Student verpleegkunde

Wil je graag verpleegkundige worden? Het Catharina Ziekenhuis biedt zelf geen opleiding verpleegkunde (BBL of duale opleiding) aan. We zijn voor zowel het Mbo- als Hbo-niveau wel stageverlenend (BOL en/of voltijd opleiding). Een deel van je kennis en vaardigheden leer je op school en met stages breng je een en ander in de praktijk. Een belangrijk gedeelte van je opleiding dus! In het Catharina Ziekenhuis kun je stage lopen binnen het Catharina-spoor en het Ziekenhuisspoor.

Naam cursus Eerstvolgende aanvangsdatum
Bloedafname n.t.b.
Oefenmomenten n.t.b.
Scholing voor training en toetsen op de werkplek n.t.b. e-learning

Cursus of training wordt (gedeeltelijk) aangeboden met behulp van e-learning.

Uitgebreide informatie over maatwerktrajecten, andere cursus- en trainingsmogelijkheden en informatie over aanmelden en voorwaarden vindt u hier
Algemene informatie

Kennismaking

Je komt stage lopen in het Catharina Ziekenhuis. Welkom! Het Catharina Ziekenhuis is een ambitieus leerbedrijf waar de kwaliteit van patiëntenzorg hoog is. Je gaat dus vast en zeker een leerzame stage tegemoet. Voordat je als student van de Beroeps Opleidende Leerweg (BOL, kwalificatieniveau 4) of voltijdopleiding Hbo-V (kwalificatieniveau 6) stage komt lopen in het Catharina Ziekenhuis krijg je per post informatie van de afdeling. Van de service-eenheid Human Resource Management (HRM) ontvang je een uitnodiging voor een kennismakingsbijeenkomst. In die bijeenkomst staan we kort stil bij de verwachtingen die je hebt ten aanzien van de stage. Je krijgt praktische informatie en we regelen zaken als een personeelspas en uniform.

We werken momenteel aan websiteinformatie over stages op de verschillende afdelingen binnen het Catharina Ziekenhuis. Houd deze website dus in de gaten.


Over het Catharina Ziekenhuis

Wil je meer weten over het Catharina Ziekenhuis? Alles over onze missie, organisatiestructuur, jaarverslagen, lopende (bouw)projecten kun je nalezen op de pagina Over Catharina. Bekijk ook het laatste nieuws.


Visie op leren

In het Catharina Ziekenhuis leren we vooral door te doen, te praten met anderen en feedback te vragen. Optimaal leerrendement wordt in onze ogen bereikt wanneer opleidings- en ontwikkelactiviteiten volgens het 70-20-10 leermodel worden ingericht (Jennings, 2002).

Het ontwikkelen van competenties van de professionals staat centraal. De competenties uit de competentieprofielen, het CanMeds model en de kernwaarden zijn de basis voor de ontwikkelafspraken die tussen leidinggevenden en medewerkers worden gemaakt. Competenties worden zichtbaar in gedrag. Zowel de leidinggevenden als de informele leiders, maar ook collega’s, hebben aandacht voor gedrag. Ze spreken medewerkers aan en geven inzicht in ontwikkelpunten. Eenmaal bewust van eigen gedrag, kan iemand zich ontwikkelen.

Binnen het ontwikkelen van competenties kan de professional verschillende bekwaamheidsniveaus bereiken. In de piramide van Miller (1990) worden vier niveaus onderscheiden. Hoe hoger het niveau in de piramide, hoe hoger het niveau van bekwaamheid waarbij de professional zelfstandig de handeling kan uitvoeren en kan aanleren bij collega’s.


Leerklimaatonderzoek

Periodiek voert de service-eenheid Onderwijs & Onderzoek een intern onderzoek uit naar het leerklimaat onder alle stagiaires van de verpleegkunde opleidingen. Met de resultaten van het onderzoek verbeteren wij de opleiding en de begeleiding van studenten voortdurend. Het onderzoek is volledig anoniem.


Werktijden

Afdelingen houden bij het plannen van de stage-uren rekening met de opleidingseisen en de arbeidstijdenwet*. Het is mogelijk om individuele afspraken te maken met betrekking tot de werktijden. Deze kunnen verschillen per afdeling. De doelstelling van de stage en de kwaliteit van de begeleiding zijn leidend in de planning.

* Voor 16- en 17-jarige studenten gelden bijzondere regels met betrekking tot werkzaamheden en werktijden


BPV-overeenkomst

Als je langer dan vijf dagen stage komt lopen in het Catharina Ziekenhuis krijg je een stageovereenkomst. De overeenkomst kan pas worden opgesteld nadat het ziekenhuis al jouw gegevens ontvangen en verwerkt heeft. De opgestelde overeenkomst word je toegestuurd via e-mail. Het is van belang om deze overeenkomst, na ondertekening, zo snel mogelijk terug te sturen. Zonder getekende overeenkomst kun je geen stage lopen.


Stagevergoeding

Als je als stagiair 144 uren of meer stage loopt, ontvang je een maandelijkse stagevergoeding conform de CAO Ziekenhuizen. Loop je minder dan 144 uren stage, dan heb je geen recht op een stagevergoeding.


Medische gegevens

Je ontvangt voorafgaand aan je stage een vragenformulier per e-mail óf op je huisadres. Deze dien je zo snel mogelijk ingevuld aan ons terug te sturen. Als wij niet op tijd in het bezit zijn van je gegevens, kun je niet aan je stage beginnen. Screening op TBC is uitsluitend voor specifieke afdelingen van toepassing, zoals bijvoorbeeld de Spoedeisende Hulp (SEH). Verder moet je MSRA-vrij zijn. In deze tabel lees je de antwoorden op vragen die je kunt hebben:

VraagAntwoord
Moet ik een verklaring hebben dat ik TBC-vrij ben? Ja, wanneer dit van toepassing is (dit is afdelingsafhankelijk). Een mantoux mag niet ouder zijn dan 6 maanden. Als het nodig is een thoraxfoto te overleggen, mag deze niet ouder zijn dan 12 maanden.
Heb ik een MRSA-verklaring nodig? Ja. Deze verklaring mag niet ouder zijn dan 3 maanden.
Moet ik een Hepatitis-B vaccinatieprogramma gevolgd hebben? Ja.

Kleding- en hygiënevoorschriften

Voor medewerkers én stagiaires die direct patiëntencontact hebben, gelden kleding- en hygiënevoorschriften. Het kledingvoorschrift kun je vinden in iDocument. Dit is toegankelijk via het intranet van het ziekenhuis. Hierin staan alle kwaliteitsdocumenten van het Catharina Ziekenhuis en de afspraken over hoe wij werken. Voorafgaand aan jouw stage is het belangrijk te weten welke eisen er ten aanzien van de persoonlijke hygiëne gelden.

Nagels

 • Nagels zijn kort geknipt, schoon en vrij van nagellak.
 • Het is niet toegestaan kunstnagels te dragen tijdens de werkzaamheden.

Haar

 • Het haar is schoon.
 • Lang haar opsteken of bijeengebonden dragen.
  Toelichting: draag het haar zo dat het niet in contact kan komen met (omgeving van) de patiënt of de voorkant van de werkkleding (een staart is toegestaan mits deze op de rug blijft en niet naar voren kan vallen). Voorkom zoveel mogelijk om met de handen het haar of het gezicht (vooral rond mond, ogen, neus) aan te raken.
 • Baarden en snorren zijn goed verzorgd en kort geknipt.

Sieraden

 • Het dragen van handsieraden: ringen, armbanden en/of polshorloges is niet toegestaan.
 • Het dragen van (hals)kettingen en oorbellen is toegestaan, mits niet hinderlijk aanwezig tijdens de zorg. Voor oorbellen geldt dat ze niet langer mogen zijn dan 1 cm. Indien de huid rondom de oorbellen ontstoken is, dienen ze verwijderd te worden.
 • Halskettingen dienen binnen het uniform te vallen.
 • Een piercing is toegestaan, mits niet hinderlijk aanwezig tijdens de zorg, of een belemmering vormt voor goede handhygiëne. Indien de huid rondom de piercing ontstoken is, dient deze verwijderd te worden. 
 • Het dragen van key-cords is niet toegestaan.

Schoeisel

 • Schoeisel dient van materiaal te zijn dat goed te reinigen is.
 • Bij zichtbare verontreiniging moet schoeisel worden schoongemaakt.
 • Bij verhoogd risico op contact met potentieel besmet materiaal dient men schoenen met een gesloten neus te dragen.

Hoofddoek

 • De hoofddoek dient zo gedragen te worden, dat tijdens de uitvoering van de werkzaamheden de hoofdbedekking niet in contact komt of kan komen met de patiënt of patiëntmateriaal. 
 • De hoofddoek wordt dagelijks en bij duidelijk zichtbare verontreiniging verschoond.
 • De hoofddoek dient op minimaal 60º gewassen te worden.

Informatieveiligheid

Professioneel en verantwoord omgaan met informatie hoort ook bij je vak. Het Catharina Ziekenhuis heeft regels met betrekking tot informatie(veiligheid) en het gebruik van e-mail, intranet en internet. De regeling is beschikbaar via het interne protocollensysteem op het intranet van het ziekenhuis. Het is belangrijk dat je bekend bent met de inhoud.


Maaltijden

Studenten en stagiaires kunnen gebruik maken van het personeelsrestaurant op de begane grond. Naast (luxe) broodmaaltijden en diverse snacks kun je hier terecht voor verschillende warme maaltijden. Je betaalt bij de kassa met behulp van je personeelspas. Bij de speciale automaten bij de ingang van het personeelsrestaurant kun je de personeelspas opwaarderen. Meer informatie over de openingstijden staat op het intranet van het ziekenhuis. Je vindt daar dagelijks ook het menu.


Verzekeringen

Je bent als stagiair in het Catharina Ziekenhuis verzekerd voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA).


Wonen en overnachten

Het Catharina Ziekenhuis biedt je geen mogelijkheden om intern te wonen of te overnachten.


Bereikbaarheid

Het Catharina Ziekenhuis is goed bereikbaar.
Bekijk hoe je ons ziekenhuis kunt bereiken