelangelolaan 2 5623 EJ Eindhoven Telefoonnummer afdeling: 040-239 7450, poli geriatrie: 040-239 7495, fax 040-239 7459 E-mail: infopoliger@catharinaziekenhuis.nl

Afdelingen en poli Geriatrie

De afdeling Klinische geriatrie in het Catharina Ziekenhuis omvat een afdeling Geriatrie (GAAZ) met 24 bedden. Lees meer over de verpleegafdeling en de polikliniek. Bekijk de geriaters die werkzaam zijn bij Klinische geriatrie.

Voor aanvang van het coschap

Je krijgt een verzoek per mail om op een A4 twee of drie leerdoelen op te stellen, SMART geformuleerd. Neem deze mee bij aanvang van het coschap voor het introductiegesprek.

Je eerste werkdag

Op de eerste dag meldt je je om 08:30 bij de secretaresse op de polikliniek geriatrie. Van 08:30 tot 08:45 vindt de overdracht plaats. Daarna krijg je een introductiegesprek met drs. Anne Jacobs, klinisch geriater, of een vervanger waarna je een witte jas en badge kunt afhalen bij de Servicedesk van het Facilitair Bedrijf. Ook krijg je uitleg over de kledingvoorschriften, hygiëne, veiligheid, decubituspreventie en valpreventie. Tot slot ben je in de gelegenheid om je voor te stellen aan het hele team, inclusief consultverpleegkundigen en secretariaat. De pre-toets zal in de eerste dagen worden afgenomen door geriater Anne Jacobs.

Programma/rooster

Week 1 is een inwerkweek. Tijdens deze week maak je kennis met de werkwijze van de klinisch geriaters en kijk je mee bij opnames, familiegesprekken, MDO, GOC en DOC en consulten. Bij consulten kan alvast een begin worden gemaakt met een stukje anamnese, analyse en verslaglegging volgens geriatrisch model.

In week 2 ga je zelfstandig werken als zaalarts en begin je met de verantwoordelijkheid voor één patiënt. Als dit mogelijk is, kunnen we het patiëntenaantal uitbreiden in de loop van het coschap naar twee tot vier patiënten. In het MDO en tijdens de visite breng je jouw patiënten in. Voor de patiënten die je opneemt en begeleidt, maak je een ontslagbrief. Er wordt verwacht dat je wekelijks 2 klinische praktijk beoordelingen (KPB’s) laat afnemen door diversen collega’s. Aan het einde van week 2 wordt een tussentijds gesprek gepland. De leerdoelen zullen dan geëvalueerd worden.

Week 3: hetzelfde schema als in week 2, opnemen en volgen eigen patiënten. Tijdens het onderwijs (dinsdagmiddag om 12 uur) zal je in week 3 of 4 ingepland worden voor een presentatie van een Critical Appraisal Topic (CAT) óf een Systematic Tool to Reduce Inappropriate Prescribing (STRIP-) beoordeling (eigen keuze).

In week 4 zet je het afdelingswerk voort. Op woensdag of donderdag zal een mondelinge kennistoets met geriater drs. S. Verhaar gepland worden. Voor dit gesprek breng je de dossiers en brieven van alle patiënten die je opgenomen hebt mee. Je krijgt een aantal algemene theoretische vragen en eventueel naar aanleiding van de patiënten. Op vrijdag zal het eindgesprek plaatsvinden met geriater drs. A. Jacobs. Er wordt dan ook nagegaan of je alle klinimetrische instrumenten toegepast hebt, ook wordt het beoordelingsformulier ingevuld.

Week 1 Kennismaking
Bijeenkomst Tijdstip Locatie
Maandagochtend Overdracht 08.30 uur Polikliniek
Introductie
Onderwijs, 1x/2 weken 12.30-13.30 uur
Meelopen DOC
Dinsdagochtend Overdracht 08.30 uur Polikliniek
Afdeling 09.00-10.00 uur Verpleegafdeling, GAAZ
MDO afdeling A 10.00-11.00 uur
Dinsdagmiddag Consulten 12.30 uu Bellen
Woensdag Overdracht 08.30 uur Polikliniek
GOC (incl. NPO) 09.00-16.30 uur Polikliniek
Donderdag Overdracht 08.30 uur Polikliniek
Meelopen MOC 09.00-17.30 uur
Onderwijs "Heilig Uur" 12.30-13.30 uur Auditorium
Vrijdagochtend Overdracht 08.30 uur Polikliniek
Afdeling 09.00-10.00 uur 4e?
Grote visite 10.30-12.00 uur Polikliniek
Vrijdagmiddag Afdeling 4e?

Week 2 t/m 4
Bijeenkomst Tijdstip Locatie
Maandagochtend Overdracht 08.30 uur Polikliniek
Papieren visite 10.30-11.30 uur Verpleegafdeling
Loopvisite 11.30-12.00 uur
Maandagmiddag Radiologiebespreking 12.00-12.30 uur
Onderwijs (1x/2 weken) 12.30-13.30 uur
Dinsdagochtend Overdracht 08.30 uur Polikliniek
MDO 10.00-11.00 uur Verpleegafdeling
Dinsdagmiddag Onderwijs 12.00-13.00 uur Verpleegafdeling

Tijdens dit onderwijs in week 3 of 4: presentatie CAT of STRIP.

Woensdag Overdracht 08.30 uur Polikliniek
Afdeling A 09.00-17.30 uur
Week 4: mondelinge kennistoets mevr. Verhaar
Donderdag Overdracht 08.30 uur Polikliniek
Onderwijs "Heilig Uur" 12.30-13.30 uur Auditorium
Afdeling 13.00-17.00 uur
Vrijdagochtend Overdracht 08.30 uur Polikliniek
Afdeling A 09.00-10.30 uur Verpleegafdeling
Grote visite 10.00-12.30 uur Polikliniek
Vrijdagmiddag Onderwijs (1x/2 weken) 12.30-13.30 uur

Polikliniek

Afdeling Verpleegafdeling
Week 2: tussentijdse evaluatie 13.30 uur mevr. Jacobs
Week 4: eindgesprek 13.30 uur

mevr. Jacobs


Coschap Spoedeisende Hulp


onderdeel van cluster Snijdend


In de vijfde en zesde week van het coschap Chirurgie sta je op de Spoedeisende Hulp. Zie link voor document met uitgebreide informatie.

Clustercoördinator

Drs. J.E.H. (Jeroen) Ponten, chirurg

Contactpersoon

Drs. M. (Martine) Arts, SEH-arts

Stageplan


Scroll naar boven

Snijdend

Coschap Chirurgie

onderdeel van cluster Snijdend

Clustercoördinator/contactpersoon

Dr. R.J. (Robert-Jan) Schipper, chirurg

Je eerste werkdag

In de week voorafgaand aan de start van je coschap ontvang je van de clustercoördinator een mail met een handleiding van het coschap en de naam van je werkplekbegeleider. Op de woensdag na de introductiedagen in Maastricht meld je je bij de overdracht om 07.40 uur. In de mail die je ontvangt staat waar je precies moet zijn. Tijdens deze eerste overdracht krijg je de kans jezelf kort voor te stellen en na een korte introductie van de clustercoördinator worden eerst logistieke zaken geregeld zoals een personeelspas en een witte jas. Als je al eerder coschap hebt gelopen in het Catharinaziekenhuis kun je meteen door met visite meelopen op de afdeling. Als het je eerste coschap is in het ziekenhuis volgt er een HiX-training om je wegwijs te maken in het elektronisch patiëntendossier. In de middag loop je mee op één van de poli’s.

Programma/rooster

In het schema zie je hoe de weken van het cluster zijn onderverdeeld.

week 1 week 2 week 3 week 4 week 5 week 6
Chirurgie Chirurgie Chirurgie Chirurgie Chirurgie Chirurgie + tussentijdse beoordeling
week 7 week 8 week 9 week 10 week 11 week 12
- Orthopedie
- Urologie
- Plastische chirurgie
- Anesthesie
- Orthopedie
- Urologie
- Plastische chirurgie
- Anesthesie
- Orthopedie
- Urologie
- Plastische chirurgie
- Anesthesie
- Orthopedie
- Urologie
- Plastische chirurgie
- Anesthesie
SEH SEH + eindbeoordeling

Van week 7 tot en met 10 word je ingedeeld bij één van de vier genoemde vakgebieden binnen het cluster Snijdend. Er is geen keuze mogelijk. Aan het begin van je coschap wordt door de clustercoördinator doorgegeven bij welk van de vier vakgebieden je bent ingedeeld.

Wat verwachten wij van jou?

Contact werkplekbegeleider
Voor je start met het coschap, hoor je van de coördinator wie je werkplekbegeleider is. Neem in de week dat je start met je coschap (of in de voorafgaande week) contact op met je werkplekbegeleider om een startgesprek in te plannen. In week 6 neem je zelf contact op met je werkplekbegeleider om een afspraak te maken voor de tussentijdse evaluatie in diezelfde week. In week 11 neem je contact op met je werkplekbegeleider voor een afspraak in de volgende week voor de eindbeoordeling.

Leerdoelen
In het startdocument dat je maakt voorafgaand aan het coschap, beschrijf je de leerdoelen waar je in dit coschap aan wilt werken. Het startdocument wordt goedgekeurd door je mentor en tijdens het startgesprek met je werkplekbegeleider zullen je leerdoelen aan bod komen. Probeer relevante en haalbare leerdoelen te formuleren, waarmee je meerdere competenties kunt ontwikkelen. Je werkplekbegeleider kan in overleg met jou de leerdoelen bijstellen als dat nodig blijkt te zijn.

Professionele attitude en representatief voorkomen
Uiteraard verwachten wij dat je je tijdens het coschap professioneel en integer gedraagt en de discretie betracht die hoort bij het medisch beroepsgeheim. Verder verwachten wij dat je je best doet om representatief gekleed te zijn volgens de opgestelde normen van het ziekenhuis.

Benutten van leermomenten
Ga op zoek naar leermomenten voor jezelf, zoals voorbehouden handelingen (infuus-/bloed-/bloedgas prikken, drains verwijderen, hechten, injecteren et cetera). Heb je leerdoelen buiten het bereik van de afdeling (röntgenologische drainage, perifere dotterprocedure, fysiotherapeutische behandeling et cetera), zoek deze dan ook zelf op. Zorg er in voorkomend geval altijd voor dat je collega's en de betreffende zaalarts van je andere werkzaamheden op de hoogte zijn.

Wat mag je van ons verwachten?

Je mag van ons verwachten dat we je tijdens het coschap voldoende kansen zullen bieden (binnen de bestaande mogelijkheden) om je leerdoelen te behalen. Bovendien zullen we je observeren, beoordelen en van feedback voorzien naar aanleiding van patiëntencontacten en uitgevoerde handelingen. Dit kan op de afdeling, polikliniek of op de operatiekamers zijn.

Elke vrijdagmiddag is er speciaal voor de coassistenten onderwijs, waarin uiteenlopende onderwerpen zullen worden besproken. Bovendien presenteer je tijdens je coschap snijdend één maal een SOEPEL tijdens dit onderwijs, op week 9 of 10 van je coschap.

Duur van het coschap

Het coschap Chirurgie vormt het grootste onderdeel van het cluster Snijdend en duurt in totaal 6 weken.

Diensten

In principe worden de avonddiensten gedaan tijdens één van de twee weken in het SEH-blok binnen het cluster. In de overige weken verwachten wij van je dat je nog 2 weekenddiensten (een zaterdag en een zondag) werkt. Deze diensten beginnen om 08.00 uur en zijn om 20.00 uur afgelopen. Tijdens deze diensten loop je mee met de arts-assistent Chirurgie en ben je zeer welkom op de OK als er spoedoperaties worden uitgevoerd. Na zondagsdienst compenseer je op maandagochtend en wordt je om 13.00 uur weer in het ziekenhuis verwacht.

Wat te doen bij afwezigheid?

In geval van afwezigheid stel je de clustercoördinator op de hoogte. Breng ook zelf je collega's van jouw afwezigheid op de hoogte.

Samenstelling maatschap

 • Aantal medisch specialisten: 16
 • Aantal aiossen: 16
 • Aantal aniossen: 2

Scroll naar boven


Coschap Anesthesiologie

onderdeel van cluster Snijdend

Clustercoördinator

Dr. R.J. (Robert-Jan) Schipper, chirurg

Contactpersoon coschap

E.A.J.G. (Eric) Koolen, anesthesioloog

Je eerste werkdag

Op je eerste dag (maandag) meld je je om 07.45 uur uur in de assistentenkamer of in de koffiekamer van de OK. Je wordt gekoppeld aan een van de arts-assistenten, die jou wegwijs maakt op je eerste werkdag. Vergeet niet om je even voor te stellen bij het secretariaat Anesthesiologie, dan weten ze dat je er bent. Vraag ook naar uitleg over het gebruik van de computerprogramma’s, zodat je zelf laboratoriumuitslagen en radiologische diagnostiek kunt opzoeken. Een aantal praktische zaken zoals het laten maken van een persoonlijke Catharina card, sleutel voor een locker en je kleding is al geregeld.

Programma/ rooster

We hebben een schema gemaakt zodat je in contact komt met alle aspecten van de anesthesiologie, maar ook met die van de deelspecialismen. De Intensive Care wordt buiten deze maand gehouden omdat hiervoor ruimte wordt ingepland tijdens het coschap Inwendige geneeskunde. Je kunt zowel met de arts-assistenten als met de anesthesiologen meekijken, maar bij voorkeur meedóen!

Werkdag Week 1 Week 2 Week 3 Week 4
maandag OK OK patiënten ontvangstruimte ('holding') OK
dinsdag poli pre-operatieve screening OK poli pijngeneeskunde OK
woensdag OK OK poli pijngeneeskunde OK
donderdag poli pre-operatieve screening OK Acute Pijn Service (APS)/verkoever verkoever OK
vrijdag OK OK verkoever OK

Wat verwachten wij van jou?

Wij verwachten van je dat je elke dag om 07.45 uur aanwezig bent. Gedurende de week zijn er verschillende besprekingen die je kan bijwonen:

 • Overdracht: dagelijks om 16.30 uur op vrijdag om 16.00 uur. Bespreking casus/publicatie.
 • ProbleemGestuurdOnderwijs (PGO): op woensdagmiddag . De exacte tijd is afhankelijk van de docent, hiervoor kun je 's morgens even bellen.
 • 'Heilig Uur': op donderdag van 12.30 - 13.30 uur. Dit is discipline overstijgend onderwijs.

Wij stellen jouw actieve deelname zeer op prijs. Probeer inzicht te krijgen in het normale peri-operatieve traject, maar ook van complicaties en behandeling daarvan. Omdat het operatieprogramma een dag van te voren bekend is, kun je al een indeling maken welke operaties je wilt bijwonen. Je kunt deze operaties dus ook voorbereiden. Niet alleen grote operaties zijn interessant, ook kleinere ingrepen helpen om je basiskennis van het anesthesiologische vak te vergroten. Denk daarom ook aan de kleine ingrepen (H2 is de dagbehandeling OK op OK 18) onder narcose!

Wat mag je van ons verwachten?

Een leerzaam coschap waarin je de belangrijkste facetten van de Anesthesiologie leert kennen.

Duur van het coschap

Het coschap Anesthesiologie duurt 4 weken.

Diensten

Er wordt niet van je verwacht dat je naast de weekend- en avonddiensten binnen het cluster Snijdend nog aanvullende diensten doet bij de Anesthesiologie. Wil je dit toch doen? Neem dan contact op met de stagebegeleider (de heer Koolen) en/of de dienstdoende anesthesioloog.

Wat te doen bij afwezigheid?

Afwezigheid altijd melden bij het secretariaat Anesthesiologie, bereikbaar via telefoonnummer 040 - 239 85 00. Vraag of het secretariaat jouw afwezigheid wil doorgeven aan de heer Koolen.

Samenstelling maatschap

 • Aantal medisch specialisten: 28
 • Aantal aiossen: 6
 • Aantal aniossen: 0

Wat je verder nog moet weten

De pre-operatieve spreekuren en de spreekuren van de pijnbestrijders vinden plaats op de polikliniek Anesthesiologie (route 371). Ook het secretariaat en de assistentenkamer van de anesthesiologen zijn daar gelokaliseerd. Iets voorbij de polikliniek begint het operatiekamercomplex. Voor je de operatiekamer mag betreden, dien je jezelf om te kleden in de voorgeschreven kleding. Alle sieraden (ook oorbellen en eventuele aangezichtspiercings) moeten worden verwijderd. Kleding en klompen zijn aanwezig voordat je de kleedkamers betreedt. Eenmaal aan het werk in het Catharina Ziekenhuis kun je alle protocollen gemakkelijk opzoeken in iDoc op intranet.

Scroll naar boven


Coschap Orthopedie

onderdeel van cluster Snijdend

Clustercoördinator

Dr. R.J. (Robert-Jan) Schipper, chirurg

Contactpersoon

M.C.H.W. (Thijn) Fuchs, orthopedisch chirurg

Je eerste werkdag

Je coschap start op maandagochtend om 07.45 uur. Vrijdagmiddag voorafgaand aan je coschap meld je je bij de polikliniek Orthopedie om de indeling in ontvangst te nemen en dit zo mogelijk met één van de aanwezige arts-assistenten door te nemen.

Programma/rooster

Het coschap Orthopedie maakt onderdeel uit van de stage Chirurgie en duurt 4 weken. Als coassistent word je rechtstreeks gesuperviseerd door de orthopeden, door de aniossen' (assistenten niet in opleiding tot specialist), VS of PA. Tijdens je stage word je op diverse terreinen ingezet::

 • Polikliniek
  Aanvankelijk woon je het spreekuur bij, later zie je zelf nieuwe patiënten. Deze patiënten worden vervolgens besproken met de orthopeed, waarna je samen met hem/haar deze patiënten ziet. Anamnese en bevindingen, alsook differentiaal diagnose (DD) en voorgestelde therapie worden in de polikliniekkaart genoteerd.
 • OK
  Je assisteert, voor zover dat mogelijk is, mee met de orthopeed. Hierbij dien je strikte steriliteitregels in acht te nemen.
 • Afdeling
  Af en toe loop je als coassistent mee met de visites op de afdeling. Er zijn speciale controlepoli’s waarvoor je als coassistent onder supervisie wordt ingezet. Je draagt nieuwe patiënten voor op de overdracht voorafgaand aan de operatiedag. Daarbij dien je ook te letten op contra-indicaties voor een eventuele operatie, zoals vieze wonden, blaasontstekingen en het gebruik van anticoagulatia.

De werkweek heeft een aantal bijeenkomsten/besprekingen waarbij je aanwezig moet zijn:

 • Dagelijks om 07.45 uur: ochtendoverdracht.
 • Dagelijks om 16.30 uur: overdracht- en patiëntenbespreking.
 • Op maandag om 17.30 uur Traumabespreking.
 • Donderdag om 17.00 uur: infectiebespreking.
 • 1x per 3 weken Rogo onderwijs.

Wat verwachten wij van jou?

We verwachten van jou een actieve, geïnteresseerde houding waarbij de patiënt centraal staat. Je dient bij alle onderwijsmomenten aanwezig te zijn om het maximale rendement voor jezelf te behalen. Tijdens overdrachten zijn alle vragen van jouw kant welkom. Dit wordt meegenomen in je beoordeling.

Wat mag je van ons verwachten?

Je hebt de mogelijkheid om alle facetten van de orthopedie mee te maken. Je bezoekt ruimschoots de afdeling, poli en operatie-afdeling. Er zijn 'korte lijnen' voor overleg, met de mogelijkheid tot het hebben van veel patiëntencontact onder supervisie. Er is voldoende gelegenheid om zowel theoretisch als praktisch op de problemen van het houdings- en bewegingsapparaat in te gaan.

Je wordt beoordeeld door de clustercoördinator, uiteraard in samenspraak met de coassistentbegeleiders van het specialisme Orthopedie (staf en arts-assistenten).Natuurlijk moet jouw coschap een veilige en plezierige tijd zijn, iets waarvoor wij ons in ieder geval zullen inzetten!

Duur van het coschap

Het coschap Orthopedie duurt 4 weken.

Diensten

Geen diensten. Wel heb je als coassistent altijd de mogelijkheid in bijvoorbeeld traumadiensten te participeren.

Wat te doen bij afwezigheid?

(Plotselinge) afwezigheid dient tijdig, indien mogelijk voor aanvang van je coschap, gemeld te worden aan het hoofd van de polikliniek én bij de orthopeed bij wie je op het betreffende dagdeel bent ingedeeld. Beiden zijn bereikbaar via het secretariaat van de polikliniek Orthopedie: 040 - 239 71 82.

Samenstelling maatschap

 • Aantal medisch specialisten: 7
 • Aantal aniossen: 2
 • Aantal Verpleegkundig Specialisten: 1
 • Aantal Physician Assistants: 1

Wat je verder nog moet weten

Wij kijken uit naar de komst van nieuwe collega's! Voel je vrij om alles te vragen en geef specifieke inhoudelijke wensen aan: vaak kunnen we daaraan tegemoet komen.

Scroll naar boven


Coschap Plastische chirurgie

onderdeel van cluster Snijdend

Clustercoördinator

Dr. R.J. (Robert-Jan) Schipper, chirurg

Contactpersoon

Drs. E.L.W.G. (Emiel) van Haren, plastisch chirurg of dr. M.M. (Maarten) Hoogbergen, plastisch chirurg

Je eerste werkdag

Graag op je eerste werkdag om 07.45 uur melden bij het secretariaat van de polikliniek Plastische chirurgie. Mocht het lukken, is het verstandig de vrijdag voor aanvang van de plastische stage al een keer langs te gaan bij de polikliniek Plastische chirurgie. De huidige coassistent kan je dan alvast een rondleiding geven.

Programma/ rooster

Werkdag Ochtend Middag Avond Overig
maandag OK spreekuur refereeravond 1x per maand gemeenschappelijk spreekuur
dinsdag spreekuur sluiten Mohs' defecten onderwijs  
woensdag OK OK    
donderdag Mamma- bespreking en KCI 'Heilig Uur' en om de week Obesitaspoli of OK    
vrijdag OK OK    

Daarnaast is er elke dag om 17.00 uur overdracht, met op dinsdag aansluitend een indicatiebespreking.

Er is geen ochtendoverdracht. Om 07.45 uur verzamelen alle arts-assistenten en semiartsen zich met de coassistent in de assistentenkamer om de visite te verdelen.

Wat verwachten wij van jou?

Dat je kennis neemt van de Plastische chirurgie (reconstructieve chirurgie, handchirurgie en cosmetische chirurgie) in het algemeen en van de voor het Catharina Ziekenhuis relevante speerpunten, te weten 'de drie M's':

 1. Mammachirurgie
 2. Mohs' reconstructie
 3. Morbide obesitas reconstructie

We verwachten ook dat je je voorbereidt op de geroosterde activiteiten, dat je participeert in de verschillende onderwijsactiviteiten en dat je een casus van een patiënt met een relevant reconstructief probleem schriftelijk uitwerkt.

Wat mag je van ons verwachten?

Wij, stafleden en assistenten, begeleiden je bij de geroosterde onderdelen, superviseren je tijdens het polispreekuur en operatiewerkzaamheden. Tijdens de stage is voldoende mogelijkheid om op de OK te hechten en een start van incisie te doen. De clustercoördinator voert een eindgesprek met je aan het einde van je coschap.

Duur van het coschap

Het coschap Plastische chirurgie duurt 4 weken.

Diensten

IJe draait geen avond-/nacht- of weekenddiensten..

Wat te doen bij afwezigheid?

Graag melden bij mevrouw Marieke Eevers-Derks, assistent afdelingshoofd of mevrouw Paula Nas, afdelingshoofd urologie/plastische chirurgie/dermatologie, bereikbaar via telefoonnummer 040 - 239 7123. Laat het ook aan de arts-assistent weten die er die dag is.

Samenstelling maatschap

 • Aantal medisch specialisten: 5
 • Aantal aiossen: 4
 • Aantal aniossen: 1

Wat je verder nog moet weten

Relevante vakliteratuur is op de assistentenkamer of ter inzage bij de polikliniek beschikbaar. Het Compendium geneeskunde bevat een goed hoofdstuk over plastische chirurgie waar alle relevante informatie voor de stage in staat (Compendium Geneeskunde 2.0 Deel 4 Hoofdstuk 26, op de poli aanwezig)..

Scroll naar boven


Coschap Spoedeisende Hulp

onderdeel van cluster Snijdend

In de vijfde en zesde week van het coschap Chirurgie sta je op de Spoedeisende Hulp. Zorg ervoor dat één van je collega's je in de week voordat je coschap begint een rondleiding heeft gegeven op de SEH.

Clustercoördinator

Drs. R.A. (Robert) Matthijsen, chirurg

Contactpersoon

Mevrouw M. (Martine) Arts, SEH-arts

Je eerste werkdag

De dagdienst begint dagelijks om 08.00 uur met de fotobespreking (afdeling Radiologie), aansluitend is de overdracht van de SEH-artsen. Hier worden patiënten van de dag ervoor besproken. Wij waarderen een actieve houding van de coassistent, in onze kleinschalige leeromgeving. Na de overdracht is het tijd om patiënten te gaan zien. Je sluit de dag af met de overdracht van Chirurgie om 17.00 uur.

Programma/ rooster

De ene week heb je dagdienst, de andere week avonddienst. Als er 2 coassistenten gelijktijdig met de SEH-stage beginnen, spreek je onderling af wie waarmee begint. Op dinsdagochtend is er van 09.00 uur tot 12.30 uur onderwijs voor A(N)IOS' SEH. Als coassistent ben je hier uiteraard ook van harte welkom.

Wat verwachten wij van jou?

Uiteraard verricht je een aantal therapeutische handelingen onder toezicht van de dienstdoende arts (bijvoorbeeld wondtoilet, wondhechting en incideren abcessen). Het verwijderen of aanleggen van verbanden gebeurt onder toezicht van een SEH-verpleegkundige.

Wat mag je van ons verwachten?

Wij waarderen een actieve houding van de coassistent en bieden je een veilige, kleinschalige leeromgeving. Er zijn handelingen waarvan wij vinden dat het beter is dat coassistenten deze niet uitvoeren zoals hechtingen in het gelaat of het hechten van kinderen. Ook gynaecologisch onderzoek wordt niet verricht door de coassistent. Een rectaal toucher wordt alleen gedaan na overleg met de dienstdoende arts. In verband met de juridische aansprakelijkheid heb je over iedere patiënt ruggespraak met de superviserende arts-assistent.

De bedoeling is dat je als coassistent patiënten van de disciplines Chirurgie, Orthopedie, Urologie, KNO, Plastische chirurgie, Mondheelkunde en Oogheelkunde ziet. Daarnaast word je betrokken bij de opvang van ernstig zieke patiënten en reanimaties. In principe zie je de patiënt eerst zelf en overleg je daarna met één van de artsen. Dit betekent dat je vrij zelfstandig te werk kunt gaan, maak hier gebruik van! Bedenk voordat je overlegt welke diagnostiek of beleid je zou willen inzetten voor jouw patiënt. Alle patiënten worden overlegd met de arts-assistent SEH of met de SEH-arts alvorens er diagnostiek of beleid wordt ingezet.

Zijn er geen directe werkzaamheden in de patiëntenzorg, dan kun je in de computerruimte op de Spoedeisende Hulp literatuur doornemen of oefenen in hechttechnieken. Indien nodig kan de dienstdoende arts een beroep op je doen voor activiteiten buiten de Spoedeisende Hulp.

Duur van het coschap

Het coschap Spoedeisende Hulp duurt 2 weken.

Diensten

De avonddienst begint om 13.00 uur en eindigt om 22.00 uur. Je kunt je dan melden bij de dienstdoende SEH-arts, deze zal aangeven welke patiënt je kunt gaan zien. Zorg ervoor dat je rond 16.45 - 17.00 uur gaat eten.

Wat te doen bij afwezigheid?

Als je afwezig bent dien je dit altijd te melden bij het secretariaat Chirurgie via telefoonnummer 040 - 239 7155 én te vragen om dit door te geven aan de dienstdoende SEH-arts/A(N)IOS SEH.

Samenstelling maatschap

 • Aantal medisch specialisten: 6
 • Aantal aios: 6
 • Aantal anios: 4

Wat je verder nog moet weten

Jaarlijks worden er ongeveer 35.000 patiënten behandeld op de SEH van het Catharina Ziekenhuis. Onze SEH is in 2010 volledig gerenoveerd en beschikt nu over 16 multifunctionele kamers, 2 shockrooms, een CT en 2 röntgenkamers. Buiten kantoortijden vormt de SEH samen met de centrale huisartsenpost de Spoedpost. Op de SEH worden dan alleen zelfverwijzers gezien, indien deze via de triage direct naar de SEH gaan.

Op de SEH werken verpleegkundigen, dokterassistenten, secretaresses, SEH-artsen, andere specialisten, aios en anios van verschillende specialismen nauw samen om de opvang van een acute patiënt zo goed mogelijk te waarborgen.

Scroll naar boven


Coschap Urologie

onderdeel van cluster Snijdend

Clustercoördinator

De. R.J. (Robert-Jan) Schipper, chirurg

Contactpersoon

drs. R. (Raoul) Richardson, uroloog.

Je eerste werkdag

Je meldt je om 07.45 uur bij de overdrachtsruimte Urologie, op de eerste verdieping van gebouw A van het Catharina Ziekenhuis. Het verdient aanbeveling de vrijdag voor je eerste werkdag langs te komen om je weekschema en het activiteitenformulier op te halen bij de poli Urologie.

Programma/rooster

Dit is een voorbeeld van een weekschema:

werkdag ochtend middag
maandag afdeling/SEH vasectomieën op de Kleine Chirurgische Ingrepen (KCI)
dinsdag afdeling/SEH OK
woensdag afdeling/SEH UBC
donderdag afdeling/SEH OK
vrijdag afdeling/SEH onderwijspoli

Wat verwachten wij van jou?

Tijdens de stage Urologie maak je kennis met alle aspecten van de urologie: de kliniek, de polikliniek, de operatiekamer en de functieafdeling. Lees meer over waar je de locatie van de polikliniek vindt. De klinische patiënten liggen op de verpleegafdeling Urologie.
De poliklinische onderzoeks- en behandelactiviteiten vinden plaats in het Urologisch Behandelcentrum (UBC). Op de polikliniek draag je een doktersjas voorzien van instrumentarium en ben je verzorgd gekleed. Op het UBC kun je een witte broek aantrekken, naast het dragen van een witte jas.

Wat mag je van ons verwachten?

Besprekingen

Dag Tijd Soort bespreking Locatie
2e maandag van de maand 12.30 - 13.30 uur Seksuologiebespreking Bespreekruimte Urologie
4e maandag van de maand 12.30 - 13.30 uur Uro-gynaecologiebespreking Bespreekruimte Urologie
Elke maandagmiddag vanaf 16.30 uur Oncologiebespreking Vergaderkamer 3, afdeling Radiotherapie
Dinsdag, alternerend om de 2 weken 08.30 - 09.15 uur Multidisciplinair overleg bekkenbodemafwijkingen/urodynamica Bespreekruimte Urologie
2e dinsdag van de maand 17.15 - 18.00 uur Nefrologiebespreking Bespreekruimte Urologie
Elke 2e en 4e woensdag 17.15 - 18.00 uur Röntgenbespreking Bespreekruimte Radiologie
Elke donderdag 17.00 uur Onderwijsprogramma assistenten Urologie  
Elke vrijdag 17.30 - 18.00 uur Calamiteitenbespreking  

Onderwijs

Dag Tijd Soort onderwijs Locatie
Elke woensdag 17.00 - 18.00 uur Disciplineoverstijgend onderwijs voor coassistenten Auditorium
Elke donderdag 12.30 - 13.30 uur Disciplineoverstijgend onderwijs 'Heilig Uur' Wintertuin of Auditorium

Beoordeling

In de laatste week van het coschap of de week hierna (tijdens de SEH-stage) word je beoordeeld door drs. Richardson middels het 360 graden feedback formulier in Epass. De beoordeling is gebaseerd op de mening van de stafleden en de arts-assistenten met wie je contact hebt gehad tijdens je polikliniekstage. Zorg er tijdig voor dat je om beoordelingsmomenten vraagt aan de stafleden en de arts-assistenten (dit mogen verschillende collega’s zijn). Kondig het beoordelingsmoment altijd aan voorafgaand aan een handeling of ander te beoordelen moment, zodat er op juiste wijze beoordeeld kan worden. Omschrijf de te beoordelen casus in Epass. Herinner het staflid of de arts-assistent tijdig (binnen 5 dagen) wanneer de beoordeling nog niet is ingevuld.

Duur van het coschap

Het coschap Urologie duurt 4 weken.

Diensten

Je hoeft geen aparte diensten te doen. Voor de avond- en nachtdiensten verwijzen we naar de afspraken bij het coschap Chirurgie.

Wat te doen bij afwezigheid?

Bij afwezigheid door ziekte of andere activiteiten dien je dit te melden bij het secretariaat Urologie, telefoonnummer 040-2397040

Samenstelling maatschap

 • Aantal medisch specialisten: 5
 • Aantal aiossen: 4
 • Aantal aniossen: 4

Wat je verder nog moet weten

Het weekschema geeft een overzicht waar welke activiteiten plaatsvinden. Er bestaat geen strikt programma van te volgen activiteiten. Wel moet je ervoor zorgen dat je de lijst met activiteiten die je bij aanvang krijgt uitgereikt, zoveel mogelijk uitvoert. Als je naar verhouding een gelijk aantal dagdelen activiteiten op de polikliniek, diagnostiek en operatiekamer volgt, word je zeker voldoende in de gelegenheid gesteld om aan deze eisen te voldoen.

Moeder & Kind

Coschap Gynaecologie

onderdeel van cluster Moeder & Kind

Clustercoördinator en contactpersoon

dr. R.H.M. (Ralph) Hermans, gynaecoloog

Je eerste werkdag

Graag melden tussen 07.45 en 07.55 uur aan de balie van de poli Gynaecologie, zodat je op tijd bent voor de overdracht. Deze begint om 08.00 uur. Vraag naar mevrouw I. (Ingrid) de Heus (secretariaat gynaecologie). Indien zij niet aanwezig is, vraag dan naar de overdrachtsruimte. Aan het einde van de overdracht is er gelegenheid je even voor te stellen. Dr. Hermans is maandagochtend afwezig. Je collega coassistenten zullen je rondleiden en uitleg geven. Neem de co-klapper door en laat een foto maken door Ingrid de Heus (kantoor 4, of mail bij afwezigheid Ingrid een foto van jezelf naar ingrid.vd.linde@catharinaziekenhuis.nl).

Programma/rooster

Iedere dag begint en eindigt met een overdracht. De ochtendoverdracht vindt plaats om 08.00 uur en de avondoverdracht om 16.45 uur. Locatie is voor beide de overdrachtsruimte op de poli Gynaecologie. Per week verandert je programma. De werkplekken zijn dan als volgt: verloskamer/kraamafdeling, polikliniek, OK, polikliniek. In de eerste vier weken van het coschap Moeder en kind wordt daarnaast een CAT van je verwacht. Voor het inplannen van je CAT dien je een mail te sturen naar de arts assistente die het onderwijsrooster maakt.

 • Polikliniek
  Ieder dagdeel zijn er verschillende spreekuren: verloskunde, gynaecologie, oncologie, fertiliteit, echoscopie. Nieuwe patiënten kunnen worden gezien door de co-assistent na overleg met betreffende supervisor.
 • Verloskamers (VK)/kraamafdeling
  Op deze afdeling werk je samen met verloskundigen, verpleegkundigen en arts-assistenten. Na de overdracht wordt visite gelopen bij zwangere vrouwen en vrouwen die bevallen zijn. Daarnaast vinden er bevallingen plaats. Ook doe je samen met de arts-assistent ad hoc consulten op de spoedeisende hulp en op de verloskamer.
 • Operatiekamers (OK)
  Er is meestal dagelijks een OK programma op OK 9. Op de OK is meestal ook een arts-assistent aanwezig, waardoor je niet altijd kunt assisteren. Vaak kun je net zoveel leren als je meekijkt.

Wat verwachten wij van jou?

We verwachten van jou een professionele en enthousiaste werkhouding tijdens dit coschap met daarnaast het verzorgen van:

 • OK-indicatiebespreking
  Iedere donderdag is er een OK indicatie bespreking om 16:30 in de overdrachtsruimte. Hiervoor bereid de coassistent die in zijn 2e week op de gynaecologie zit voor elke dag van de opvolgende week van één patiënt de OK-indicatiebespreking voor. Deze voorbereidingen worden minimaal een dag voor de OK-indicatiebespreking met de arts-assistent voorbesproken die op deze operatie aanwezig zal zijn. Kijk hiervoor in het rooster wie van de assistenten die dag op de OK zal staan.
 • PICO
  Iedere coassistent moet tijdens zijn eerste 4 weken coschap Moeder & Kind een PICO houden. Het onderwerp van de PICO overleg je (en bespreek je voor) met één van de arts assistenten. De dag en het tijdstip waarop de PICO gehouden wordt, is in overleg met de arts-assistent die het onderwijsrooster maakt.

Wat mag je van ons verwachten?

 • Goede begeleiding.
 • Voldoende leermomenten.
 • Onderwijs: iedere woensdagochtend geeft een arts-assistent gynaecologie onderwijs aan alle coassistenten van 11.30-12.30 uur.
 • Beoordeling: Je krijgt één van de gynaecologen als begeleider, welke door Ingrid wordt toegewezen. Zij zal ook je introductiegesprek en eindgesprek inplannen. Deze afspraken krijg je in de week voor aanvang op de poli Gynaecologie gemaild. Indien een afspraak voor jou niet uitkomt, dien je deze zelf te verzetten met je begeleid(st)er. Zorg voor voldoende beoordelingen in E-pass.

Duur van het coschap

Het coschap Gynaecologie en Kindergeneeskunde duurt in totaal 10 weken: 1 voorweek op de universiteit, 4 weken kliniek, 1 tussenweek op de universiteit, 3,5 week kliniek en dan nog toetsen op de universiteit.

Wat te doen bij afwezigheid?

Er is een 100% aanwezigheidsplicht. Als je afwezig bent in verband met ziekte dien je jezelf voor 08.00 uur telefonisch én per e-mail af te melden bij het secretariaat Gynaecologie: 040 - 239 9335 en infogyn@catharinaziekenhuis.nl. De clustercoördinator bepaalt na overleg met jou of de afwezigheid gecompenseerd moet worden.

Samenstelling maatschap

 • Aantal medisch specialisten: 13
 • Aantal aios: 9
 • Aantal anios: 3
 • Aantal verloskundigen: 12
 • Aantal fertiliteitsartsen: 3
 • Aantal echoscopisten: 3

Scroll naar boven


Coschap Kindergeneeskunde

onderdeel van cluster Moeder & Kind

Clustercoördinator

Prof. dr. Dick Schoot, gynaecoloog

Contactpersonen

Mevrouw drs. M. (Marianne) Eijkemans en drs. T. (Tom) Hendriks, kinderartsen

Je eerste werkdag

Op je eerste dag meld je je om 08.15 uur bij de overdracht in de Eindhovenzaal (route 106). Voorafgaand kun je naar de assistentenkamer op 11 Oost komen voor een eerste welkom. Daar hangt ook het rooster, zodat je weet waar je ingedeeld staat. Je collega coassistenten zullen je rondleiden en uitleg geven. Op maandag of dinsdag heb je een introductiegesprek met je werkplekbegeleider (Marianne Eijkemans of Tom Hendriks). Hierin zullen we je leerdoelen, wensen en aandachtspunten bespreken.

Programma/rooster

Op maandag en dinsdag start je om 08.15u met de overdracht (zie hierboven). Op woensdag, donderdag en vrijdag begint de dag om 08.00 uur met onderwijs en aansluitend om 08.30 uur de overdracht. Om 17.00 uur vindt de avondoverdracht plaats, behalve op dinsdag. Op die dag wordt van 16.45-17.00 uur overgedragen in de overdrachtsruimte op de polikliniek Kindergeneeskunde, voorafgaand aan het wekelijks onderwijs ("Heilig uur"). Werkplekken voor de coassistenten bevinden zich op de polikliniek en in de arts-assistentenkamer.

Op het bord in de assistentenkamer en in de computer vindt je het rooster waarin wordt vermeld waar je ingedeeld staat:

 • Neonatologie
  Je werkt op de couveuseafdeling (medium care en high care zorg voor pasgeborenen tot 3 maanden) en de kraamafdeling (bekijk de locaties). Je werkt samen met de arts-assistent en superviserend kinderarts en volgt een aantal (meestal 2-3) eigen patiënten, onder supervisie van de arts-assistent. Je bent betrokken bij lichamelijk onderzoek, visite met verpleegkundigen, oudergesprekken, overleg et cetera. Ook de opvang van de pasgeborenen, inclusief sectio, komt aan bod.
 • Grote kinderen
  Je werkt op de afdeling 'grote kinderen': kinderen vanaf 1 maand tot 18 jaar. Je werkt hier samen met een arts-assistent en superviserend kinderarts. Je volgt een aantal (meestal 2-3) eigen patiënten onder supervisie van de arts-assistent. Je bent betrokken bij lichamelijk onderzoek, visite met verpleegkundigen, oudergesprekken, overleg et cetera. Je kunt meegaan met aanvullende onderzoeken en eventuele ingrepen.
 • Polikliniek/SEH
  Je ziet nieuwe patiënten onder supervisie van de kinderarts. Bekijk het polikliniek spreekuur via het Electronisch Patiënten Dossier en bereid het voor. Je hebt de mogelijkheid om patiënten terug te zien in overleg met de superviserend kinderarts. Je kunt patiënten volgen die zijn opgenomen op de afdeling vanaf de poli of SEH, meegaan met aanvullende onderzoeken of overleggen van eigen patiënten en op zoek gaan naar andere leermomenten/onderwijsmomenten. Meld jezelf altijd ’s ochtends bij de arts-assistent en stel je actief op.
 • Avonddienst
  Je werkt samen met de dienstdoende arts-assistent op de afdelingen, SEH en verloskamers. Hier zijn veel mogelijkheden om zelf patiënten te zien onder supervisie. Daarnaast doe je 1 weekenddienst (zaterdag of zondag), dit kun je met collega coassistenten indelen.

Naast deze vaste indeling zijn er meer dan genoeg mogelijkheden om te leren. Op de computer vind je een "ideeënboek" waarin staat wat je verder nog kunt doen. Denk hierbij onder andere aan meelopen met pedagogisch hulpverleners, de astma/allergieverpleegkundige, extra poliklinieken et cetera.

Wat verwachten wij van jou?

Van jou verwachten we dat je actief (en) betrokken bent bij de kinderen die je ziet, actief aan de visite meedoet, inbreng hebt in besprekingen en in de loop van je coschap ook verantwoordelijk bent voor een aantal eigen patiënten op de afdelingen. We vinden het leuk als je een actieve inbreng hebt in de overlegmomenten. Natuurlijk is er voldoende supervisie en kun je terugvallen op supervisie van arts-assistenten en kinderartsen. Maak daar ook gebruik van en geef je eigen grenzen aan. In de 4e week verwachten we dat je een CAT geeft, die je goed voorbereid hebt en hebt voorbesproken met een arts-assistent of kinderarts.

Wat mag je van ons verwachten?

 • Aan het begin van je coschap heb je een introductiegesprek met je werkplekbegeleider. Aan het einde van week 2 heb je een tussenevaluatie en aan het eind een eindevaluatie.
 • Een zeer goed leerklimaat, met aandacht voor het individu.
 • Onderwijsmomenten:
  • maandag van 16.45-17.00 uur: perinatologie
  • dinsdag van 11.00-12.00 uur: grote visite
  • dinsdag/woensdag 1x/2 weken van 15.30-16.15 uur: coassistentenonderwijs
  • dinsdag van 17.00-18.00 uur: Heilig Uur
  • woensdag, donderdag en vrijdag van 08.00-8.30 uur: ochtendonderwijs
  • dinsdag/woensdag van 15.00-15.45 uur: scenario onderwijs
  • donderdag van 12.30-13.30 uur: Heilig Uur (ziekenhuisbreed)
  • vrijdag van 11.30-12.00 uur: apotheek
  • vrijdag 1x/2 weken van 12.30-13.30 uur: kinderradiologiebespreking.
 • Beoordeling: je introductie-, tussen- en eindgesprek voer je met Marianne Eijkemans of Tom Hendriks. Je bent zelf verantwoordelijk voor het plannen van deze gesprekken. Geef hen toegang tot je E-pass en zorg voor voldoende beoordelingen in E-pass.

Duur van het coschap

Het coschap moeder & kind duurt in totaal 10 weken: 1 voorweek op de universiteit, 4 weken kliniek, 1 tussenweek op de universiteit, 3,5 week kliniek en laatste 2 dagen afsluiting op de universiteit.

Wat te doen bij afwezigheid?

Als je onverwacht afwezig bent, meld jezelf dan telefonisch af bij Marianne Eijkemans of Tom Hendriks via telefoonnummer 040-239 9200. Daarnaast overleg je met je mede coassistenten wie jouw taken overneemt.

Samenstelling maatschap

 • Aantal medisch specialisten: 9
 • Aantal aios: 3
 • Aantal anios: 6

Neurowetenschappen

Coschap KNO

onderdeel van cluster Neurowetenschappen

Clustercoördinator

A.J. (Ad) Vermeij, neuroloog

Contactpersoon

Dr. F.C.P.M. (Frank) Adriaansen, KNO-arts

Je eerste werkdag

Je eerste werkdag is woensdag na de introductie in Maastricht. Graag om 09.00 uur melden bij het secretariaat KNO (de ruimte rechts achter de balie) bij mevrouw M. (Marloes) Rutten-Strijbosch.

Programma/rooster

De nadruk bij het coschap ligt op werkzaamheden op de polikliniek. Daarnaast is het van belang om op de OK een goede indruk te krijgen van de meest voorkomende chirurgische behandelingen op KNO-gebied. Er is geen vast werkschema voor de coassistent; naar eigen interesse kan polikliniek gedaan worden of OK. Daarnaast is het nuttig om een dagdeel audiometrie te volgen en een dagdeel electronystagmografie. Ook kan gedurende een dagdeel een van de logopediste bij haar werkzaamheden gevolgd worden.

Wat verwachten wij van jou?

Na dit coschap ben je in staat om door middel van anamnese en KNO-onderzoek richting te geven aan een KNO-probleem. Je moet blijk kunnen geven van kennis over de differentiaaldiagnostiek en een voorstel kunnen doen over verder onderzoek of behandeling.

Wat mag je van ons verwachten?

Wij introduceren je in het specialisme KNO-heelkunde met uitleg van de pathofysiologie van het KNO-gebied, het verrichten van het KNO-onderzoek, het opstellen van de differentiaaldiagnose en uitleg over de achtergrond van verschillende behandelmethoden.

Duur van het coschap

Het coschap KNO duurt 4 weken.

Diensten

Je hebt geen avond- of nachtdienst.

Wat te doen bij afwezigheid?

Afwezigheid meld je voor 08.00 uur bij het secretariaat KNO-heelkunde via telefoonnummer 040 - 239 71 32.

Samenstelling maatschap

 • Aantal medisch specialisten: 3
 • Aantal aios: 1
 • Aantal anios: 0

Wat je verder nog moet weten

Het examen aan het einde van je coschap wordt afgenomen tijdens de polikliniek. Je ziet gedurende een dagdeel de nieuwe patiënten en moet blijk geven van kennis over de differentiaaldiagnostiek en een voorstel kunnen doen over verder onderzoek of behandeling.

Scroll naar boven


Coschap Neurologie

onderdeel van cluster Neurowetenschappen

Clustercoördinator/contactpersoon

A.J. (Ad) Vermeij, neuroloog

Je eerste werkdag

De eerste maandag van het coschap neurologie wordt je verwacht in Maastricht. Op dinsdag start je in het Catharina Ziekenhuis. Je meldt je dan om 08.00 uur bij het secretariaat Neurologie. Je kunt vragen naar mevrouw H. Coolen-Klerkx of mevrouw M. de Ruijter-Oostendorp.

Programma/rooster

De eerste 2 weken ben je ingedeeld op de verpleegafdeling Neurologie, waar je samen met de assistent en de neuroloog zorg draagt voor de opgenomen patiënten. De volgende 4 weken werk je op de polikliniek. Daar zie je zelfstandig patiënten, die je nadien bespreekt en ook gezamenlijk ziet met de neuroloog. Tijdens de polikliniekstage is er tijd om samen met een arts assistent mee te gaan naar de Spoedeisende Hulp en naar consulten. Ook is er de mogelijkheid om (gespecialiseerde) poli’s van de neurologen mee te lopen.

Wat verwachten wij van jou?

 • Een actieve werkhouding en eigen initiatief zijn onontbeerlijk voor een leerzaam coschap.
 • Neurologie is een boeiend vak, maar kan pas echt tot leven komen mits je een gedegen kennis van de Neuroanatomie bezit. We verwachten hiervan een basiskennis, die in het begin van het coschap nog verder verdiept dient te worden.
 • De tijd op de afdeling is ideaal om het neurologisch onderzoek goed onder de knie te krijgen. Patiënten die opgenomen zijn, vinden het vrijwel altijd goed om nogmaals door een coassistent te worden onderzocht.
 • Eenmaal in het bezit van neuroanatomische kennis en vaardigheid in het neurologisch onderzoek, kan verder worden ingegaan op de meest gangbare ziektebeelden, zoals CVA, M. Parkinson, MS, (poly)neuropathie, infecties van het zenuwstelsel, tumoren van het zenuwstelsel.
 • We verwachten dat je op de afdeling klinische neurofysiologie elektro-encefalografie- (EEG), elektromyogram- (EMG) en duplex-onderzoek (combinatie van echografie en doppler) bijwoont.
 • Tijdens je coschap houd je één keer een voordracht over een neurologisch ziektebeeld.
 • Tijdens je coschap maak je één keer een huisartsenbrief over een casus die je hebt gezien.

Wat mag je van ons verwachten?

 • Aab het begin van je coschap heb je een introductiegesprek met de clustercoördinator.
 • Dagelijks starten we de dag met een radiologiebespreking.
 • Maandag van 12.30 - 13.30 uur is er casus-bespreking.
 • Maandag van 17.00 - 18.00 uur is er onderwijs voor de coassistenten, afwisselend gegeven door een van de neurologen.
 • Dinsdag van 12.45 - 13.30 uur is er een boekbespreking voor de assistenten en coassistenten.
 • Donderdag van 12.30 - 13.30 uur vindt het Heilig Uur plaats.
 • Eens in de 3 maanden is er op dinsdagavond een Neuropathologie bespreking, waarbij onder leiding van een neuropatholoog uit het Radboud UMC macroscopische hersenobducties plaatsvinden.
 • Aan het einde van je coschap is er een eindevaluatie met de clustercoördinator.

Duur van het coschap

Het coschap Neurologie duurt 6 weken.

Diensten

Tijdens dit coschap doe je één keer een dienst op zaterdag of zondag. Je wordt dan om 09.00 uur verwacht op de verpleegafdeling Neurologie. De dienst loopt tot 18.00 uur.

Wat te doen bij afwezigheid?

Afwezigheid graag vóór 09.00 uur melden bij mevrouw H. Coolen-Klerkx of mevrouw M. de Ruijter-Oostendorp, bereikbaar via telefoonnummer 040 - 239 9400.

Samenstelling maatschap

 • Aantal medisch specialisten: 9
 • Aantal aios: 1
 • Aantal anios: 3

Wat je verder nog moet weten

Als je wilt, is er de mogelijkheid om tijdens je coschapeen neurochirurgische operatie bij te wonen. Dit dien je zelf te bespreken met de neurochirurg. De planning moet ook in overleg zijn met je collega-coassistenten. Er moeten namelijk voldoende coassistenen aanwezig zijn op de polikliniek met het oog op de ingeplande patiënten tijdens het spreekuur.

Scroll naar boven


Coschap Oogheelkunde

onderdeel van cluster Neurowetenschappen

Clustercoördinator

A.J. (Ad) Vermeij, neuroloog

Contactpersoon

Mevrouw drs. D.J. (Dymph) van der Werf, oogarts

Je eerste werkdag

Je eerste werkdag start om 08:00 uur. Op deze meld je je bij het secretariaat op de polikliniek Oogheelkunde. Daar ontvang je een programma en rooster.

Programma/rooster

Het coschap duurt 4 weken. De eerste 2 dagen is er een inleiding in de oogheelkunde en SkillsLab-training in het MUMC+. In week 2 t/m 4 is vrijdag de zogenaamde terugkomdag in het MUMC+.

Wat verwachten wij van jou?

In Eindhoven verrricht je drie praktijkbeoordelingen aan de hand van patiënten die door jou gezien zijn.
Wij verwachten een actieve, zelfstandige werkhouding. Tijdens de stage is er meer dan voldoende ruimte om zelfstandig patiënten te onderzoeken. Een deel van de stage kun je zelf indelen aan de hand van de algemene werkschema's, hierin verwachten wij een verantwoordelijke professionele houding. Wij stellen het op prijs wanneer je voor het coschap kennis neemt van de benodigde literatuur.

Wat mag je van ons verwachten?

Tijdens deze stage maak je kennis met de volgende facetten van het vak oogheelkunde: polikliniek, orthoptie en oogheelkundige operaties in de volle breedte van het vak.

Duur van het coschap

Het coschap Oogheelkunde duurt 4 weken.

Diensten

Niet van toepassing.

Wat te doen bij afwezigheid?

Je meldt je af bij drs. A.W. van Tol via het secretariaat: 040 - 239 72 00.

Samenstelling maatschap

 • Aantal medisch specialisten: 7
 • Aantal aios: 1
 • Aantal anios: 0

Wat je verder nog moet weten

Aanbevolen literatuur:

 • Zakboek oogheelkunde, Jares.
 • Jack J. Kanski, Clinical Ophthalnology, A systematic approach.
 • Praktische Oogheelkunde, Stilma & Voorn.

Scroll naar boven


Coschap Psychiatrie

onderdeel van cluster Neurowetenschappen

Clustercoördinator

Drs. M.J.W.T. (Mark) Scherders, psychiater

Je eerste werkdag

Gelieve je om 08.30 uur te melden aan de balie in gebouw M (Psychiatrie) op de eerste etage. Dit is het gebouw tegenover de parkeergarage, gebruik vanaf de parkeergarage de tweede draaideur om het gebouw binnen te komen.

Programma/rooster

 • Dagelijks is er een overdracht om 08.45 en om 16.45 uur.
 • Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag om 08.30 uur wordt elektroconvulsietherapie (E.C.T.) toegepast.
 • Dinsdag om 10.15 uur is er een multidisciplinaire behandelplanbespreking over klinische patiënten.
 • Over poliklinische patiënten op donderdag van 10.15 tot 11.45 uur.
 • Je vergezelt een van de stafleden bij het overleg in het pijnteam, op de geheugenpoli en in een revalidatiecentrum.
 • Wekelijks is er een onderwijspoli.
 • Ook vindt wekelijks supervisie, onderwijs en feedback plaats in groepsverband.
 • Verder ben je uiteraard betrokken bij de dagelijkse afdelingsactiviteiten, in overleg met een aios.

Wat verwachten wij van jou?

Bij aanvang van het coassistentschap dien je te beschikken over globale kennis van nosologie en etiologie van de belangrijkste psychiatrische ziektebeelden:

 • pervasieve en aandachtstekortstoornissen
 • delier en dementie
 • aan middelen gebonden stoornissen
 • psychotische stoornissen
 • stemmingsstoornissen
 • angststoornissen
 • somatoforme stoornissen
 • aanpassingsstoornissen
 • persoonlijkheidsstoornissen.

Aan het einde van het coschap dient deze kennis verbreed en verdiept te zijn. Daarnaast moet je over de vaardigheid beschikken om deze kennis toe te passen op informatie die je hebt verworven door een psychiatrische anamnese af te nemen en onderzoek te doen. De op die wijze toegepaste kennis dient te kunnen worden vertaald in een differentiële diagnose. Tenslotte moet je in staat zijn globaal een onderzoeks- en behandelplan op te stellen. Voor dat laatste is basiskennis vereist van farmaco- en psychotherapeutische mogelijkheden.

Wat mag je van ons verwachten?

Bij aanvang van het coschap ontvang je een uitgebreide en gedetailleerde instructie op papier.
Wekelijks vindt in groepsverband met alle aanwezige co’s en de eventuele semi-arts supervisie en onderwijs door de stagecoördinator/een aios plaats over de patiënten die recent met hem/haar zijn onderzocht. Dit gebeurt aan de hand van de intakerapportage, waarvan voor dat doel elke deelnemer een exemplaar krijgt. Bij die gelegenheid worden dan ook theoretische vragen gesteld over de vereiste kennisgebieden. Na afloop van deze supervisie verwerk je het besprokene in het dossier, waarna de begeleider op basis hiervan een brief aan de verwijzer genereert.

Duur van het coschap

Het coschap psychiatrie duurt 6 weken.

Diensten

Geen.

Wat te doen bij afwezigheid?

(Plotselinge) afwezigheid graag vóór 08.45 uur melden bij het secretariaat, bereikbaar via telefoonnummer 040 - 239 90 00 én tussen 09.15 en 09.30 uur bij de stagecoördinator (bereikbaar via hetzelfde telefoonnummer).

Samenstelling maatschap

 • Aantal medisch specialisten: 6, te weten 4 psychiaters en 2 klinisch-psychologen/psychotherapeuten
 • Aantal aios: 4
 • Aantal anios: geen.

Wat je verder nog moet weten

Zelfwerkzaamheid en eigen initiatief zijn onmisbaar voor een vruchtbare stage. In overleg bestaat de mogelijkheid aanwezig te zijn bij het verrichten van een intake door de psychiaters en de poliklinisch werkzame aios, én de mogelijkheid om betrokken te zijn bij het verrichten van intercollegiale consulten op de niet-psychiatrische afdelingen en de Spoedpost van het ziekenhuis door psychiater of aios.