Ontwikkeltraject

Communicatie, leiderschap en samenwerking

De service-eenheid Onderwijs & Onderzoek biedt niet alleen cursussen en trainingen aan over (medisch) inhoudelijke onderwerpen. Wij kunnen ook ondersteuning bieden bij vraagstukken over de wijze waarop het werk wordt georganiseerd, er wordt samengewerkt en hoe (hierover) wordt gecommuniceerd. Daarom bieden wij specifieke ontwikkeltrajecten aan in de vorm van maatwerk in het trainen, coachen én begeleiden van medewerkers en management op het gebied van communicatie, leiderschap en samenwerking.

Voor wie

Verpleegkundigen, artsen, A(N)IOS', management en andere zorgprofessionals.

Werkwijze

Het leveren van goede zorg is ook afhankelijk van de wijze waarop wij ons werk organiseren, daarover communiceren en hoe we met elkaar samenwerken.In dit maatwerktraject trainen, coachen, adviseren, faciliteren wij, al dan niet gecombineerd in de vorm van trajectbegeleiding. Verder:

 • brengen wij de ontwikkelvraag in kaart
 • stellen wij het gewenste eindresultaat vast
 • ontwerpen wij een plan van aanpak
 • vertalen wij dat naar een programma dat werkt
 • bepalen wij wie het programma gaat uitvoeren
 • evalueren wij het resultaat
 • geven wij antwoord op de vraag 'Hoe verder?'

De service-eenheid Onderwijs & Onderzoek heeft deskundigheid op het gebied van:

 • adviesvaardigheid
 • klantgericht werken
 • werkbegeleiding
 • teamontwikkeling
 • persoonlijke effectiviteit
 • coaching vaardigheden
 • gespreksvoering (o.a bij emotioneel beladen onderwerpen)

Vragen van klanten

 • Hoe creëer ik een werksituatie waarin mensen elkaar aan durven spreken?
 • Iedereen op de afdeling begeleid studenten op zijn eigen manier, hoe krijg ik daar meer lijn in?
 • Hoe krijg ik als AIOS een betere balans tussen werk en privé?
 • Er broeit iets in het team maar ik krijg er geen vat op.
 • Ik word aangesproken op mijn functioneren. Ik wil wel veranderen, maar hoe?
 • Ik heb regelmatig conflicten met collega’s en wil dat leren beheersen. Kun je me helpen?
 • Ik zou graag steviger willen worden in werksituaties. Doen jullie iets met assertiviteit?
 • Kun jij ons helpen bij het vertalen van onze visie en missie naar een concreet actieplan?
 • Hoe kunnen wij als disciplines beter samenwerken?

Contact

Neem voor meer informatie contact op met René van de Pas (040 - 239 65 38) of Mireille Hartjes (040 - 239 65 37). Of stuur een e-mail naar infooeo@catharinaziekenhuis.nl.